Poznáme Skautov roka za rok 2014

  Skauting
3698

Počas Malého snemu v Banskej Štiavnici sme sa práve na Deň sesterstva, 22. februára, dozvedeli mená štyroch ocenených Skautov roka, ktorý sa v uplynulom roku svojou aktivitou zaslúžili o to, že ich priamo ich členovia nominovali v druhom ročníku tejto celoslovenskej súťaže.

Mená ocenených

Kategória vodkyňa:
Jana „Jane“ Šmýkalová (80. zbor skautov a skautiek Piešťany, 2. oddiel skautiek Čunkšipi čokan)
Kategória vodca:
Andrej „Andy“ Mitrík (75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves, 2. oddiel skautov Masňáci)
Kategória radkyňa:
Michaela „Pomy“ Martonová (122. zbor Anjelov strážnych Poprad, 1. oddiel Gumkáčiek, družina Svetlušky)
Kategória radca:
Matej „Termit“ Baláž (73. zbor Tetrov Lučenec, 1. oddiel Skauti, družina Prériové psy)

Od náčelníka Slovenského skautingu – Petra Lineka prevzdali ocenenie Skaut roka Michaela Martonová v  kategórii radkyňa roka a Matej Baláž v kategórii radca roka. Foto: Ivan Drgoň

Ocenení v kategóriách vodkyňa a vodca roka sa mohli tešiť z jedinečnej sekery, ktorá bola  špeciálne vyrobená v limitovanej edícii 100 000 kusov k 365. výročiu vzniku spoločnosti Fiskars! Túto striebornú sekeru venovala priamo spoločnosť Fiskars.

Za neprítomného Andreja Mitríka prevzal ocenenie a sekeru Fiskars z limitovanej edície brat Ján Mitrík. Foto: Ivan Drgoň

Ocenenie Skaut roka

Je veľmi dôležité oceniť ľudí, ktorí si to zaslúžia. A to nielen tých, čo zachránia život či zabránia veľkým škodám. Rovnako dôležité je oceniť aj ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú iným, sú im kamarátmi, priateľmi, učiteľmi a mnohokrát staršími sestrami či bratmi. Ukazujú smer a sú vzorom. Je tu možnosť, aby sme sa takýmto ľuďom poďakovali nielen osobne, ale aj verejne.

Skaut roka sa za rok 2014 udeľoval v štyroch kategóriách: vodkyňa, vodca, radkyňa a radca. Nominovať svojich radcov a vodcov mohli samotní členovia skautských družín a oddielov. O udelení tohto ocenenia rozhodli hlasovaním členovia Náčelníctva SLSK, vodcovia oblastí a riaditeľ Ústredia SLSK.

Koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ