Kvalita 2014 sa neuskutoční!

  Skauting
1780

Akcia, ktorá sa mala uskutočniť počas druhého májového víkendu je zrušená. Kvalita, cesta k úspechu sa neuskutoční z dôvodu nízkeho počtu nahlásených účastníkov.

Ďakujeme za pochopenie.

Veľmi by nám pomohlo, keby si nám vyplnil/a nasledovný dotazník, ktorý nám pomôže zanalyzovať dôvody prečo sa na akciu Kvalita, cesta k úspechu neprihlásil dostatočný počet účastníkov. Ďakujeme.