Výzva na organizovanie XVIII. snemu Slovenského skautingu

  Snem, Ústredie
1744

V roku 2017 privítala delegátov XVII. snemu Slovenského skautingu Banská Bystrica. Chcete prijať výzvu a zorganizovať snem vo vašom meste? Posielajte návrhy a staňte sa v októbri 2020 hostiteľmi XVIII. snemu SLSK.

Náčelníctvo SLSK vyzýva zbory a oblasti, aby v prípade záujmu o organizovanie XVIII. snemu SLSK, október 2020, zaslali riaditeľovi Ústredia (juraj.lizak@skauting.sk) návrh projektu s rozpracovaním nasledovných oblastí v termíne do 10. septembra 2019.

Popis miesta snemu. Popis by mal obsahovať krátku charakteristiku v tom čo vie ponúknuť daná lokalita snemu, aké zázemie má skauting v danej lokalite, aká je tam dostupnosť hromadnou.

Objekt, v ktorom bude prebiehať rokovanie. Sála by mala mať kapacitu 250 miest na sedenie a ideálne poschodovito usporiadané, vyvýšené pódium, ozvučenie, možnosť premietania. Objekt nemusí byť dostupný od železničnej ani autobusovej stanice pešo, ale maximálne na dva prestupy mestskou hromadnou dopravou.

Objekt, v ktorom bude zabezpečené ubytovanie. Ubytovanie je nutné zabezpečiť v dvoch variantách. V jedno a dvoj lôžkových izbách, kapacita približne 50 osôb. Na karimatkách a ideálne vo viac menších miestnostiach, ako jednej veľkej telocvični. Oba objekty by mali byť dostupných chôdzou z miesta konania snemu.

Objekt, v ktorom bude zabezpečené stravovanie. Organizátori zabezpečujú v priestoroch sobotný obed, večeru a nedeľný obed. Kapacita nemusí byť na všetkých účastníkov snemu stačí aj na polovicu (kapacita + vzdialenosť od miesta rokovania).

Sprievodný program. Aktivity na oba večery a prípadne počas obednej prestávky.

Odporúčame: Veľká fotogaléria z XVII. snemu Slovenského skautingu

Orientačný rozpočet zahŕňajúci prenájom sály, ubytovanie, strava, sprievodný program.

Ďakujeme za spoluprácu a v prípade otázok neváhajte kontaktovať riaditeľa Ústredia SLSK (email: juraj.lizak@skauting.sk).

ZDIEĽAŤ