Medzi strieborných vlkov pribudol Andy z Podtatranskej oblasti

  Skauting
4325

Na sneme sa okrem volieb nového náčelníctva, hlasovaní o zmenách stanov, čo prijímaní uznesení odovzdávajú aj ocenenia rôzneho druhu. Jedným z nich je aj vyznamenanie Radu strieborného vlka (či v prípade žien Radu strieborného trojlístka), ktoré si na XVI. sneme v Bratislave prevzal Andy Legutký zo 66. zboru Eduarda Korponaya z Vrbova.

Strieborní vlci (zľava): Pavel Škvarenina – Johny, Ján Pokorný – Johany, Andrej Legutký – Andy a Peter Janota – Slížik

V rámci Slovenského skautingu poznáme niekoľko druhov vyznamenaní. Najvyšším z nich je vyznamenanie Rad strieborného vlka (pre mužov) a Rad strieborného trojlístka (pre ženy), udelené za vynikajúce zásluhy o skautské hnutie a zároveň mnohoročnú prácu v skautingu, za príkladné osobné a morálne postoje, vernosť skautským ideálom.

Aktuálny držitelia týchto vyznamenaní

Rad strieborného trojlístka

Mária Šimková – Maňka (14. zbor, Prievidza)
Jana Jablonská (117. zbor sv. Františka z Assisi, Horné Sŕnie-Nemšová)
Jarka Krajčírovičová (104. zbor, Bratislava – Ružinov)
Anna Oravcová – Nina (80. zbor, Piešťany)
Eva Štěpánková (23. zbor, Nitra)
Anna Treľová (1. oddiel Lipy, Vranov)
Alexandra Trizuliaková (99. zbor, Žilina)

Rad strieborného vlka

Marián Kvasnica – Majorán
Anton Broďáni – Kolektív (12. zbor Scarabeus, Žilina)
Ivan Jablonský – Stonoha (117. zbor sv. Františka z Assisi, Horné Sŕnie-Nemšová)
Peter Janota – Slížik (1. zbor Baden-Powella, Bratislava)
Ján Pokorný – Johany (104. zbor, Bratislava – Ružinov)
Pavel Škvarenina – Johny (8. zbor Veľká Medvedica, Bošany)
Andrej Legutký – Andy (66. zbor Eduarda Korponaya)

Prekvapenie a radosť pri vyhlásení Andyho za strieborného vlka.

Andyho môžete poznať aj vďaka jeho príbehom, či zamysleniam, ktoré nájdete v každom čísle časopisu Médium. Začiatkom septembra tiež Slovenský skauting vydal novú knižku s názvom Príbehy ciest, kde okrem obľúbených príbehov nájdete aj trojitú metodickú časť, ktorej cieľom je poskytnúť návod, ako možno pracovať s príbehmi v skautských družinách a oddieloch, v skupine, ale aj individuálne.

Šéfredaktor časopisu Médium a koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ