DR2014: Druhé online kolo preverí expedičné vedomosti

  Skauting
1559

Krátko pred polnocou boli v pondelok 7. apríla zverejnené otázky druhého online kola tohtoročnej Družiny roka. Okrem niekoľkých otázok zameraných na skauting je gro úloh zameraných na expedičné vedomosti a skúsenosti. Tie pre mladšie družiny poslúžia ako výborný tréning. Aktuálny počet zapojených družín sa počas prvého kola navýšil z 29 na 48.

Otázky druhého online kola sú pre registrované družiny k dispozícii po prihlásení na stránke Družiny roka.

Ochutnávka z otázok 2. kola

18. Vypočítajte akú máte energetickú spotrebu počas jednodňovej túry (1 osoba—konkrétny člen družiny). Vyberte si 4 potraviny, ktoré by ste si zobrali do batoha. Vyberajte také potraviny, ktoré pokryjú váš výdaj energie. Napíšte ako ste to vypočítali. (1 bod)