Slovník pre nováčika

  Skauting
2981

Zapadnúť medzi skautov môže byť v istých momentoch mierne komplikované. Mnohé výrazy, ktoré skauti bežne používajú, ostávajú totiž pre verejnosť, nováčikov a často aj pre rodičov nepochopiteľné a zahalené rúškom tajomstva. A preto vám ponúkneme niekoľko výrazov, aby ste nikdy neboli out.

Bípí – skrátené označenie zakladateľa skautingu – lorda Roberta Stephensona Smitha Baden-Powella.

Družina – základná jednotka skautingu, pozostáva zo 4 až 7 chlapcov alebo dievčat na čele s radcom. Pravidelne sa stretávajú, chodia na výlety, hrajú sa, sú skvelou partiou. Každá družina má svoj názov.

Družinovka – schôdzka skautskej družiny. Trvá asi 90 minút a najčastejšie sa koná raz za týždeň.

Jamboree – stretnutie skautov

Kápézetka (KPZ)- Krabička poslednej záchrany. Obsahuje drobnosti, ktoré môžu pomôcť prekonať krízové situácie.

Náčelník, náčelníctvo – náčelník je formálny šéf Slovenského skautingu. Náčelník sa radí s náčelníctvom a riadia Slovenský skauting.

Nováčikovská – je to skratka pre nováčikovskú skúšku. Je to súbor úloh a otázok, ktoré preveria vedomosti a zručnosti nových členov skautských oddielov. Ak nováčik uspeje, stáva sa skautom a pripravuje sa na skautský sľub.

Odborka – je to označenie súboru veľmi špecifických úloh. Vo chvíli, keď splníš požadované úlohy z určitého odboru, môžeš si na pravý rukáv prišiť nášivku, symbol odborky. Odborka je niečo ako doklad, že si v nejakej téme naozaj výborný.

Tábor – zmysel života každého skauta. Je zdrojom väčšiny skvelých zážitkov, dobrých fotografií, lások…

Típko – prístrešok prérijných indiánov sa stal súčasťou táborovej výbavy skautov. Najčastejšie ide o 5 až 7 metrov vysoký dvanásťstranný ihlan. Vo vnútri je zriadené ohnisko.

Sľubák – sľubový odznak, kovová skautská ľalia veľkosti 4 cm, ktorú skaut dostane po zložení skautského sľubu a pripína si ho na ľavé vrecko. Sľubák ti má neustále pripomínať sľub a skautský zákon, podľa ktorého by si mal aj žiť.

V komentároch môžete pridať aj ďalšie zaužívané slová, ktoré používate.

Z archívu časopisu Skaut sa inšpirovala Magdaléna Kováčiková – Magi, Programová rada SLSK
Foto: PiTT