25 rokov slobodného fungovania

  Skauting
1553

Pred 25 rokmi sa o slovo v Československu znovu prihlásili skauti –  Junák zväz skautov a skautiek, ktorý s výnimkou krátkeho obdobia okolo roku 1968 komunisti na štyridsať rokov potlačili, bol obnovený.

Slovenský skauting, ktorý z pohľadu totalitných režimov vždy presadzoval „nebezpečné“ výchovné ciele, prechádzal v týchto časoch náročnou cestou. Tendenčné potláčanie jeho činnosti vyústilo až do niekoľkých zákazov zo strany vládnej moci. Pre nepriazeň režimov skautská organizácia, svojou podstatou demokratická, administratívne nejestvovala v období vojny 1939-1945, potom v dvoch mierových obdobiach 1948-1968 a 1970-1989.

Po 25 rokoch slobodného fungovania, nie sme už vo fáze obnovovania, máme stabilné členstvo, ktoré rastie, zaujímavý výchovný program a množstvo odhodlaných dobrovoľníkov. Je to tiež vhodný čas zamýšľať sa nad ďalším smerovaním skautingu na Slovensku. Otvoriť sa navonok, novým nápadom, projektom viac zameraným na pomoc spoločnosti, a presadzovať to, že sme tu pre všetky deti a mladých ľudí bez rozdielu.

Cieľom skautingu je plnohodnotný a všestranný rozvoj detí a mladých ľudí, aby sa stali slobodnými, príjemnými a aktívnymi členmi demokratickej spoločnosti, pomáhali jej rozvoju, boli si  vedomí svojej hodnoty a hodnoty iných ľudí a dokázali sa samostatne rozhodovať a preberať zodpovednosť. Skautské oddiely boli a sú otvorené všetkým bez rozdielov a kritérií a majú byť bezpečným priestorom na šťastné detstvo, učenie sa, hry, vytváranie vzťahov, rozvíjanie svojho potenciálu a búranie bariér medzi ľuďmi. Prostredie skautských oddielov je prostredím pozitívnych hodnôt, vzájomného rešpektu a podpory jedinečnosti každého člena. Chceme, aby sa deti a mladí ľudia naučili porozumieť si navzájom, vytvárať si názory a aktívne sa zasadzovať o zmeny vo svojom okolí.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ