Spomienka na 75. výročie úmrtia B.P.

  Skauting
3628

Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell lord of Gilwell, otec skautingu, sa narodil 22. februára 1857. Jeho vášeň pre cestovanie a spoznávanie nových krajín ho priviedla do britskej koloniálnej armády do ktorej vstúpil v roku 1876 a slúžil v 13. husárskom pluku v Indii. V roku 1895 plnil zvláštne úlohy v Afrike a do Indie sa vrátil roku 1897 ako veliteľ 5. jazdnej hliadky. Svoj najznámejší vojenský úspech dosiahol v Afrike v roku 1899, keď počas búrskych vojen úspešne ubránil mesto Makefing. Úspešná obrana Mafekingu bola dlho jediným pre Britov priaznivým vývojom vo vojne, a tak pútala značnú pozornosť domácej verejnosti.

skaut-bpPo oslobodení vypukli v Británii ohromné oslavy. Baden-Powell sa stal národným hrdinom, najmladším brigádnym generálom a najmä chlapci v ňom videli svoj vzor. Pre vojenské účely napísal knihu Aids to Scout – učebnicu pre vojenských stopárov. Časom však zistil, že o knihu majú veľký záujem mladí chlapci, ktorí ju využívali, ako inšpiráciu pre svoje hry a výlety. Baden-Powellovi sa nepáčilo, aby sa chlapci hrali na vojakov a rozhodol sa prerobiť knihu tak, aby bola vhodná pre mládež, knihu nazval Scouting for Boys. Po napísaní knihy si všetky svoje myšlienky o hnutí mládeže aj prakticky vyskúšal a v lete roku 1907 zobral skupinu dvadsiatich chlapcov na ostrov Brownsea na prvý skautský tábor na svete. Od tohto momentu sa datujú počiatky celosvetového skautského hnutia.

Hnutie rástlo a začiatkom tridsiatich rokov 20-teho storočia už malo cez 2 milióny skautov a skautiek na celom svete. Medzičasom sa Baden-Powell oženil a jeho manželka Lady Olave sa stala celosvetovou náčelníčkou skautiek. Po dosiahnutí veku 80 rokov sa B.P. vrátil do milovanej Afriky, do Kene, kde sa usadil na pokojnej farme v Nyeri. Tu aj 8. januára 1941 zomrel a bol pochovaný. Neskôr, po smrti jeho manželky, Lady B.P., bola tu pochovaná aj ona.

Vstup na cintorín, kde leží hrob Baden Powella.

Budova medzinárodného skautského centra pred cintorínom na ktorom je hrob Baden-Powella. Chodník v pravo je lemovaný skautským zákonom.

Hrobe Baden-Powella – zakľadateľa skautingu.

Na skautov B.P. neprestal nikdy myslieť
a aj preto im zanechal svoj posledný odkaz

Drahí skauti:

… pamätajte, toto sú naozaj moje posledné slová určené vám, tak sa nad nimi zamyslite.

Prežil som veľmi šťastný život a chcel by som, aby ste všetci ten svoj prežili rovnako šťastne.

Verím, že Boh nás na tento svet poslal, aby sme boli šťastní a vychutnali si život. Šťastie nenájdeme v bohatstve, v úspešnej kariére či v pôžitkárstve. Prvý krok smerom k šťastiu urobíte, keď si už ako chlapci budete pestovať zdravie a silu, aby ste v dospelosti boli užitoční a mohli sa zo života tešiť.

V prírode vidíte, že Boh stvoril svet krásny a úžasný, aby ste sa z neho mohli tešiť. Buďte spokojní s tým, čo máte, a využite to. Pozerajte sa na veci z lepšej stránky, a nie z tej horšej.

Človek je však skutočne šťastný, až keď rozdáva šťastie aj iným. Pokúste sa zanechať svet o niečo lepší, než ste ho našli a keď príde váš čas, môžete umrieť šťastní a s vedomím, že svoj život ste nepremrhali, ale využili. „Byť pripravený“ je spôsob, ako žiť a umrieť šťastný – vždy sa držte svojho skautského sľubu, aj keď ste už z chlapca vyrástli a nech vám v tom Boh pomáha.

Váš priateľ
Baden-Powell z Gilwellu

Uctime si jeho pamiatku tichou spomienkou

Peter Janota – Slížik
Historická komisia

foto: Jaroslav Mišík (vstup na cintorín, budova medzinárodného skautského centra), wikipédia (detail náhrobného kameňa), internet (B.P., B.P maľba)

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ