Minúta po minúte: XVII. snem Slovenského skautingu

  Snem
8095

Tento víkend sa uskutoční v Banskej Bystrici už XVII. snem Slovenského skautingu. Desiatky delegátov z celého Slovenska sa tak stretnú, aby určili smerovanie organizácie na ďalšie roky.

Na tomto mieste vás budeme priebežne počas skautského snemu informovať o aktuálnom dianí a atmosfére, ktorá panuje v rokovacej sále. Obnoviť

Text: Jakub Bežilla, Marián Suvák; Foto: Marián Suvák


nedeľa 13:00 – Máme to tu, poznáme výsledky volieb do funkcií v Náčelníctve. Pozrite si na fotografii (zľava) staronové zloženie Náčelníctva pre obdobie 2017 – 2020. Predsedom Zahraničnej rady ostáva Marián Lezo, vo funkcii predsedu Programovej rady ostáva rovnako Ján Mitrík, na pozícii Predsedu rady pre rozvoj a komunikáciu je Juraj Baláž, Náčelníkom aj pre ďalšie obdobie je Peter Linek, Predsedkyňou Rady pre vzdelávanie sa stala Lucia Demková, hospodárom ostáva Marek Fukas a predsedom Duchovnej rady je Martin Raškovský.


nedeľa 12:45 – Hlavný kapitanát vodných skautov udelil bratovi Yogimu, Ivanovi Javorovi z 82. zboru Polaris zo Serede putovné vyznamenanie za najlepšie konštrukčné riešenie plavidla – Zlatý úväz.


nedeľa 12:28 – Udeľovanie hodností inštruktor pre absolventov Gillwelskej inštruktorskej školy.


nedeľa 12:02 – Je dohlasované. Prichádza na rad udeľovanie vyznamenaní a ocenení. Najvyššie programové ocenenie Orlí skaut dosiahli Ema Diószeghyová zo 68. zboru z Košíc a Kristíne Trebulová zo 72. prístavu z Turzovky (na fotografii). Vyznamenanie Služba skautingu 1. stupňa boli udelené Danielovi Slivkovi, Petrovi Knapíkovi, Martinovi Kovalíkovi, Milošovi Bučkovi a Miroslavovi Dobrovolnému. Vyznamenanie Služba skautingu 2. stupňa dostali Jana Jánošíková, Martina Kubištíková, Marianna Kahancová, Martin Kahanec, Michal Novák, Michal Novák, Michal Macák a Ján Mitrík. Službu skautingu 3. stupňa zasa Monika Lezová. Udelené boli ešte vyznamenannie Skautský čin a nové – obnovené vyznamenanie Syrinx


nedeľa 11:40 – Prebieha hlasovanie a brat Arizonna ďakuje.


nedeľa 11:33 – Prebieha rozdávanie prvých hlasovacích lístkov. Delegáti dostavajú hlasovacie lístky a kružkujú kandidátov do Náčelníctva a rád.


nedeľa 11:22 – Začíname pokynmi k hlasovaniu.


nedeľa 11:05 – Početná skupina delegátov Bratislavskej skautskej oblasti. Schyľuje sa k voľbám. Už po prestávke.


nedeľa 10:55 – Hlasovanie o návrhoch uznesení ukončené. Snem zaväzuje Náčelníctvo k diskusii o rovnošatovom predpise, Duchovná rada vytvorí priestor na diskusiu a zároveň preskúma sľub v národných organizáciach WOSM, WAGGGS a v krajinách V4.


nedeľa 10:54 – Záver išiel oveľa rýchlejšie, nakoľko brat Bocian, navrhovateľ mnohých zmien postupne svoje návrhy stiahol. Ako sám povedal, po schválení uznesenia číslo 16, ktoré otvorilo diskusiu k mnohým ďalším veciam, už potrebné neboli.


nedeľa 10:43 – Tohto snemu sa zúčastnila aj sestra Chip z WOSM – európskeho náčelníctva, ktorá má vo svojej skupine skautských organizácii, ktoré má na starosti, aj Slovenský skauting. Ako sama povedala, bola veľmi dojatá z reakcií na jej reč počas včerajšej podvečernej prezentácie a veľmi rada strávila tento víkend s nami na sneme. Teraz je už na ceste do Bratislavy a následne domov. Ďakujeme aj my za jej návštevu.


nedeľa 10:35 – Delegáti Západoslovenskej skautskej oblasti.


nedeľa 10:22 – Brat Johny, Pavel Škvarenina, nositeľ Strieborného vlka označil návrh na uznesenia číslo 10, kde XVII. snem ukladá povinnosť Duchovnej rade SLSK zmapovať spôsoby komunikácie týmy „Povinnosť voči Bohu“ v Slovenskom skautingu, vo WOSM a krajinách V4 s následným zverejnením na stránke www.skauting.sk, za najhoršiu možnú formuláciu. Uložiť si povinnosť podľa neho v takto náročnej téme je veľmi náročný záväzok. Uznesenie bolo prijaté.


nedeľa 10:10 – Aktuálne sa hlasuje o šiestom z celkového počtu 27 uznesení. Diskutuje sa, hlasuje…


nedeľa 9:55 – Prebiehajú diskusie k navrhovaným uzneseniam. Máme za sebou už hlasovanie o DofE, rodinnom skautingu a hodnostiach v Slovenskom skautingu. Momentálne prebieha diskusia k podmienkam účasti na Líderských rangerských školách.


nedeľa 9:20 – Začína nedeľný program. Náčelník Slovenského skautingu Peter Linek zahájil dnešný deň a v najbližších hodinách nás čaká hlasovanie o uzneseniach, voľby a na záver udeľovanie ocenení.


sobota 22:00 – Aulou UMB znejú posledné myšlienky, posledné diskusné príspevky. Dnes sa počas hlasovaní využívalo po prvý krát online hlasovanie s automatickým vyhodnocovaním výsledkov. Rovnako ako tablety, ktoré používali skrutátori na odosielanie výsledkov za pridelené sektory, tak aj delegáti sú po dnešnom dni unavení. Prajeme dobrú noc a efektívne doplnenie bateriek na zajtrajšie voľby.


sobota 20:15 – Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o volené funkcie, po večeri odpovedajú na náročné otázky, ktoré im položili ostatní delegáti.


sobota 18:30 – Svoje vízie delegátom predstavujú aj ďalší kandidáti – napríklad sestra Tefi a brat Káďo, ktorí kandidujú na funkciu predsedu Rady pre vzdelávanie.

Brat Vrták sa zas v nedeľu bude uchádzať o miesto predsedu Rady pre rozvoj a komunikácie.

Ako (zatiaľ) jediný kandidát na funkciu predsedu Duchovnej rady sa predstavil brat Veľký Medveď z Hermanoviec.

Pokračovať vo vedení Programovej rady sa rozhodol brat Gekon.

Zahraničnú radu bude viesť jeden z dvojice brat Mafián a sestra Barča.

A na funkciu hospodára SLSK kandiduje brat Méďo.


sobota 18:15 – Súčasný náčelník Bill kandiduje do tejto funkcie znova. Pri predstavovaní kandidátov volených funkcií prezentoval svoju víziu a plán – najmä čo sa týka spolupráce Náčelníctva SLSK so zbormi a oblasťami.


sobota 18:00 – Pred niekoľkými dňami sme predstavili voľný programový modul Rozhľadňa. Presne takto vyzerá nášivka. Ide vlastne o takú malú premiéru a motiváciu do plnenia tohto zaujímavého modulu.


sobota 17:40 – Pre dnešok je dohlasované. Po krátkej prestávke nás čaká predstavenie kandidátov do volených funkcií.


sobota 17:05 – Stále prebieha hlasovanie za zmeny Stanov Slovenského skautingu. Ostáva už len niekoľko posledných bodov s návrhmi len na zmeny číslovania.


sobota 16:20 – Súčasťou sprievodného programu je aj ukážkový skautský tábor v Mestskom parku.


sobota 14:55 – Skautský snem odhlasoval. Vítame v Slovenskom skautingu predškolákov (0 – 6 rokov) a rangerov (15 – 18) rokov, dve nové vekové kategórie!


sobota 14:25 – Po obede pokračuje rozprava o zmene stanov. Začína dlho očakávaná diskusia o zmene vekových kategórií SLSK.


sobota 13:30 – Počas obednej prestávky bolo možné v rámci sprievodného programu výjsť na hodinovú vežu a pozrieť si krásny výhľad na mesto.


sobota 13:00 – Jedno z posledných hlasovaní pred očakávaným obedom. Tomuto hlasovaniu predchádzala dlhá diskusia a množstvo pripomienok. Posúvame sa ďalej.

Takto sa hlasuje na #snemSLSK. Sleduj na www.skaut.sk/snem. #skauting #skautSK #skauti #snem #skautskysnem #snemSLSK #banskabystrica

Príspevok, ktorý zdieľa Slovenský skauting (@slovensky.skauting),


sobota 12:00 – Diskusie a pripomienky k jednotlivým návrhom na zmenu Stanov SLSK sú miestami veľmi náročné. Preto 7 tipov na výzvy, ktoré si v rámci relaxu môžu každý delegát vyskúšať.sobota 11:40 – V Stanovách SLSK sa už o cieli Slovenského skautingu nič nedočítate. Oddnes už poznáme len jeho poslanie.


sobota 11:15 – Od dnešného dňa na tom budú Stanovy SLSK gramaticky a štylisticky lepšie. Snem práve jednohlasne odhlasoval zmeny týkajúce sa jazykovej stránky stanov.


sobota 11:10 – Prítomných je 172 delegátov. Posledné organizačné pokyny ohľadom hlasovania zazneli z úst člena náčelníctva, brata Gekona (na fotografii). Začína náročné hlasovanie o zmene stanov Slovenského skautingu.


sobota 10:38 – Členovia náčelníctva (zľava) Peter Knapík, Peter Linek a Daniel Slivka. Spoločne absolovali v roku 2007 Gillwelskú inštruktorskú školu. Gratulujeme k ich desaťročnému výročiu.


sobota 10:30 – Fotografie z priebehu rokovania.


sobota 10:15 – Program oficiálnej časti snemu prebieha v aule Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


sobota 10:09 – XVII. snem Slovenského skautingu po krátkej prestávke pokračuje ďalej.


sobota 9:12 – „Nebojte sa!“ Tieto podporné slová adresovala zúčastneným Katarína Čavojská z Rady mládeže Slovenska. Sama má doma čerstvé vĺča a hovorí, že rozhodnutie prihlásiť ho na skauting neľutujú.


sobota 9:40 – Poďakovanie bratovi Jupiterovi, dlhoročnému skautovi z Banskej Bystrice, a gratulácia k jeho životnému jubileu. Z rúk Náčelníka Slovenského skautingu, brata Petra Lineka dostáva vyznamenanie Služba skautingu 1. stupňa.


sobota 9:00 – Skautskou hymnou, slávnostným zaseknutím sekery a minútovou tichou spomienkou na skautov, ktorí obetovali svoj život za hnutie, sa oficiálne začína XVII. Skautský snem v Banskej Bystrici.


piatok 22:00 – Na dnes to je všetko. Náčelník SLSK ukončuje program na dnešný deň. Sledujte nás však aj zajtra!


piatok 21:50 – Brat Kolohnáth, Martin Macharik informuje o stave Nadácie Badena-Powella. Spravuje tiež Skautský dom v Banskej Štiavnici, ktorý hojne využívajú skauti. Navštíviť môžete tiež tradičné skautské táborisko Hodruša.


piatok 21:40 – Ako funguje Ústredie? S čím pomáha oblastiam, zborom, či vzdelávacím tímom? Odpovede aj na tieto otázky poskytuje brat Kocúr – riaditeľ Ústredia SLSK. Ak máte akýkoľvek problém, týkajúci sa skautingu, neváhajte sa ozvať na ustredie@skauting.sk.


piatok 21:31 – Brat Orol, pôsobiaci v 23. zbore Nitrava Nitra, ozrejmuje delegátom, hosťom a pozorovateľom snemu činnosť Historickej komisie Slovenského skautingu. Vďaka zodpovednej práci jedenástich vytrvalcov máme prístup k vyše 150 GB naskenovaných historických materiálov a viacerým spracovaným témam.


piatok 21:24 – Brat Supo, hlavný kapitán vodných skautov prezentuje aktivity a vzdelávanie našich mokrých bratov a sestier. Spomína na dva ročníky medzinárodného vodáckeho jamboree Aqua. Naposledy sa uskutočnila toto leto. Pozrite si fotky na tejto stránke.


piatok 21:13 – Posledným prezentujúcim odpočtu Strategického plánu je Daniel Slivka – Xavier, ktorý za Duchovnú radu vyzdvihol fakt, že rada združiju členov z celého Slovenska a za najúspešnejší kurz označil duchovný kurz Indulona. Na záver poďakoval za prejavenú dôveru počas 6 rokov na pozícii predsedu Duchovnej rady.


piatok 21:10 – Ďalším členom Náčelníctva je Marián Lezo, ktorý je predsedom Zahraničnej rady Slovenského skautingu.


piatok 21:02 – Marek Fukas – Méďo hovorí o využití fundraisingových príležitostí.


piatok 20:55 – Odpočet činnosti časti Rozvoj prezentoval Peter Linek, nakoľko Zástupkyňa náčelníka pre rozvoj a komunikáciu na snem, po tom čo sa ospravedlnila, nedorazila.


piatok 20:46 – Po odpočte činnosti Programovej rady odprezentoval úspechy Rady pre vzdelávanie brat Peter Knapík (na fotografii). Brat Arizonna na pozícii predsedu RpV po tomto volebnom období končí.


piatok 20:42 – Úspešným voľným programovým modulom je zaiste NOX, ktorého patrónom je sám Náčelník Peter Linek – Bill.


piatok 20:38 – Predseda Programovej rady, Ján Mitrík, hovorí o splnených cieľoch zo Strategického plánu. Okrem množstva programových prvkov, ako odborky, výzvy, či voľné programové moduly predstavil aj knižné novinky – druhé vydanie Príručky pre skautských vodcov a príručku k prvému programovému stupňu – Prvý skaut.


piatok 20:26 – Volia sa tri dočasné snemové orgány – návrhová, mandátová a volebnej komisie.


piatok 20:13 – Brat Kocúr, Juraj Lizák spustil rozpravu k programu XVII. snemu Slovenského skautingu.


piatok 20:00 – Vôbec prvé, testovacie hlasovanie. Začína rozprava a hlasovanie k rokovaciemu poriadku.


piatok 19:48Náčelník Slovenského skautingu, Peter Linek, privítal prítomných na XVII. Skautskom sneme. Pripomenul delegátom ich zodpovednosť a dôležitosť snemu pre smerovanie našej organizácie.


piatok 17:20 – Posledné prípravy pred začiatkom. Takto prázdna je zatiaľ aula na UMB v Banskej Bystrici. No už čochvíľa sa to zmení.


piatok 16:20 – Každý delegát a pozorovateľ sa môže tešiť na snemové materiály zabalené v takejto plátenej eko taške.


piatok 16:00 – Už dnes začína XVII. snem Slovenského skautingu. Všetci delegáti sú už na ceste do Banskej Bystrice, kde dnes podvečer začína oficálny program.

Dnes začína v #banskabystrica XVII. snem Slovenského skautingu. #skauting #skauti #skautSK #skautskysnem #sneh #snemSLSK

Príspevok, ktorý zdieľa Slovenský skauting (@slovensky.skauting),

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ