Oblastné vodkyne a vodcovia vyzývajú: Poď aj TY voliť 25. mája poslancov do Európskeho parlamentu

  Téma
1359

„Poslaním Slovenského skautingu je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný charakterový, citový, telesný, intelektuálny, sociálny a duchovný rozvoj ako jednotlivcov, tak aj zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev,“ uvádza sa v Stanovách Slovenského skautingu, v jednom zo základných dokumentov organizácie.

Práve počas tohto týždňa máme možnosť naplniť aj poslednú časť nášho poslania, a to zúčastnením sa na voľbách do Európskeho parlamentu.

My, dolu podpísané oblastné vodkyne a oblastní vodcovia, vás chceme verejne vyzvať, aby ste šli v sobotu voliť a šírili povedomie o voľbách vo vašom okolí.

Sme súčasťou Európy a každý z nás môže svojím hlasom prispieť k rozhodovaniu o tom, aká bude Európa v budúcnosti.

„Idem voliť lebo mi záleží na mládeži a na slobode.Prajem nám aby sme sa tu naďalej mohli slobodne hýbať, spoznávať iné kultúry, vzdelávať sa.“

Filip Košťál – Funko, vodca Bratislavskej skautskej oblasti

„Ja idem voliť, pretože mi záleží na tom, kto bude reprezentovať Slovensko a kto bude spolurozhodovať o dôležitých témach. Za podstatné témy, ktorým sa EÚ venuje považujem v súčasnosti mier a ochranu životného prostredia.“

Jana Jánošíková – Jane, vodkyňa Západoslovenskej skautskej oblasti

„Ísť môcť voliť je naším veľkým právom. Ja verím v to, že je dôležité ísť k volebným urnám a vyjadriť svoj postoj aj takýmto spôsobom práve pre podporu mládeže, slobody, či vzdelávania. Preto ak vám v tom nič vážne neprekáža, choďte v sobotu na malú prechádzku s veľkým významom.“

Lucia Parcová Šálková – Ratráčik, vodkyňa Žilinskej skautskej oblasti

„Poď voliť spolu so mnou. Rozhodovanie medzi kandidátmi nie je ľahké, ale rozhodnutie ísť voliť je správne. Je dôležité aby nás zastupovali ľudia, ktorí sú schopní počúvať hlas mladých ľudí.“

Jana Šprochová – Angelina, vodkyňa Podtatranskej skautskej oblasti

„Zjednotená Európa je projekt, ktorý stojí na dobrých základoch. Od jej vzniku sme tu nemali vojnu, žijeme historicky najbohatšie časy a tiež sa nemusíme bezprostredne obávať o svoju slobodu. Na druhej strane smerovanie Európy je v čoraz viacerých oblastiach v mojich očiach pochybné, preto využijem svoje právo a pôjdem voliť, aby myšlienka skutočnej slobody, zachovania ľudskej dôstojnosti a demokracie nezanikla, ale obnovená ďalej formovala náš geopolitický životný priestor.“

Tomáš Tkáč – Uzol, vodca Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu Nitra


Odporúčame

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ