Betlehemské svetlo – posol pokoja a radosti, ktorý spája ľudí

Skauting, Téma
4207

Už po dvadsiaty druhý krát prinesú skautky a skauti na Slovensko svetlo z Betlehema, aby rozžiarilo každý kút našej krajiny a obohatilo sviatočnú atmosféru Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky a mieru.

Na začiatku každej betlehemskej štafety stojí dievča alebo chlapec z Rakúska, ktorý je vybraný ako Dieťa svetla pre svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať spolužiakom. Minulý rok to bol desaťročný Stefan Ivatovic. Stefan odpálil plamienok v rodisku Ježiša Krista a v sprievode pútnikov ho prepravili špeciálnym lietadlom do Linzu a do Viedne. Tento rok sa dieťaťom svetla sa tento rok stala 11-ročná Sarah Schinwald z dedinky Munderfing v Hornom Rakúsku.

[quote]Dieťaťom svetla sa tento rok stala 11-ročná Sarah Schinwald z dedinky Munderfing v Hornom Rakúsku. V pondelok 21. novembra odpálila v Bazilike Narodenia plamienok Betlehemského svetla. Betlehemské svetlo nesmie v jej rodine chýbať žiadne Vianoce a ona sa každý rok angažuje v jeho roznášaní v rámci farnosti. Preto bolo pre Sarah veľkou cťou priniesť tentokrát svetlo až z Betlehema.

Sarah je druháčkou na základnej škole, ktorá zapája svojich žiakov do projektov zameraných na pomoc starým ľuďom. Ich cieľom je rozvoj sociálneho cítenia a solidarity, ale aj povzbudenie detí k dobrovoľníctvu. Práve vďaka týmto aktivitám bola škola nominovaná do výberu Dieťaťa svetla a za mimoriadne zásluhy vybrali napokon Sarah, miništrantku a dobrovoľníčku mladých hasičov. [/quote]

Tento rok ho slovenskí skauti a delegácie ďalších dvoch desiatok krajín preberú v sobotu, 10. decembra 2011, počas slávnostnej ceremónie v kostole Neuerdberg vo Viedni. Od tohto okamihu začne Svetlo pokoja a mieru roznášať milión ľudí vo viac ako 30 európskych krajinách. Na Slovensku ho ešte v tento deň slávnostne prijme prezident Slovenskej republiky, pán Ivan Gašparovič. V nedeľu 11. 12. 2011 ho skauti symbolicky odovzdajú do rúk verejnosti, počas sv. omší v Nitre a Bratislave. Po odovzdaní svetla poľským skautom, poputuje svetlo ďalej na východ Európy.

Malý plamienok sa odovzdáva osobným odpálením plamienka zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky a symbolicky sa tým rozhorí aj v ľudských srdciach. V nedeľu 18. decembra 2011 od skorých raných hodín až takmer do polnoci, skautské posádky doručia svetlo po 20 hlavných a vedľajších vlakových trasách do 300 miest a obcí na Slovensku – od Kútov na západe až po Čiernu nad Tisou na východe Slovenska – kde si ho budú odpaľovať skauti, zástupcovia farností i verejnosť. Až do Štedrého dňa ho potom budú skautky a skauti roznášať do stoviek ďalších miest a obcí, ktoré nemajú vlakové pripojenie, tiež do tisícok kostolov, nemocníc, domovov sociálnej starostlivosti, azylových domov a k ľuďom priamo domov. Okrem toho bude Svetlo pokoja už 18. rok žiariť aj na najvyššie položenom pracovisku v Slovenskej republike. Skauti ho vynesú pracovníkom Observatória SAV na Lomnickom štíte.

Našou snahou je priniesť Betlehemské svetlo čo najväčšiemu počtu ľudí. Budeme radi, ak plamienok zažiari a bude šíriť posolstvo mieru a lásky, ako aj radostnú predzvesť Pánovho narodenia. Chceme ním priniesť pokoj, radosť a porozumenie. Betlehemský plamienok nám pripomína, aby sme sa snažili budovať jednotu a mier v našich životoch i v našom okolí. Prijmime ho, šírme ďalej a symbolicky spojme Slovensko v žiarivej reťazi svetla.

Našou snahou je priniesť Betlehemské svetlo čo najväčšiemu počtu ľudí. Budeme radi, ak plamienok zažiari a bude šíriť posolstvo mieru a lásky, ako aj radostnú predzvesť Pánovho narodenia.

Púť Betlehemského svetla v roku 2011

Prebratie Betlehemského svetla vo Viedni (10. 12.)

Rakúski skauti odovzdajú Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu a ďalších organizácií z dvoch desiatok susedných štátov na slávnostnej ceremónii v sobotu 10. decembra 2011 o 14. hodine v kostole Neuerderberg vo Viedni. Slovenskú skautskú delegáciu budú zastupovať skauti z Bošian, Bratislavy a ďalších slovenských miest.

Odovzdanie Svetla do rúk prezidenta SR (10. 12.)

V sobotu 10. 12. 2011 Betlehemské svetlo osobne prijme od zástupcov Slovenského skautingu prezident SR, pán Ivan Gašparovič.

Slávnostné prijatie Svetla na Slovensku (11. 12.)

Prenesený plamienok z miesta narodenia Ježiša Krista skauti slávnostne privítajú na Slovensku a odovzdajú ho do rúk slovenskej verejnosti v sobotu 11. 12. 2011, počas sv. omše v Chráme sv. Emeráma v Nitre. Svetlo prinesú skauti z Bošian. Na túto slávnosť pozývame všetkých skautov, skautky a verejnosť.

Odovzdanie betlehemskej štafety Poliakom (11. 12.)

V nedeľu 11. 12. 2011 odovzdávajú zástupcovia Náčelníctva SLSK a skauti z Podtatranskej a Východoslovenskej skautskej oblasti Svetlo poľským harcerom. Svetlo bude putovať cez celé Poľsko, ďalej cez pobaltské krajiny do Ruska, až na ďaleký Sibír.

Reťaz Svetla – spojíme celé Slovensko! (18. 12.)

V nedeľu 18. 12. 2011 od skorého rána sa rozbehnú vlaky so skautskými posádkami, budú šíriť Betlehemské svetlo po Slovensku. V priebehu dňa ho doručia po 20 hlavných i vedľajších železničných tratiach do 300 miest a obcí, od Kútov na západe až po Čiernu nad Tisou na východe republiky. Postupne, na celom území Slovenska, budú v jednotlivých mestách zažínať svetielka ako články reťaze, aby krátko pred polnocou vytvorili Reťaz svetla a symbolicky tak spojili celé Slovensko.

Vynesenie plamienka na Lomnický štít (18.12.)

Plamienok i tentokrát, už po 18. rok, bude žiariť z pomyselnej strechy nad Slovenskom, na najvyššie položenom pracovisku v Observatóriu SAV na Lomnickom štíte, kam ho už tradične vynesú popradskí skauti.

Roznášanie Svetla v regiónoch (18. – 24. 12.)

Na staniciach už budú čakať skauti s lampášmi a až do Štedrého dňa ho budú roznášať v jednotlivých mestách a obciach do tisícok kostolov a farností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, odpaľovať ho veriacim na predvianočných sv. omšiach a pobožnostiach alebo ho doručia k ľuďom priamo domov. Roznesú ho i do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí. Od týchto chvíľ si ho ľudia môžu odpáliť v kostoloch a všade tam, kde ho skauti v predvianočnom čase doručia.

Aj váš zbor sa môže pripojiť k ostatným skautom, ktorí v nedeľu 18. 12. 2011 podvečer slávnostne odovzdajú Betlehemské svetlo pokoja na sv. omši v ich meste či obci. Roznesú tiež svetlo do ostatných kostolov v ich meste a do okolitých obcí, aby si ho ľudia mohli odpáliť a preniesť do svojich príbytkov kedykoľvek až do Vianoc.

Ak chcete byť o celom priebehu roznášania priebežne informovaní, tak sa staňte fanúšikmi Betlehemského svetla na facebooku.

Vedeli ste, že…

  • Svetlo pokoja z Betlehema sa prvýkrát dostalo do Európy v roku 1986, v roku 2011 to teda je už po 26. raz?
  • Skauti sa do šírenia Betlehemského svetla zapojili prvýkrát v roku 1989?
  • Plamienok každý rok odpaľuje iné dieťa v Bazilike Narodenia Pána v Svätej zemi – v Izraeli?
  • Korene svetla pokoja sú už veľmi staré, siahajú až do 11. storočia?
  • V bazilike je olejová lampa, ktorá horí už niekoľko storočí? Olej k udržiavaniu jej večného plameňa pochádza od všetkých kresťanských národov na našej planéte.
  • Do roznášania Svetla sa zapája vyše milión ľudí v 30 európskych krajinách?
  • V roku 2000 sa tradícia rozšírila aj o severoamerický kontinent?
  • Betlehemské svetlo na Slovensku má už 22-ročnú tradíciu? Členovia Slovenského skautingu ho k nám prinášajú už od roku 1990.
  • Slovenskí skauti ho doručia do 300 miest a obcí na celom Slovensku?

Čo znamená Betlehemské svetlo

Posolstvo Betlehemského svetla

Je čarovné uvedomiť si, že všetky tieto svetielka majú svoj pôvod v tom prvom, počiatočnom, ktoré sa zažalo práve v mieste rodiska Ježiša Krista. Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je jednoduchým a zároveň krásnym symbolom – aby sme sa sami snažili budovať pokoj a mier v našich životoch i v našom okolí. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.

Betlehemské svetlo pokoja spája ľudí

Pri doručovaní Betlehemského svetla na Slovensku zažíname svetielka v jednotlivých mestách ako články reťaze, aby sme v priebehu 1 dňa vytvorili Reťaz svetla a spojili tak symbolicky celé Slovensko. Svetlo predstavuje symbol pokoja a spája ľudí všetkých zúčastnených krajín. Veríme, že s posolstvom Svetla pokoja prinášame na Slovensko i do mnohých domácností kúsok z Betlehema.

Svetlo nesie nadkonfesionálne posolstvo, vychádzajúce zo základných ľudských hodnôt. Je to posolstvo pokoja, lásky, mieru, porozumenia – spoločné univerzálne hodnoty, vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo sú bez vyznania. Svetlo pokoja chce ľudí spájať, nie rozdeľovať.

Zámer Slovenského skautingu

Chceme, aby posolstvo z Betlehema zavítalo počas týchto Vianoc k ďalším a ďalším ľuďom, ku ktorým sa doteraz nedostávalo. Aj v roku 2011 odovzdáme tisícom ľudí okolo nás s plamienkom z Betlehema aj časť z nášho srdca. Naším cieľom je, aby každý z nás (každá skupina, oddiel, zbor) odpálil plamienok zakaždým novým a novým ľuďom, a tak symbolicky prepojil naše srdcia nekonečnou reťazou svetla.

Bližšie informácie na nájdete na stránke www.skauting.sk/svetlo.