Skautujem doma: Programová ponuka počas obmedzenia činnosti

  Program, Skautujem doma
2939

Už niekoľko týždňov je bežná skautská činnosť pozastavená. Napriek tomu, že sa stretávať nevieme, nič nám nebráni využívať mnohé možnosti skautingu – okrem iného našu bohatú programovú ponuku. Prečítajte si, ako časti najviac dotknuté karanténou môžete upraviť.

1. Stupne napredovania

Základným kameňom programu sú stupne napredovania a preto bolo aj pre nás dôležité nájsť alternatívu najmä pre povinné úlohy.

Tento dokument sme preto vytvorili pre všetkých, ktorí si plnia alebo sa chystajú plniť stupne napredovania. V dokumente nájdete alternatívy úloh pre tieto stupne:

 • Nováčik
 • Prvý skaut
 • Neznáme cesty
 • Posledný vrchol
 • Rangerský horizont

Čo sa týka ostatných, voliteľných úloh, môže aj tie radca alebo vodca upraviť – s ohľadom na cieľ pôvodnej úlohy.

2. Odborky

Plnenie odboriek odporúčame konzultovať s oddielovým vodcom. Každopádne je v poriadku riadiť sa týmito zásadami:

 • Všeobecne je možné upraviť úlohy tak, aby ich bolo možné plniť aj doma – s ohľadom na cieľ pôvodnej úlohy.
 • Úlohy, pri ktorých je potrebné niečo ukázať alebo pripraviť pre družinu či oddiel, je možné realizovať aj s rodinou.

Niekoľko tipov na odborky vhodné do karantény

Chovateľ

Hvezdár

Meteorológ

Záhradkár

Novinár

Občan Európskej únie

Právnik

Skautská história

Cukrár

Gamer

Hráč spoločenských hier

Kuchár

Kutil

Matematik

Zberateľ

Čitateľ

Hudobník

Kronikár

Rozprávkar

Spisovateľ

Výtvarník

3. Výzva Antivírus

V rámci programu SLSK sme ako reakciu na karanténu vydali dva nové príležitostné programové prvky – výzvu Antivírus a voľný programový modul Koronténa.

Nikto z nás nevedel, ako dlho obmedzenie skautskej činnosti potrvá. Pôvodne preto bola výzva Antivírus nastavená tak, že začať plniť ju bolo možné len do 20. marca, pričom samotné plnenie výzvy malo trvať do nástupu školákov do škôl.

Keďže je ale možné, že nástup do škôl sa uskutoční až v septembri, už teraz sme tieto podmienky výzvy Antivírus upravili:

 • Ostáva zachované to, že výzvu je možné plniť maximálne do nástupu školákov do škôl.
 • Výzvu je možné začať kedykoľvek, avšak jej plnenie musí trvať minimálne 30 dní (čím dlhšie, tým lepšie).

4. Voľné programové moduly NOX a NOX+

Často kladenou otázkou v tomto období tiež je: „Čo s NOXom? Ak teraz nemôžem chodiť spávať do prírody, musím ho po karanténe začať plniť odznova?“

Nemusíš! V zásade máš tieto dve možnosti:

 • Pokračuj ďalej v plnení bez zmeny – samozrejme s dodržaním všetkých hygienických odporúčaní a nariadení.
 • Môžeš prerušiť plnenie po dobu karantény a krízy, následne pokračovať v plnení. Ak máš teda „odnoxovaných“ 5 mesiacov, môžeš si plnenie prerušiť a zvyšné 2 mesiace dokončiť po obnovení skautskej činnosti.