Posol pokoja a radosti, ktorý spojí ľudí na Slovensku už po 23. krát

  Téma
1784

Už po dvadsiatytretíkrát prinesú skautky a skauti na Slovensko svetlo z Betlehema, aby rozžiarilo každý kút našej malej krajiny uprostred Euŕopy a obohatilo sviatočnú atmosféru Vianoc svojím posolstvom pokoja, radosti a lásky.

Tento rok ho slovenskí skauti a delegácie ďalších dvoch desiatok krajín preberú v sobotu 15. decembra 2012 počas slávnostnej ceremónie v kostole Altlerchenfeld vo Viedni. Od tohto okamihu začne Svetlo pokoja a mieru roznášať milión ľudí vo viac ako 30 európskych krajinách. Na Slovensku ho ešte v tento deň slávnostne prijme prezident Slovenskej republiky, pán Ivan Gašparovič. V nedeľu 15. decembra ho skauti symbolicky odovzdajú do rúk verejnosti počas svätých omší v rôznych slovenských mestách. Po odovzdaní svetla poľským skautom, ktoré sa uskutoční v ten istý deň, poputuje svetlo ďalej na východ Európy.

Tento malý plamienok sa odovzdáva osobným odpálením zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky a symbolicky sa vďaka tomu rozhorí aj v ľudských srdciach. V nedeľu 22. decembra 2012 od skorých ranných hodín až takmer do polnoci skautské posádky doručia svetlo po 20 hlavných a vedľajších vlakových trasách do 300 miest a obcí na Slovensku – od Kútov na západe až po Čiernu nad Tisou na východe Slovenska – kde si ho budú odpaľovať skauti, zástupcovia farností aj verejnosť. Až do Štedrého dňa ho potom budú skautky a skauti roznášať do stoviek ďalších miest a obcí, ktoré nemajú vlakové pripojenie, taktiež do tisícok kostolov, nemocníc, domovov sociálnej starostlivosti, azylových domov a k ľuďom priamo domov. Okrem toho bude Svetlo pokoja žiariť už po 19. krát na najvyššie položenom pracovisku v Slovenskej republike. Skauti ho vynesú pracovníkom Observatória SAV na Lomnickom štíte.

Našou snahou je priniesť Betlehemské svetlo čo najväčšiemu počtu ľudí. Budeme radi, ak plamienok zažiari a bude šíriť posolstvo mieru a lásky, ako aj radostnú predzvesť Pánovho narodenia. Chceme ním priniesť pokoj, radosť a porozumenie. Betlehemský plamienok nám pripomína, aby sme sa snažili budovať jednotu a mier v našich životoch i v našom okolí. Prijmime ho, šírme ďalej a symbolicky spojme Slovensko v žiarivej reťazi svetla.

Na stránke www.betlehemskesvetlo.sk/mapa si môžete pozrieť, ako sa celá reťaz Betlehemského svetla spája a pridávajú sa nové a nové miesta. Ak máte vo vašom meste, či obci miesto, či kostol, kde budete odpaľovať Svetlo, tak si to určite nenechávajte len pre seba a dajte nám o tom vedieť, aby sme spoločne mohli pridať ďalší bod na mape, kde toto svetielko rozžiari ďalšie úsmevy na ľudských tvárach.

Na stránke www.betlehemskesvetlo.sk/mapa si môžete pozrieť kde a kedy si môžete odpáliť Betlehemské svetielko.

Posolstvo Betlehemského svetla

Je čarovné uvedomiť si, že všetky tieto svetielka majú svoj pôvod v tom prvom, počiatočnom, ktoré sa zažalo práve v mieste rodiska Ježiša Krista. Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je jednoduchým a zároveň krásnym symbolom, aby sme sa sami snažili budovať pokoj a mier v našich životoch i v našom okolí. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.

Betlehemské svetlo pokoja spája ľudí

Pri doručovaní Betlehemského svetla na Slovensku zažíhame svetielka v jednotlivých mestách ako články reťaze, aby sme v priebehu jedného dňa vytvorili Reťaz svetla a spojili tak symbolicky celé Slovensko. Svetlo predstavuje symbol pokoja a spája ľudí všetkých zúčastnených krajín. Veríme, že s posolstvom Svetla pokoja prinášame na Slovensko i do mnohých domácností kúsok Betlehema.

Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.

Betlehemské svetlo v roku 2012

Aj tento rok budú slovenské skautky a skauti zabezpečovať rozvoz Betlehemského svetla po Slovensku. Táto predvianočná tradícia – symbol šírenia ľudskej lásky, porozumenia a nádeje – má na Slovensku už 23-ročnú tradíciu.

Prebratie Betlehemského svetla vo Viedni (15. 12.)

Rakúski skauti odovzdajú Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu a ďalších organizácií z dvoch desiatok susedných štátov na slávnostnej ceremónii v sobotu 15. decembra 2012 o 14:00 v kostole katolíckej farnosti „Altlerchenfeld“ vo Viedni.

Odovzdanie Svetla do rúk prezidenta SR (15. 12.)

V sobotu 15. 12. 2012 Betlehemské svetlo osobne prijme od zástupcov Slovenského skautingu prezident SR, pán Ivan Gašparovič.

Odovzdanie betlehemskej štafety Poliakom (16. 12.)

V nedeľu 16. 12. 2012 odovzdávajú zástupcovia Náčelníctva SLSK a skauti z Podtatranskej a Východoslovenskej skautskej oblasti Svetlo poľským harcerom. Odovzdanie sa tento rok uskutoční na slovenskej strane vo Svite. Svetlo bude putovať cez celé Poľsko ďalej cez pobaltské krajiny do Ruska až na ďalekú Sibír.

Reťaz Svetla spojí celé Slovensko (22. 12.)

V sobotu 22. 12. 2012 sa od skorého rána rozbehnú vlaky so skautskými posádkami, ktoré budú šíriť Betlehemské svetlo po Slovensku. V priebehu dňa ho doručia po 20 hlavných i vedľajších železničných tratiach do 300 miest a obcí, od Kútov na západe až po Čiernu nad Tisou na východe republiky. Postupne tak na celom území Slovenska budú v jednotlivých mestách zažíhať svetielka ako články reťaze, aby krátko pred polnocou vytvorili Reťaz svetla a symbolicky tak spojili celé Slovensko.

Vynesenie plamienka na Lomnický štít (23. 12.)

Plamienok i tentokrát, už po 19. krát, zažiari z pomyselnej strechy nad Slovenskom, na najvyššie položenom pracovisku – v Observatóriu SAV na Lomnickom štíte.

Roznášanie Svetla v regiónoch (22. – 24. 12.)

Na vlakových staniciach, kam v sobotu 22. decembra dorazí Svetielko, už budú čakať skauti s lampášmi a až do Štedrého dňa ho budú roznášať v jednotlivých mestách a obciach do tisícok kostolov a farností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, odpaľovať ho veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach alebo ho doručia k ľuďom priamo domov. Roznesú ho aj do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí. Od týchto chvíľ si ho ľudia môžu odpáliť v kostoloch a všade tam, kde ho skauti v tomto predvianočnom čase doručia.

Betlehemské svetlo sa odpaľuje zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky a symbolicky sa vďaka tomu rozhorí aj v ľudských srdciach.

Aj váš zbor sa môže pripojiť k ostatným skautom, ktorí v sobotu 22. 12. podvečer, či v nedeľu 23. 12. 2012 doobeda slávnostne odovzdajú Betlehemské svetlo pokoja na svätých omšiach v ich meste či obci. Svetlo tiež odpália do ostatných kostolov v ich meste a do okolitých obcí, aby si ho ľudia mohli preniesť do svojich príbytkov kedykoľvek až do Vianoc.

Šéfredaktor časopisu Médium a koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ