Kreoagilita – objavte v sebe dieťa!

  Skauting
1419

Tvorba sprevádza človeka od úsvitu vedomej mysle. Túžba po vyjadrení sa skrz zhmotnenie našich ideí je esenciou toho, čo nás robí ľuďmi. Či už tvoríme umelecké diela, prevratné vynálezy, novú filozofiu alebo náš život, tvorba je súčasne procesom, ktorý utvára nás samotných. V skautingu to nie je inak. Denne sa pasujeme s tvorbou programu a aktivít. Teórií, ako na to, je naporúdzi veľa. Možno až priveľa. Vráťme sa však ku koreňom kreativity, zažime kreoagilitu…

Všetci to veľmi dobre poznáme

Čo je to kreoagilita? Nečakajte odo mňa učebnicovú definíciu. Kreoagilita je tou najprirodzenejšou vecou pod slnkom. Vedzte, že ju zažil každý z nás. Spomeňte si – ako deti sme si bežne vymýšľali rôzne hry s vlastnými pravidlami a zápletkou. Nevediac ako, vytvárali sme aktivity jednoducho, rýchlo a zábavne. Nepotrebovali sme kreatívny tím, poznámkový blok, vodcovskú skúšku, znalosti o dramaturgii programu, cirkadiánnych rytmoch a iné cudzie slovíčka, ktoré my dospeláci veľmi radi používame (či dokonca nadužívame). V podstate nepotrebujeme ani to komplikované slovo – kreoagilita. To jediné, čo potrebujeme, je otvorená myseľ, vedieť nazrieť do sveta vlastnej fantázie a túžiť sa hrať…

medium-jar2014-kreoagilita-3

Aspoň jedna rýdzo nová aktivita za rok!

Oživte túžbu po hre medzi rovermi i vodcami, medzi vedúcimi oddielov. Viem, z časových dôvodov je praktickejšie sadnúť si a rokovať o programe. Zostavenie programového cyklu oným klasickým, systematickým projektovým spôsobom je absolútne správne a nevyzývam týmto nikoho k rebélii. Ak však chceme byť blízko našim deťom, nie je na škodu z času na čas si pripomenúť dieťa, ktoré žije v nás. Na začiatok si dajte jednoduchú výzvu: Aspoň na jednej oddielovke ročne vymyslieť rýdzo novú hru alebo aktivitu!

Prečo vymýšľať vlastné a prečo s mierou

Možno sa pýtate: Načo vymýšľať niečo nové, keď celý internet je posiaty tisíckami pravidiel tých najrôznejších hier? Možno sa vám nechce, nemáte čas. Je to však nepokojná myseľ, ktorá nás ľudí posúva vpred. Potreba tvoriť sa dá prirovnať k potrebe milovať – keď raz zažijete radosť z kreativity, nebudete sa jej chcieť vzdať. Vaše nadšenie a nová hra posilnia dynamiku oddielu a ocenia to najmä deti! Pravdaže, s novými hrami treba prichádzať v správny čas, netreba tlačiť na pílu a preháňať to s prílišnou frekvenciou vymýšľania novôt. Vždy myslite na riziko vyhorenia! Narozdiel od detí, dospeláci musia svoje tvorivé sily dopĺňať.

Spravte z vymýšľania novej hry súťaž!

Jestvuje jednoduchý a účinný návod na to, ako vznikajú nové hry. Môžete ho použiť na spomínanej oddielovej rade v partii vodcov a roverov, ale je aplikovateľný aj medzi skautmi a vĺčatami. Ak tento postup využijete pri deťoch, môžete očakávať nadšenú spoluprácu!

  • Vytvorte aspoň dve súťažné družstvá.
  • Spoločne si zadefinujte základné parametre hry, ktorú idete vymýšľať (cieľom nie je obmedzenie fantázie, aj deti si predsa uspôsobujú aktivity podľa toho, či sa hrajú vnútri alebo vonku, podľa počtu hráčov, možnosti využitia hračiek a pod.).
  • Každé družstvo vymýšľa hru podľa spoločného zadania vo vyhradenom čase, pričom môže ľubovoľne použiť prvky prostredia, v ktorom sa nachádza (rôzne rekvizity, pomôcky alebo okolnosti, ktoré sú v danej chvíli naporúdzi).
  • Následne jednotlivé družstvá prezentujú svoje hry a priamo ich testujú tak, že si hry zahrajú s ostatnými družstvami (pritom môže ísť o aktivitu, kde družstvá súťažia medzi sebou, ale aj o sled aktivít typu „stanovíšť“, rolové hry – možností je neúrekom…).
  • Na konci sa pozhovárame o tom, ako sa nám jednotlivé hry páčili. Pre deti môžeme vymyslieť špeciálne ocenenia v rôznych kategóriách (snažte sa každú hru za niečo oceniť a chváľte!). V skupine vedúcich môže mať toto hodnotenie už akademickejší charakter typu spätnej väzby, spoločne môžeme doladiť detaily.
  • Pravidlá novovzniknutej hry je dobré zapamätať si a my dospeláci si ich zaiste aj radi zapíšeme. 🙂

medium-jar2014-kreoagilita-1

Nefilozofujme a poďme sa hrať!

Opäť môžete namietať, že všetko už raz bolo vymyslené. Nové aktivity sú akousi syntézou, transformáciou iných hier, ktoré sú už známe. Sú súhrnom našich vedomých aj nevedomých spomienok, skúseností, toho, čo poznáme, preferujeme… Je to naozaj tak! Vedomie tejto skutočnosti však neprekáža, naopak, oslobodzuje. Originalita nie je daná „vizionárskym vnuknutím“. Také sú veľmi vzácne. Originalita sa skrýva v procese tvorenia, v tom, ako sme schopní pohotovo a čulo využiť daný čas a prostredie na kreovanie novej aktivity. Základom kreoagility je spontánnosť, detská radosť, úprimné prežívanie. Latinské „creo“ ako tvorba, iskra, ktorá dáva do pohybu agilitu – našu živosť, činorodosť, túžbu existovať naplno. A možno to funguje aj opačne… A viete čo? Je to jedno! Poďme sa radšej hrať, čo poviete?

Marek Pleško (Marcus)
93. prístav vodných skautov a skautiek Tortuga Trenčín

Zdroj: vlastné detstvo (slovo „kreoagilita“ som si vymyslel 🙂

Námorná akadémia vodných skautov, 93. prístav vodných skautov a skautiek Tortuga Trenčín
ZDIEĽAŤ