Hľadá sa Zahraničný komisár pre WOSM

  Ústredie
828

Prečo hľadáme komisára? Pozície zahraničný komisár pre WOSM a predseda Zahraničnej rady sú momentálne spojené v jednej osobe. Myslím si, že je potrebné ich oddeliť a preto hľadáme komisára pre WOSM.

Aká je náplň práce zahraničného komisára?

Komisár pre WOSM zastupuje Slovenský skauting pred svetovou organizáciou WOSM. Jeho dobrovoľnícka činnosť je rôznorodá. Patrí sem:

  • byť v spojení so svetovou organizáciou WOSM
  • sledovať dianie vo WOSM
  • propagovať a posúvať informácie o zahraničných akciách a ponukách
  • zúčastňovať sa na svetových a európskych konferenciách WOSM
  • a ďalšie

Ak poznáte niekoho, kto by bol na to vhodný alebo si myslíte, že ste vhodní pravé vy, kontaktujte ma na marian.lezo@skauting.sk 🙂 (nezabúdajte, že to môže byť muž i žena)

Samozrejme musím podotknúť, že prihlásenie nie je zárukou výberu a počítam aj so „skúšobným obdobím“.