Nováčik v našej družine

  Skauting
3077

Skauting je živá záležitosť, lebo ho tvoria ľudia , občas až priveľmi živí skauti a skautky. Ak nechceme aby vzácny druh, skauti, nevymreli, musíme rásť a hľadať nových kamarátov . A preto by sme nemali zabúdať na nových členov – nováčikov. Nábor je nevyhnutné organizovať v spolupráci s oddielovým alebo zborovým vodcom.

Lovenie vzácneho druhu

Pri love nováčika musíme mať na pamäti, že každý potenciálny budúci skaut patrí k vzácnemu druhu živočíchov, ktorí zvládnu skautské podmienky a budú si rozumieť s ostatnými ohrozenými druhmi.

Kde loviť vzácny druh

Nábor na škole – predstavte skauting a zahrajte si niekoľko overených hier, je dôležité sa dobre pripraviť.

Náborové plagátiky – vyrobte niekoľko pekných náborových plagátikov, môžu to byť aj kresby, fotky s informáciami ako sa stať skautom, plagátiky môžete rozvešať na škole alebo rozdať v meste.

Rodičovská linka – poproste rodičov, nech v práci alebo medzi známymi rozhlásia, že sa dá pridať k skautom.

Úlohy pre družinu

A) Nie je to veru veľmi ľahké uloviť nováčika. Ak chcete byť múdrejší a pripravení na úspešný lov, skúste si na družinovke spomenúť, aké to bolo, keď Vás niekto prehováral, aby ste začali chodiť na skauting. Ako ste sa cítili, čo sa Vám páčilo a čo nie. Aké hry ste sa hrali. Nápady si spíšte na jeden veľký papier a vyberte najúspešnejšie spôsoby ako osloviť nováčika, aby sa pridal ku skautom. Ak budete natoľko šikovní, pokúste sa vylepšiť aj tie najúspešnejšie spôsoby.

B) Pokúste sa vyrobiť náborový plagát – radca môže priniesť fotky z akcií, tábora, prírody. Úlohou detí bude vyrobiť plagát. Každý robí svoj plagát. Plagát musí byť pútavý, originálny a hlavne skautský. Môže obsahovať aktivity, ktoré deti radi robia, alebo aj ponuku aktivít, zručností, ktoré sa dajú zažiť alebo naučiť na skautingu.

Dôležité je hlavne to, že nesľubujte to, čo nemôžete splniť. Ako napríklad splavovanie divokej rieky, výstup na 3000 m vrch alebo, že sa naučíte rozprávať 4 cudzími jazykmi.

Článok o tom kde, kedy a ako robiť nábory spolu s praktickými tipmi môžete nájsť v najnovšom jesennom čísle časopisu Médium. Poproste svojho vodcu, či niektorého z roverov vo vašom oddiele nech vám časopis požičajú a spoločne sa pustite do náboru.

 

Pozor! Čo môže nováčika odradiť?

 

Skautská klubovňa – neporiadok v klubovni môže naozaj odradiť nového záujemcu o skauting. Buď klubovňa vyzerá ako skladisko nepotrebných vecí, kde je všade prach, alebo ako príjemná miestnosť ozdobená výtvormi skautov, kde po stenách visia nástenky plné fotiek. To určite poskytne obraz o skautoch. Klubovňa je spôsob, ako sa skauti prezentujú. Uvedomte si, že na družinovku môže nováčika priviesť aj rodič. Čo na to povie?

Netradičné hry – skauting je plný hier. Niektoré hry sú však netradičné, a preto je potrebné veľmi zvážiť aké hry sa budete hrať s novým členom. Nezabúdajte na to, že členovia vašej družiny sú už machri a niektoré hry vyhrajú ľavou zadnou. Na prvých družinovkách je potrebné nováčika začleniť do tímu, a preto si vyberte hry zamerané na tvorbu tímu.

Prezývka – Červo, Šmolko, Dunčo, Kiwi, Lenivec, Barbi… . Prezývky sú charakteristické pre skautov. Ak sa vám podarí rýchlo nájsť vtipnú a chytľavú prezývku, nováčik je na dobrej ceste stať sa pevnou súčasťou vašej partie. Ale buďte opatrný! Zlou prezývkou môžete veľa pokaziť. Prezývka nemôže nikoho urážať alebo poukazovať na jeho nedostatky.

Skupinkovanie – nováčika nemôžete posúvať na okraj skupiny. Členovia družiny by sa mali zaujímať o nového člena. Pokúste sa ho spoznať.

Z archívu časopisu Skaut sa inšpirovala Magdaléna Kováčiková – Magi, Programová rada SLSK
Foto: PiTT