Príbeh cancákov putujúcich na FESTroverMOOT

  Skauting
1926

Cancák v skautskom svete predstavuje malý zošit alebo zápisník, ktorý putuje so skautom alebo skautkou z akcie na akciu. Do cancáku sa zapisujú zážitky z akcie, ktoré sa môžu doplniť o fotky, cestovné lístky.

Rovering je o zážitkoch a na druhom plánovacom stretnutí Festrover mootu sme spomínali na zážitky z našich začínajúcich roverských čias. Zasmiali sme sa, lebo niektorí z nás si spomenuli na cancáky. Povedali sme sa si, že sa pokúsime túto tradíciu oživiť a tak sme kúpili 5 čiernych zošitov. Spísali svoj pohľad na rovering, doplnili pár riadkov o sebe a svojich zážitkoch. 5 cancákov sme poslali do sveta. Vytvorili sme niekoľko trás, ktoré vedú do všetkých kútov Slovenska (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Spišská Nová ves, Prešov).


Každý kto dostane poštou cancák má 3 dni na to, aby ho poslal ďalej. Vždy nám dajte vedieť mailom (program@skauting.sk), kde sa ktorý čierny zošit so zápiskami o roveringu nachádza.

Vieme že bol už u Šupa v Bystrici, Filipa v Trstenej, Wikipédia v Bystrici, napísala o sebe pár riadkov aj Anna-Mariya z Košíc aj Fany a Lula z Bratislavy, jeden cancák sa zastavil aj u Petry v Žiline.

Spravme čo najväčšiu sieť a posielajme cancáky ďalším roverom a roverkám. Podarí sa nám vytvoriť hustú sieť roveringu?

Pozri si ako taký cancák vyzerá

VIAC INFORMÁCII HĽADAJ NA WWW.ROVERMOOT.SKAUTING.SK

 

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ