Svojho favorita na Skauta roka môžete nominovať do konca januára 2015

  Skauting
2625

Vaše návrhy na nominácie do jednotlivých kategórií môžete posielať na vzdelavanie@skauting.sk až do predĺženého termínu 31.1.2015.

Je veľmi dôležité oceniť ľudí, ktorí si to zaslúžia. A to nielen tých, čo zachránia život či zabránia veľkým škodám. Rovnako dôležité je oceniť aj ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú iným, sú im kamarátmi, priateľmi, učiteľmi a mnohokrát staršími sestrami či bratmi. Ukazujú smer a sú vzorom. Je tu možnosť, aby ste sa takýmto ľuďom poďakovali nielen osobne, ale aj verejne. Navrhnite ich na ocenenie SKAUT ROKA.

skaut-skaut-roka-nasivkaSKAUT ROKA je ocenenie, ktoré vzniklo pri príležitosti storočnice skautingu na Slovensku a zároveň ako reakcia na otázky skautov a skautiek, či sa neplánuje vznik takejto formy poďakovania.

SKAUT ROKA za rok 2014 sa bude udeľovať v štyroch kategóriách: vodkyňa, vodca, radkyňa a radca. O udelení tohto ocenenia rozhodnú hlasovaním členovia Náčelníctva SLSK, vodcovia oblastí a riaditeľ Ústredia SLSK.

Skaut roka 2013

Ocenenie SKAUT ROKA 2013 v kategórii vodca/vodkyňa dostal Štefan Kováčik zo 45. zboru Posledného spojenectva, Veľké Zálužie a v kategórii radca/radkyňa Vojtech Zgrebňák – Volt z 53. zboru Dolný Kubín.

Nominačné kritériá

Kategórie vodkyňa a vodca

Do kategórií vodkyňa a vodca môžu byť nominovaní len skauti a skautky, ktorí majú vodcovský dekrét a minimálne dva roky pôsobia na pozícii oddielový vodca, zborový vodca alebo oblastný vodca. Vodkyňa/vodca, ktorého navrhnete, musí byť vaším oddielovým či zborovým vodcom, prípadne musí viesť oblasť, ktorej ste členmi.

Kategórie radkyňa a radca

Do kategórií radkyňa a radca môžu byť nominovaní len skautky a skauti, ktorí majú absolvovaný radcovský kurz a pôsobia na pozícii radca družiny. Radkyňa/radca, ktorého navrhnete, musí byť radcom vašej skautskej družiny. Okrem členov družín môže v tejto kategórii navrhovať mená už len oddielový vodca.

Na SKAUTA ROKA môžete nominovať svojho favorita nasledovne:

Uveďte jej/jeho meno, priezvisko, skautské meno, miesto, kde pôsobí ako vodkyňa, vodca, radkyňa alebo radca (napríklad radkyňa družiny Amáliek z 12. oddielu skautov a skautiek Dolné Robochody, vodca 12. oddielu skautov a skautiek Dolné Robochody alebo vodkyňa 321. zboru Lúčne kvietie Lomnica nad Ipľom, či vodkyňa Podpolianskej skautskej oblasti). Nasleduje najdôležitejšia časť – tou je zdôvodnenie, prečo by sa práve vaša skautská vodkyňa, skautský vodca, radkyňa alebo radca vašej družiny mal(a) stať SKAUTOM ROKA 2014. Formu, akou toto zdôvodnenie napíšete, aké bude dlhé, čo v ňom bude po obsahovej stránke – nechávame na vás. Po tomto zdôvodnení nasleduje už len vaše meno a priezvisko, skautské meno, oddiel a zbor, v ktorom ste zaregistrovaný.

Za rok 2014 bude ocenenie SKAUT ROKA udelené jednej vodkyni, jednému vodcovi, jednej radkyni a jednému radcovi. Mená nominovaných nebudú zverejnené. Skautská verejnosť sa mená víťazov ankety SKAUT ROKA 2014 dozvie 22.2.2015.

Vaše návrhy posielajte na vzdelavanie@skauting.sk do 31.1.2015. Na rovnakú adresu, prosím, adresujte aj akékoľvek otázky ohľadne ankety SKAUT ROKA.

Víťazi oboch kategórií budú odmenení špeciálnou nášivkou, certifikátom a cenou. Ocenenie SKAUT ROKA je možné získať iba raz v živote.

Načelníctvo SLSK

Po XVI. sneme SLSK v októbri 2014 v zložení (zľava) Marián Lezo (Mafián), Ján Mitrík (Gekon), Peter Knapík (Arizonna), Peter Linek (Bill), Lucia Jakubíková (Luky), Marek Fukas (Méďo) a Daniel Slivka (Xavier)
ZDIEĽAŤ