„Dvakrát meraj a raz strihaj!“ alebo skontrolujme si prípravu letného tábora

  Skauting
1057

Do letného tábora nám zostáva už len niekoľko posledných týždňov a väčšina skautských zborov ukončuje administratívne prípravy. Ste si istý, že máte všetko pripravené? Ak nie, tak si to poďte spolu s nami postupne prejsť.

Súhlas vlastníka pozemku

K bezproblémovej organizácii letného tábora jednoznačne patrí súhlas vlastníka pozemku, na ktorom bude stáť váš tábor. Vlastníkom môže byť obec, urbár alebo aj súkromná osoba. V prípade využívania pozemku druhou stranou, napríklad družstvom je nutné mať súhlas aj od nich.

Súhlas vlastníka lesa

V prípade, že vlastník pozemku, na ktorom táboríte, nie je vlastníkom lesa, tak je nutné informovať o uskutočnení tábora aj vlastníka lesa a vypýtať si od neho povolenie na zber dreva. Ideálne je priznať farbu a spomenúť mu, že zrejme mu zmizne aj jeden strom, ktorý padne za obeť ako stožiar. V prípade vašej úprimnosti sa vám majiteľ lesa odvďačí a rád vám ukáže, kde môžete zbierať drevo a ktorý strom môžete zoťať.

Súhlas obce

Pri organizácii letného tábora vždy kontaktujeme najbližší obecný úrad a žiadame o povolenie organizácie tábora. Obecný úrad informuje políciu, hasičov a záchranárov o vašom pobyte a uľahčí im to prístup ku vám. Nezabudnite, že skauti musia svoj separovaný odpad niekam vynášať a najčastejšie sú to obecné zberné dvory.

Súhlasom príslušnej Správy CHKO

(ak budete táboriť v chránenej krajinnej oblasti), príp. Správy NP (ak váš tábor bude v ochrannom pásme NP = v 2. stupni ochrany).

Skontrolovaný zdroj pitnej vody a vody na osobnú hygienu

Bezchybný zdroj pitnej vody je absolútnym základom pri organizácii letného tábora a napriek tomu, že zdroj sa môže kontaminovať aj po odobratí vzorky alebo počas tábora, tak je nutné, aby ste mali skontrolované ťažké kovy a iné jedovaté látky vo vode.

Kontaktovanie najbližšieho pediatra a nemocnicu

Odporúčame táborovým vodcom, aby si pred táborom zistili, kde sa nachádza najbližší detský lekár a kde je najbližší urgentný príjem. Povedzme si úprimne, že keď sa stane na tábore úraz, tak už je neskoro hľadať, kam by som šiel s dieťaťom na ošetrenie.

Personálne zabezpečenie letného tábora

Ak sme sa rozhodli pre organizáciu letného tábora, tak jedným predpokladom úspechu je dostatočné personálne zabezpečenie. Mali by ste nájsť dostatočný počet dospelých ľudí, aby ste pokryli tieto táborové funkcie: vodca tábora a zástupca vodcu tábora – to musia byť dospelí členovia organizácie s vodcovským dekrétom a potvrdením o zdravotnej spôsobilosti. Táborový zdravotník – osoba, ktorá má platný 33 hodinový kurz prvej pomoci alebo lekár, zdravotná sestra, záchranár, študent s úspešne ukončenými aspoň 6 semestrami VŠ – všeobecné lekárstvo. Kuchár, osoba s platným zdravotným preukazom na prácu s potravinami.

Nahlásenie tábora na Ústredie SLSK a doregistrácia členov

Letný tábor je jediná akcia v roku, ktorá sa musí nahlásiť dopredu minimálne dva týždne pred jej začiatkom. Nezabudnite na túto povinnosť, inak váš letný tábor nebude zahrnutý do regrantingu pri rozdeľovaní dotácie MŠSR. Pri organizácii tábora dbajte na to, aby všetci účastníci tábora boli registrovaní, a tým pádom sa na nich vzťahovala aj skautská poistka.