Staň sa súčasťou globálnej mozaiky!

  Ústredie
1034

Zapoj sa do prieskumu a pomôž nám vytvoriť obraz o globálnom vzdelávaní v Slovenskom skautingu. Dotazník je súčasťou monitoringu a evaluácie projektu „Skauting, naša cesta ku aktívnemu globálnemu občianstvu počas Európskeho roku rozvoja – ERR 2015“. Jeho účelom je zmapovať počiatočnú situáciu v prvej časti projektu. Nie je určený na kontrolu alebo na hodnotenie. Očakávame pravdivé a úprimné odpovede, ktoré nám pomôžu pracovať a uberať sa správnym smerom a zároveň reflektovať potreby všetkých strán zúčastnených na projekte.