Minúta po minúte: XVIII. Snem Slovenského skautingu

  Snem
7241

Tento víkend sa koná v Prievidzi už XVIII. Snem Slovenského skautingu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu tentokrát v jednodňovom podaní a za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Aj napriek všetkému sa tak vybraní delegáti stretnú, aby určili smerovanie organizácie na ďalšie roky.

Na tomto mieste vás budeme priebežne počas skautského snemu informovať o aktuálnom dianí a atmosfére, ktorá panuje v rokovacej sále. Obnoviť

Text: Elena Michalčíková, Marián Suvák; Foto: Marián Suvák


sobota 20:10 – Stretnutie Náčelníkov. Gratulácia od Petra Lineka (vľavo), ktorý bol Náčelníkov Slovenského Skautingu od roku 2014 novozvolenému Jánovi Mitríkovi.


sobota 20:02 – Nový Náčelník Slovenského skautingu poďakoval za prejavenú dôveru a vyzval skautky a skautov, aby sa nebáli požiadať o pomoc. Odchádzajúci, Peter Linek sa rozlúčil poďakovaním za spoluprácu celému tímu Náčelníctva i všetkým skautkám a skautom.


sobota 19:58 – Vieme výsledky volieb do Náčelníctva Slovenského skautingu! Na najbližšie tri roky sme si zvolili za predsedníčku Rady pre rozvoj Luciu Parcovú Šálkovú, predsedu Rady pre vzdelávanie Petra Knapíka, predsedu Programovej rady Jakuba Bežillu, člena pre Transformáciu Mariána Leza, predsedu Duchovnej rady Martina Raškovského, predsedníčku Rady pre komunikáciu Katarínu Mitríkovú, Náčelníka Jána Mitríka – Gekona, členov Zmierovacej rady Vladislava Kakodyho (predseda), Michala Nováka a Barboru Kovalíkovú a Revíznej rady Viliama Kolcúna (predseda), Michala Macáka, predsedu Hospodárskej rady Kristiána Košťála, predsedkyňu Zahraničnej rady Barboru Müllerovú.

Nové zloženie Náčelníctva Slovenského skautingu (zľava): Martin Raškovský, Kristián Košťál, Ján Mitrík, Peter Knapík, Marián Lezo, Lucia Parcová Šálková, Jakub Bežilla


sobota 19:50 – Diskusie a hlasovanie je na konci, čakáme na výsledky.


sobota 19:36 – Stále sa diskutuje o uzneseniach XVIII. Skautského snemu v Prievidzi.


sobota 19:32 – Netrpezlivo čakáme, kým sa spočítajú hlasy a dozvieme sa výsledky volieb.


sobota 19:27 – Na Sneme si môžu delegáti pozrieť aktuálnu ponuku publikácií, súčastí rovnošaty a iného skautského tovaru, ktorý má v ponuke 100% skautský obchod ScoutShop.sk.

ScoutShop vznikol za účelom priamej distribúcie materiálov vytváraných profesionálnym zázemím organizácie, dobrovoľníkmi a priaznivci skautingu, členskej základni. Využívaním služieb obchodu ScoutShop.sk podporujete Slovenský skauting, jeho publikačnú činnosť a vydávanie propagačných materiálov.


sobota 19:15 – Po vyznamenaniach a poďakovaniach prichádza diskusia a hlasovanie o uzneseniach XVIII. Skautského snemu.


sobota 19:05 – Tentokrát sa na Sneme odovzdávajú aj špeciálne poďakovania pri príležitosti 30. výročia Betlehemského svetla na Slovensku. Poďakovania uvádza i odovzdáva b. Marián Suvák – Punťo.


sobota 18:58 – Aj tento rok sa udeľovalo najvyššie programové ocenenie Orlí skaut. Jeho novými nositeľkami a nositeľmi sú: Pavol Marcinčin – Kladivo (na fotografii), Alžbeta Golianová – Bambi, Alica Baníková – Alza, Alžbeta Ľudmová – Zelená, Sarah Novanská – astronautka


sobota 18:40 – Na XVIII. Skautskom sneme sa už tradične odovzdávajú inštruktorské dekréty a vyznamenania. Inštruktorkami a inštruktormi Slovenského skautingu sa stávajú: Katarína Mitríková – Mňau, Annamária Bežillová – Anika, Matej Móder – Gentleman, Kristián Košťál – Kwiki, Katarína Plevová, Miroslav Hrivňák – Green, Viktória Krutáková Cerovská – Viki, Mária Vagálová – Meggie, Tomáš Dudich – Tommy, Alžbeta Rusnáková – Akela. Srdečne gratulujeme.


sobota 18:15 – Priebehajú voľby do volených funkcií Náčelníctva Slovenského skautingu.


sobota 18:05 – Diskusia s kandidátmi sa blíži ku koncu, budeme si voliť zástupcov na najbližšie tri roky.


sobota 17:46 – Prvým kandidátom na miesto Náčelníka Slovenského skautingu je Ján Mitrík (na fotografii vpravo), druhým Karol Ďurčík (na fotografii vľavo). Na otázku, ako by chceli dostať viac žien do Náčelníctva b. Mitrík odpovedá, že treba vytvoriť priestor na diskusiu o tom, aké problémy treba odstrániť na to, aby viac žien malo možnosť či priestor uchádzať sa o pozíciu v Náčelníctve.

Podľa slov b. Ďurčíka svoj názor na kandidatúru nemenil často a rozhodnutie kandidovať bolo výsledkom jeho rozhovorov v poslednom období.

Na otázku, či tu ako členovia Náčelníctva Slovenského skautingu budú pre neveriacich rovnako ako pre veriacich obaja súhlasne odpovedajú, že Náčelník Slovenského skautingu by tu mal byť pre každého.


sobota 17:35 – Na pozíciu predsedkyne pre Rozvoj kandiduje Lucia Parcová Šálková. Chce aplikovať svoje skúsenosti a vedomosti a pomôcť tak Rade pre rozvoj vykročiť do nového obdobia tou správnou nohou.


sobota 17:34 – Martin Raškovský (na fotografii vľavo) opätovne kandiduje na pozíciu predsedu Duchovnej rady. Podľa svojich slov sa tak rozhodol preto, že chce dokončiť nedokončenú prácu.


sobota 17:28 – Na novovzniknutú pozíciu člena pre Transformáciu kandiduje b. Lezo zo 61. zboru Modrý oblak Pezinok. K otázke, či bude schopný z dobrovoľníckej pozície spravovať taký veľký projekt, akým je Transformácia Slovenského skautingu hovorí, že verí, že minulé výsledky jeho práce sú presvedčivé a bude sa snažiť toto tempo dodržiavať.


sobota 17:28 – Kristián Košťál kandiduje na pozíciu predsedu Hospodárskej rady.


sobota 17:18 – na pozíciu predsedu Rady pre vzdelávanie kandiduje Peter Knapík. Na otázku, či si myslí, že čoskoro bývalá predsedníčka Rady pre vzdelávanie, robila niečo zle, alebo či sa zmenil jeho postoj k tomu, či má organizácii čo ponúknuť, odpovedá, že s. Demková robila brilantnú prácu a že sa mu páči vízia b. Mitríka kandidujúceho na Náčelníka Slovenského skautingu. Myslí si, že po troch rokoch oddychu má opäť čo ponúknuť.


sobota 17:12 – Na predsedu Programovej rady kandiduje Jakub Bežilla, doteraz tajomník Programovej rady.


sobota 17:10 – Začína diskusia s kandidátmi. S. Virgovičová (na fotografii vpravo) a Lezová (na fotografii vľavo) spovedajú kandidátov na Náčelníka Slovenského skautingu, predsedkyne a predsedov jednotlivých rád, člena pre transformáciu a členov Zmierovacej rady.


sobota 16:37 – Posledný návrh na zmenu Stanov odhlasovaný! Nasleduje diskusia s kandidátmi na volené funkcie. Moderátorky diskusie, s. Virgovičová a s. Lezová majú pre kandidátov pripravené zaujímavé otázky.


sobota 16:08 – Návrhy na zmeny Stanov sú vždy vášnivo diskutovaným blokom, inak tomu nie je ani tento rok a preto hlasovanie stále prebieha. Celkovo bolo návrhov takmer šesťdesiat. Niekoľko z nich bolo stiahnutých. Aktuálne prebieha diskusia a hlasovanie o päťdesiatom návrhu na zmenu Stanov Slovenského skautingu.


sobota 15:55 – V rámci bezpečnostných opatrení zostala väčšina nositeľov vyznamenania Rád strieborného vlka doma, na Skautskom sneme ich zastupujú b. Legutky (na fotografii) a b. Mikloš.

Brata Andyho môžete mnohí poznať ako autora zamyslení, ktoré pravidelne už mnoho rokov vychádzajú v časopise Médium. Na začiatku leta vyšla Andymu už druhá knižka príbehov s názvom Príbehy ciest II.


sobota 15:48 – Slovenskému skautingu sa v posledných rokoch darí. Počet našich členov vzrástol za posledné tri roky o viac ako 600 členov. Momentálne sa teda celkovým počtom členov Slovenského skautingu blížime k ôsmim tisícom.


sobota 15:33 – Aktuálne prebieha diskusia k téme transformácie Náčelníctva Slovenského skautingu v priebehu najbližšieho obdobia do nasledujúceho snemu. Na fotografii b. Samuel Štefan Mahút z Dolného Kubína.

Podrobná schéma transformácie Náčelníctva Slovenského skautingu nižšie.


sobota 15:30 – V aule Žilinskej univerzity v Prievidzi sa stále diskutuje a hlasuje o návrhoch na zmenu Stanov. Po prejdení všetkých návrhov nás čaká diskusia s kandidátmi na volené funkcie.


sobota 15:20 – Technické zázemie Snemu zabezpečujú prievidzskí organizátori v spolupráci s b. Matiom. Vďaka nim prebieha aj tento Skautský snem po technickej stránke hladko.


sobota 15:09 – Návrh č. 19 na vyškrtnutie slova “náčelníčka” zo Stanov Slovenského skautingu vyvolal opäť medzi delegátmi živú diskusiu.


sobota 14:57 – Zaujíma vás, ako to vyzerá v aule Žilinskej univerzity v Prievidzi počas hlasovania na XVIII. Skautskom sneme? Ponúkame vám malú ochutnávku.


sobota 14:10 – Návrhy na zmenu Stanov týkajúce sa bezúhonnosti činovníkov Slovenského skautingu vyvolali medzi delegátmi a Náčelníctvom Slovenského skautingu aktívnu diskusiu. Moderuje b. Baláž (na fotografii).


sobota 14:04 – V rámci bezpečnostných opatrení dostal každý účastník XVIII. Skautského snemu vo svojom balíčku aj ochranné rúško a dezinfekciu. Súčasťou balíčkov boli aj perá, ktorých požičiavanie býva častým zdrojom kontaminácie.

Delegáti sa tak potešili praktickým a obľúbeným veciam z produktovej edície SOM SKAUT / SOM SKAUTKA z dielne skautského obchodu ScoutShop.sk.


sobota 13:22 – Na XVIII. Skautskom sneme hlasy počítame online. Pomáha to skráteniu času potrebného na celkové sčítanie a rovnako transparentnosti hlasovaní.


sobota 13:01 – B. Vlčko, hlavný organizátor za 14. skautský zbor v Prievidzi, predstavuje rýchle kandidátky.


sobota 12:40 – Pokračujeme v hlasovaní o zmenách v Stanovách Slovenského skautingu.


sobota 11:22 – Obedová prestávka!


sobota 10:59 – B. Mitrík (na fotografii) a B. Baláž uvádzajú hlasovanie k zmene Stanov.


sobota 10:53 – Aj počas diskusie o transformácii Náčelníctva Slovenského skautingu dodržiavame bezpečnostné opatrenia. Sedenie delegátov je usporiadané šachovnicovo a s dostatočnými rozostupmi.


sobota 10:46 – Člen pre transformáciu by mal o postupe komunikovať aj do vnútra organizácie, my všetci sme Slovenský skauting, ak chceme nejakú zmenu, potrebujeme ju urobiť spoločne a komunikovať o nej.


sobota 10:41 – B. Liday sa pýta, prečo má člen pre transformáciu byť členom Náčelníctva – Člen pre transformáciu by mal s Náčelníctvom pravidelne komunikovať, týmto sa zabezpečí častejší kontakt.


sobota 10:37 – B. Lezo začína diskusiu o transformácii Náčelníctva Slovenského skautingu. Odpovedá na najčastejšie kladené otázky, vysvetľuje, že transformáciou členovia Náčelníctva neprídu o zodpovednosť.


sobota 10:25 – Predseda Revíznej rady zahájil kontrolu uznesení XVII. Skautského snemu.


sobota 10:23 – Delegáti prijali rokovací poriadok a program XVIII. Skautského snemu.


sobota 10:16 – Uznášaniaschopnosť Snemu bola potvrdená.


sobota 10:11 – Delegáti zvolili orgány Snemu.


sobota 10:02 – Predseda Zväzu skautov Maďarskej národnosti vyjadril vďačnosť za možnosť účasti na Sneme, podaroval Slovenskému skautingu maľbu Spišského hradu.


sobota 9:59 – Generálny riaditeľ mládežníckej organizácie Iuventa, Peter Lenčo, povzbudzuje k práci s mládežou, vyjadruje svoju vďaku za naše odhodlanie v práci s mládežou.


sobota 9:57 – Náčelník Slovenského skautingu zahájil XVIII. Skautský snem v Prievidzi.


sobota 9:20 – Máme za sebou krátky test hlasovania. Veríme, že aj takéto cvičné hlasovanie pomôže k neskoršiemu hladkému priebehu. O sčítavanie hlasov sa starajú skrutátori – dobrovoľníci z miestneho 14. zboru.


piatok 19:40 – Momentálne sa v Prievidzi, kde sa snem uskutoční, dolaďujú posledné detaily.


piatok 19:20 – Na XVIII. Sneme Slovenského skautingu bude pre delegátov k dispozícii aj pestrá ponuka skautského tovaru internetového obchodu ScoutShop.sk.


piatok 18:20 – Už zajtra ráno sa začne XVIII. Snem Slovenského skautingu. Aj napriek nepriaznivej situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, bolo potrebné usporiadať Snem v pôvodne plánovanom termíne, aby sa organizácia mohla posúvať aj v týchto sťažených podmienkach.


Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ