Odchod Tajomníčky Rady pre vzdelávanie

  Ústredie
869

Milé skautské sestry, milí skautskí bratia,
touto formou by som sa s Vami chcela oficiálne rozlúčiť, pretože 30. apríla 2016 končím svoj pracovný pomer na poste Tajomníčky Rady pre vzdelávanie.

Práca na Ústredí pre mňa bola naplňujúca, obohacujúca a občas aj veľmi náročná, veľa som sa toho naučila a taktiež som sa snažila vydať zo seba to najlepšie a plniť si svoje pracovné ako aj skautské povinnosti na minimálne 100%. Skutočne som veľmi vďačná za príležitosť pracovať na Ústredí Slovenského skautingu.

Odchádzam, pretože nastal čas posunúť sa zas o pár krokov dopredu a napredovať trochu iným smerom. Dostala som ponuku vycestovať a po dlhých úvahách som ju prijala.
Vzhľadom k tomu, že budem takmer rok mimo Slovenska, nedá sa inak, svoje pracovné miesto musím prepustiť inému šikovnému skautovi/skautke.

Ďakujem Vám za prejavenú dôveru, za trpezlivosť a za spoluprácu!
Nakoniec, prajem Vám ešte veľa síl, energie a zapálenia pre to, čo robíte. 🙂

Majte sa pekne.

Zuzana Stašková – Gummy, 112. zbor Prameň Prešov – Sekčov

Prečítajte si na skauting.sk: Hľadá sa tajomník Rady pre vzdelávanie

Tajomníčka Rady pre vzdelávanie Slovenského skautingu.
ZDIEĽAŤ