Strieborní vlci si uctili pamiatku náčelníka

  Skauting
1976

Dňa 20. septembra 2014 uskutočnilo sa v Žiline VII. zhromaždenie oldskautov. Pri tejto príležitosti, ešte pred začatím vrcholného rokovania Kruhu dospelých skautov a skautiek SLSK, delegácia Strieborných vlkov, ktorú tvorili bývalý náčelník SLSK br. Ján Pokorný – Johany a dvaja podnáčelníci – br. Peter Janota – Slížik a br. Pavol Škvarenina – Johny si uctili pamiatku náčelníka SLSK br. Mariána Schmidta- skautským menom Javor- položením kvetov na jeho hrob na cintoríne vo Varíne.

Ing. Marián Schmidt – Javor sa narodil 12.augusta 1954. V roku 1968 – po obnovení Skautingu vstúpil do 1.zb. vo Varíne. Po skautskom sľube absolvoval radcovský kurz a stal sa potom radcom družiny Orlov. Po zrušení skautingu pracoval v odbore turistiky TJ Fatran Varín a stal sa jeho predsedom. V roku 1986 zorganizoval a viedol v skautskom duchu tábor pri Fačkove vo Veľkej Fatre. Po obnovení skautingu v roku 1989 stal sa jeho spoluzakladateľom vo Varíne. V roku 1990 absolvoval Lesnú školu Ostré a následne sa stal zborovým vodcom vo Varíne. V nasledujúcich rokoch zorganizoval spolu s manželkou 12 skautských táborov, viaceré radcovské kurzy a množstvo ďalších podujatí. Na VI. skautskom sneme v roku 1994 v Bratislave bol zvolený za náčelníka Slovenského skautingu. V roku 1995 uskutočnili sa celonárodné oslavy 75. výročia Slovenského skautingu. V tom roku sa zúčastnil aj na Jamboree v Holandsku. Bol spoluorganizátorom a súčasne i frekventantom Gilwellskej lesnej školy v roku 1996 vo Varíne. Funkciu náčelníka SLSK zastával do roku 1997. Pre ďalšie obdobie už nekandidoval a venoval sa opäť intenzívnej skautskej činnosti vo Varíne. Bol nositeľom vyznamenania Skautská láska. Zomrel 20.mája 2007, pochovaný je vo Varíne. Česť jeho pamiatke.

Vojto Tóth

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ