Deň sesterstva / Deň zamyslenia / World Thinking Day (WTD) 2013

  Skauting
2202

Každoročne 22. februára, v deň narodenín zakladateľa skautingu Roberta Baden-Powella a jeho manželky Olave, si skauti a skautky na celom svete pripomínajú svoje priateľstvá a zároveň sa snažia aspoň trošku zlepšiť niektorý zo závažných celosvetových problémov. Medzinárodná dievčenská skautská organizácia WAGGGS preto každý rok vyberá tému, na ktorú by sa mali skauti a skautky na celom svete zamerať.

Deň zamyslenia 2013 bude venovaný témam ochrany matiek a detí. Tieto témy boli inšpirované dvomi rozvojovými cieľmi tisícročia (Millenium Development Goals – MDG), ktorými sú zníženie detskej úmrtnosti (MDG 4) a zlepšenie zdravia matiek (MDG 5).

„Spoločne môžeme zachrániť životy detí“ a „život a zdravie každej matky sú vzácne,“ sú dva odkazy, ktoré chce WAGGGS najbližší rok dostať do povedomia skautov a skautiek na celom svete.

Vo svete každoročne zomiera 7,6 milióna detí a 287 000 matiek. Organizácia WAGGGS sa rozhodla, že sa pokúsi túto neúnosnú situáciu zmeniť. Hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o danej situácii, poskytnúť príležitosti skautkám učiť sa, ako sa starať o svoje zdravie a ako zastávať práva dievčat a žien na celom svete. Týmto spôsobom sa chce pokúsiť zaistiť kvalitnejší život detí a ich matiek.

Deň sesterstva je tiež možnosťou pre dievčatá a mladé ženy naučiť sa niečo o živote ich rovesníčok v iných krajinách, a preto sa WAGGGS každý rok zameriava na určité krajiny. Pre rok 2013 boli vybrané nasledovné – Jordánsko, Malawi, Pakistan, Venezuela a Írsko. Zároveň prvé štyri zo spomínaných krajín budú finančne podporené z WTD fondu, aby mohli uskutočniť projekty týkajúce sa tém MDG 4 a MDG 5.

Ako sa môžete zapojiť?

 • Poslaním elektronickej pohľadnice môžete podporiť WTD fond – goo.gl/NLmLz.
 • Vyrobením náramkov priateľstva sa môžete zapojiť do projektu WAGGGS centra – Sangam. Viac o projekte nájdete na stránke goo.gl/GSnxQ.
 • Náramky nám môžete zaslať na ústredie a my ich potom všetky spoločne pošleme do Indie.*
 • Odfoťte sa ako družina v skautských krojoch a pošlite nám vašu fotku na e-mailovú adresu international@skauting.sk. Víťazná fotka bude reprezentovať Slovensko na oficiálnej stránke WAGGGS.*

*Tieto akcie budú prebiehať počas celého roka. Členovia družiny, ktorá nám pošle najviac náramkov a členovia družiny víťaznej fotky získajú za svoju snahu oficiálne nášivky Dňa zamyslenia 2013. Podrobnejšie informácie o posielaní nájdete na aj na stránke skaut.sk.

Ciele MDG 4 a MDG 5

 • Znížiť detskú úmrtnosť o dve tretiny v rozmedzí rokov 1990 – 2015.
 • Znížiť úmtrnosť matiek o tri štvrtiny.
 • Dosiahnuť lepšie zdravotné podmienky pre matky.

Vedeli ste, že…

 • Úmrtnosť detí narodených matkám mladším ako 20 rokov je o 73 % vyššia než úmrtnosť tých, ktoré sa narodili matkám starším ako 20 rokov.
 • Násilie voči dievčatám a ženám je jedna zo základných príčin úmrtia detí a matiek.
 • Komplikácie spojené s tehotenstvom a s narodením dieťaťa sú v rozvojových krajinách hlavnou príčinou úmrtia dievčat vo veku 15 – 19 rokov.
 • Počet úmrtí klesol z 12 miliónov v roku 1990 na 7,6 milióna v roku 2010. Aj keď sú to dobré správy, ešte stále sú tieto čísla vysoké oproti nášmu stanovenému cieľu na rok 2015, a to znížiť úmrtnosť o 67 %.

MDG 4 tipy na aktivity:

 1. Pripravte si prezentáciu o piatich vybraných krajinách (o živote, kultúre, skautingu, atď.) a porozprávajte sa o nich na družinovke.
 2. Pripravte si tematicky zameraný kvíz a zistite, aký prehľad majú o tejto problematike vaši kamaráti.
 3. Zistite si informácie o medzinárodnom dni umývania rúk a vymyslite hru, ktorá by pomohla zlepšiť tento návyk.

MDG 5 tipy na aktivity:

 1. Vyrobte plagát, ktorý bude zobrazovať rôzne riziká pre tehotné mamičky (napr. fajčenie, pitie alkoholu, nezdravý životný štýl, atď.) a skúste ho vylepiť na také miesto, kde by bol najlepšie viditeľný pre danú cieľovú skupinu.
 2. Použitím informácií o téme MDG 5 skúste napísať článok alebo zrealizovať rozhovor a následne ich uverejniť v nejakom časopise alebo rádiu a tak upovedomiť verejnosť o tejto problematike.
 3. Pozvite si mladú mamičku na družinovku a porozprávajte sa s ňou o problémoch i radostiach spojených s tehotenstvom a vychovávaním detí.

Stiahnite si materiál, ktorý pre Vás pripravila Zahraničná rada SLSK v ktorom nájdete mnoho tipov, nápadov, podkladov a príkladov hier k tohtoročnému World Thinking Day.