Deň narcisov – 27. marec 2015

  Som redaktor
1617

Jedinou ale jedinečnou verejnoprospešnou finančnou zbierkou, ktorú Liga proti rakovine v priebehu roku organizuje je Deň narcisov. V tomto roku sa uskutočnil 19. ročník a má teda už svoju tradíciu. V minulom roku bol čistý výnos zo zbierky 906 825,19 € ktorý bol použitý na projekty:

  1. Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny
  2. Projekty k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva
  3. Podpora klinických a výskumných projektov orientovaných na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe, podpora paliatívnej a hospicovej starostlivosti
  4. Čiastka ponechaná na zabezpečenie regionálnych potrieb na finančnú úhradu programov pre onkologických pacientov v organizačných zložkách

Na realizácii zbierky majú veľký podiel najmä mladí ľudia, skauti a študenti. Hovorí sa, že skauti sú nepremokaví, čo sa im pri tohoročnom Dni narcisov veru zišlo, lebo počasie nebolo veľmi priaznivé. So skautmi 91.zboru – Prieskumníci som sa stretol hneď na autobusovej zastávke na Zochovej ulici. S veselou mysľou a radostným úsmevov sa púšťali do akcie. Pri Univerzitnej knižnici mali rozložené svoje pôsobisko skauti zo 113 zb. O kúsok ďalej som mal možnosť porozprávať sa so študentami z Odborného učilišťa na Dúbravskej ceste a pri Národnom divadle s vysokoškoláčkami z Nitry a v zápätí o kúsok ďalej s poslucháčmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Mikrobiológovia tvrdia, že s baktériami sa stretáme na každom kroku. Ja som sa s Baktériami z 11. odd. 1. zb. BP v Bratislave stretol pred Starou tržnicou. Keďže sa poznáme z mnohých spoločných podujatí, mali sme sa o čom rozprávať aj spomínať. Skauti z 1. zboru boli na celom námestí SNP a na Poštovej ul. boli aj vĺčatá so svojimi vodcami. Boli to veľmi milé stretnutia. Potešil som sa, keď som pri Redute stretol septimánov z gymnázia na Grosslingovej ul. kde som aj ja maturoval. Všetci mali snahu skutočne pomôcť tým, čo to najviac potrebujú.

Treba skutočne úprimne poďakovať viac viac ako 16 000 dobrovoľníkom za ich ochotu, entuziazmus a čas venovaný tomuto podujatiu ako aj všetkým ktorí nezištne prispeli a vyjadrili tak spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.

Vojto Tóth

ZDIEĽAŤ