95 rokov skautingu v Malackách

  Som redaktor
2004

Naša skautská organizácia žila celý  rok v duchu 95.výročia jej založenia. História skautingu v Malackách sa začala písať 16.decembra 1923 a to bolo aj dôvodom  a výbornou  príležitosťou na oslavy pre náš  69. Zbor M. R. Štefánika Malacky. 10.novembra 2018  bola zahájená slávnosť 95.výročia založenia skautingu v Malackách  skautskou hymnou. Príhovor br. Gordona / vodca 69. Zboru/ nám priblížil dávnu históriu skautingu v našom meste a ses. Bosorka / zástupca vodcu zboru / oboznámila prítomných s novodobou históriou nášho zboru.  

V Malackách bol skauting založený 16.decembra 1923. Tých čo mali myšlienku bolo na začiatku osem, ako to už v živote býva, skončili traja a spoločne založili spolok SVAZ JUNÁKOV A SKAUTOV R. Č. S. Malacky 1.oddíl. Bola to skupina študentov z malackého gymnázia. Meno skauta, ktorý prišiel s pôvodnou myšlienkou založenia skautingu bol Augustín Balúch, bývajúci v Plaveckom Mikuláši. Postupne prišli menovite: priateľ Balúch, Knotek, Werner, Bollardt, Janeček. Ako historická kronika hovorí, riadne organizáciu nahlásili na obecnom úrade a registráciu v Bratislave. Vtedy spolupracovali s bratislavským 7.oddielom, s bratom Ryšavým, ktorý im  pomohol v osvete ./viď. historická kronika / Po krátkom čase sa prihlásilo neočakávane veľa záujemcov a tak sa skauting v Malackách rozrástol. Na prvej schôdzi v marci 1924 sa určili pravidlá, zvolil sa vodca, dvaja radcovia a kronikár. Oddiel bol rozdelený na dve časti: Srnce/ mladší chlapci/ a Psohlavci/starší /.Samozrejme skauting nebol len pre chlapcov. 26.marca1924 bola založená aj dievčenská skupina, ktorá mala 13 členiek. Skauting vydržal do roku 1942, kedy boli 1.Slovenské dni Hlinkovej mládeže. Tiso sľúbil, že skauting zrušený nebude, avšak po 2 mesiacoch ich zrušili. Oddiel v Malackách prešiel do Hlinkovej mládeže, ktorá bola masová organizácia /“ no každý tam proste musel byť“- slová sestry Márie/. Po rokoch zákazu , útlaku a prenasledovania /v rokoch 1948-1968/ došlo ku krátkodobému oživeniu skautovania v rokoch 1968- 1970 a v období od roku 1970 až po rok 1989 k novému úpadku.

Skauting však prežil!

Obnova, prebudenie a znovuzrodenie skautingu sa začali rokom 1989 a v roku 1990 až 1992 sa začal formovať novodobý skauting v Malackách, jeho zakladateľom bol brat Oliver- Osuský Bonaventúra, ktorý  vstúpil do slovenského skautingu už v roku 1968. „ Bol to on, začiatky boli veselé. Brat Oliver bol na nás tvrdý – nič nám neodpustil. V krátkom čase sme museli ísť do kurzov a Lesnej školy. Bol to on, čo nás naučil čo skauting je a čo to obnáša. Preto si ho dnes veľmi vážime, veľa nás naučil „/ spomínal brat Gordon /.  Nová generácia malackého skautingu je tu už 28 rokov.  V 89.roku začínal náš brat Oliver zo založením nového skautského oddielu a s ním sa začala aj skautská činnosť. V roku 1990 sa uskutočnilo prvé stretnutie mladých chlapcov na fare v Malackách, no žiaľ skautingu sa ani tentoraz nepodarilo prežiť, najmä pre nedostatok literatúry a miesta na stretávanie. V roku 1992 sa činnosť znova rozvinula, vznikli nové družiny,1.oddiel skautov v Malackách, mladí opäť našli cestu k skautingu. Cesty osudu sú nevyspytateľné – stretli sme sa s bratom Oliverom aj my, manželia Ftáčnikovci, Gordon- Kamil Ftáčnik  a Marika – Mária Ftáčniková. Spolupráca rozkvitala . Azda najväčší rozmach skautingu v Malackách nastal v roku 1995. Organizovali sa výpravy, letné stanové tábory, skauting bol na Slovensku niečo nové, slobodné a zaujímavé, do organizácie prichádzali húfom mladí ľudia.

20.decembra 1999 došlo k registrácii  novovzniknutého samostatného skautského zboru na štatistickom úrade. Pod jej správu prešiel aj 1.oddiel v Malackách.  Zbor prijal  názov po najväčšom velikánovi Slovenska  gen. M. R. Štefánikovi. Po registrácii v Slovenskom skautingu sme dostali a prijali magické poradové číslo 69.  Česť viesť 69. Zbor M. R. Štefánika Malacky dostal br. Gordon  a svoju vodcovskú funkciu zastáva dodnes.

Činnosť nášho zboru  v roku osláv  95.výročia založenia skautingu v Malackách bola pestrá. Duch histórie viedol naše myšlienky aj kroky našimi spoločnými skautskými chodníčkami. Prvé naše kroky , ale nie posledné, viedli ako každý rok na Trojkráľový výstup do Malých Karpát. Nezabudnuteľné každoročné veľké jarné upratovanie -„ Nie len v deň Zeme „ – popri ceste Malacky – Studienka , putovania po Borskej nížine, výstupy v M. Karpatoch, cyklotúry v “Neznámej krajine„. V mesiaci apríl v skorých ranných hodinách ešte za úsvitu sme sa vybrali zástupcovia nášho zboru do Sninej. Dlhá cesta  za poznaním mala svoju zvláštnu až slávnostnú atmosféru. V Domove pokojnej staroby sme navštívili našu najstaršiu skautku – sestru Máriu, rodáčku z Malaciek. Vrúcne privítanie s Máriou prevýšilo moje očakávanie. Milá, usmievavá žena, matka, skautka, naša sestra žiarila úprimnou radosťou z nášho spoločného stretnutia a mala na sebe skautskú šatku. Je hrdá na seba že je skautka. Naše krátke stretnutie sa nieslo v duchu prítomných 91.osláv narodenia Márie a v duchu spomienok. Mária sa rozhovorila o svojom detstve a rokoch prežité v skautingu označené 2.svetovou vojnou. Do Katolíckeho skautingu v Malackách vstúpila  v roku 1938 ako 11 ročná. Svoj skautsky sľub skladala v Bratislave pri Lurdskej kaplnke na Hlbokej ceste.“ Čo som tam sľúbila, dodnes som to dodržala„ pripomenula sestra Mária. Na obdobie prežité v skautingu dodnes s vďakou spomína. Osudové  stretnutie s Máriou, práve v roku 95.výročia založenia skautingu v Malackách, jej životná energia, húževnatosť, jej pozitívne myslenie, jej láskavosť s ktorou sa s nami podelila svojimi spomienkami  v nás zanechalo hlboké a vrúcne spomienky. Spoznali sme výnimočnú osobnosť histórie Malackého skautingu.

Neodmysliteľný Letný skautský stanový tábor – Návrat do praveku a stroj času bol len začiatkom nášho letného výročného programu . Hrebeňová výprava v zostave našich roverov  Crossa a Poly, od Dukly smer Bradlo – Štefánikova Mohyla / na pokračovanie/ bola ďalšou výzvou. Letná výprava našich skautov zamierila tento krát do pohoria Nízkych Tatier, kde  si splnili výzvu 3 vrcholy . Slávnostný sľub skladali naše vĺčatá a skauti na historickom mieste na zrúcanine Kuchynského hradu  v mesiaci vrcholiacich osláv.

V duchu  95 rokov skautingu v Malackách sme žili a pripravovali sa celý rok na veľký, výnimočný deň. Minúty sa sypali , hodiny utekali a dni za dňom plynuli.  V deň osláv  členovia 69.zboru  sa dostavili húfne a hrdo hlásali svoju patričnosť k veľkej skautskej rodine, tak ako sa na poriadne skautské oslavy patrí. Svojou prítomnosťou nás poctili  pre nás vzácni ľudia Slížik – Peter Janota / Historická komisia SLSK / s pani manželkou- skautkou, primátor mesta Juraj Říha – Žigi -skaut z  nášho zboru, zastúpení boli aj dobrovoľní hasiči a Štefánikove légie vyslúžilých vojakov v Malackách – pán František, filatelisti – pánom učiteľom Paštekom. Prítomní boli aj naši old skauti s rodinami, zástupcovia VLM, rodičia skautov a priatelia skautingu.

V tento slávnostný deň sme  slávili 2 krát: 95.výročie založenia skautingu v Malackách a slávnostný krst CD so skautskými pesničkami od nášho Olivera, za prítomnosti  Slížika a primátora mesta Juraja Říhu ako krstných otcov.

Pri príležitosti osláv sme vydali aj našu výročné pohľadnice, no a aké by to boli oslavy bez Veľkej slávnostnej torty, ktorú pre radosť všetkých nakrojila Marika.

Ďakujem všetkým, ktorí ste spolu s nami oslavovali a boli nám tak blízki. Ďakujem nášmu bratovi Oliverovi, ktorý nás doviedol a zasvätil do krásneho a ľúbivého života skautingu.  Ďakujem svojej manželke Marike- zástupca vodcu zboru, ktorá pre skauting žije a je pre náš zbor veľkou oporou.

Skauting, ktorému sa s manželkou venujeme už 26 rokov, je spôsob života, náš osud, ktorý nás naučil dávať, rozdávať radosť a skúsenosti, viesť mládež k pokore, pomáhať a spoznávať skutočné hodnoty. Človek má žiť tak, aby mal radosť zo života, pomáhal druhým, prijímal ich názory a tešil sa z každého dňa, ktorý prichádza. Najdôležitejšie je, aby bol každý deň prežitý plnohodnotne a ak sa o to človek  snaží, je a bude to v poriadku.

Kamil Ftáčnik – Gordon
vodca 69. Zboru M. R. Štefánika Malacky

ZDIEĽAŤ