Päť dobrých rád

5 tipov, Téma
5480

Založenie ohníka a opečenie slaniny či špekačiek neodmysliteľne patria ku kultúre výletov do prírody v našich končinách. Oheň je dobrý pomocník, no aj zlý pán, a preto sa kladenie ohňa riadi určitými pravidlami. Zhrnuli sme ich do piatich jednoduchých rád:

1. Klaď oheň iba tam, kde sa to môže

Oheň môže skaut založiť iba pod dohľadom dospelej osoby. Vyžadujú to slovenské zákony. Rozhodne teda neexperimentuj bez dohľadu vodcu alebo dospelého radcu. Ohnisko sa musí nachádzať aspoň 50 metrov od lesa. Pozor, ak už niekto pred tebou založil ohnisko na okraji lesa pod stromami, neoprávňuje ťa to založiť tam oheň. Dbaj na očistenie ohniska od suchej trávy a konárikov, ktoré by sa mohli vznietiť a spôsobiť požiar. Ideálne je ohnisko oddeliť od okolia vyhĺbením diery do zeme a kameňmi. Pri potoku pozor na mokré kamene, ktoré pôsobením tepla môžu puknúť a niekoho zraniť.

Dobre si vyber to správne miesto pre ohnisko. Ideálne je ho oddeliť od okolia vyhĺbením diery do zeme a kameňmi.

2. Pamätaj na hasenie

Oheň zakladaj iba vtedy, ak máš všetko na to, aby si ho bezpečne a úplne uhasil. Ak ideš na výlet na miesto, kde nie je vodný zdroj, pamätaj na to dopredu a prines si dostatok vody, ktorou ohnisko zaleješ. Ohnisko sa pri hasení môže zabezpečiť aj zasypaním zeminou, no pozor na korienky, ktoré by mohli tlieť. Z ohniska sa nesmie dymiť a popol aj pôda pod ohniskom musia byť chladné. Pozor, aj ohnisko poliate vodou sa môže pri nedostatočnom uhasení opäť vznietiť.

Prines si dostatok vody, ktorou ohnisko zaleješ.

3. Pozor na vietor

Oheň nezakladaj pod vetvami stromov, na koreňoch stromov, na suchom lístí, lesnej hrabanke, v blízkosti suchej trávy alebo mladého porastu. Všetky uvedené veci by sa mohli v prípade silnejšieho vetra vznietiť a spôsobiť požiar. Pri veľmi veternom počasí je niekedy najlepšie oheň neklásť vôbec, keďže by mohlo byť aj pri dodržaní všetkých pravidiel dôjsť k nešťastiu. Za založenie lesného požiaru predsa ani opečená špekačka nestojí.

4. Nepoužívaj horľaviny

Založit oheň jednou či dvoma zápalkami bez použitia neprírodných vecí je symbolom skautskej šikovnosti. Keďže skauti vedia ako majú oheň zakladať, nemusia si pri tom pomáhať horľavinami. Ak si na ohni ideme pripravovať jedlo, benzín by sa mohol prejaviť nielen na jeho chuti , ale mohlo by byť aj nezdravé. Okrem toho, pri manipulácii s horľavinami pri otvorenom ohni hrozí veľké nebezpečenstvo zranenia.

Nepoužívaj horľaviny. Slaninka ani špekáčiky by ti potom nechutili.

5. Nepáľ trávu ani odpady

Dioxíny, skloňované v poslednom období v médiách, neobsahujú len vajcia a hydina z pochybných chovov, ale aj splodiny vznikajúce pri pálení plastov. Likvidácia odpadkov na ohnisku aj preto nie je dobrý nápad. Bratská láska voči ostatným napovedá, že ak by nechutilo jedlo pripravené na po spálení odpadkov tebe, nechutilo by ani iným. Odpadky preto zober so sebou a nezabudni ich doma roztriediť do recyklovaného zberu. Nepáľ ani trávu a senov okolí ohniska, nemá to žiadny význam a iba znepríjemňuješ život všetkým, ktorí sedia okolo ohňa.

[alert]Aj pri zachovaní všetkých rád môže rýchlo dôjsť k nešťastiu – vznieteniu odevu, obhoreniu vlasov, rias aj popáleniu. Pri vznietení odevu, pokiaľ nie je nablízku dostatočné množstvo vody na uhasenie, doporučujeme chovať sa podľa pravidla „Zastav sa, ľahni si, kotúľaj sa“. Na uhasenie horiaceho odevu na človeku nikdy nepoužívajte hasiaci prístroj!

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie. Ak začne horieť tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Lesný požiar ľahko vznikne, ale veľmi ťažko sa hasí. Často sa vyskytuje na lokalitách neprípustných pre zásahovú hasičskú techniku, s nedostatočnými vodnými zdrojmi. Družina alebo oddiel s ním nemôžu bojovať. Ak sa oheň rozšíri, okamžite voláme hasičov. Telefónne číslo je 150 alebo 112![/alert]

ZDIEĽAŤ