Skaut je zdvorilý

  Skauting
2475

Žijeme len raz. Žiaľ, v dobe, v ktorej sa najpopulárnejší hudobní interpreti snažia zaujať najmä hrubými rečami a arogantným správaním. Aj odevom a gestami vo videoklipoch dávajú najavo, že „sú nad vecou“. Vďaka tomu sa stávajú idolmi pre celú našu generáciu. Je vôbec v takomto svete normálna naša snaha o zdvorilosť?

Slovo zdvorilosť má svoj koreň v slove dvor. Je zaujímavé, že to tak nie je len v slovenčine, ale aj v mnohých iných európskych jazykoch. Napríklad v angličtine je výrazom pre zdvorilosť slovíčko courtesy, ktoré vychádza zo slova court = dvor. Údajne treba pôvod tohto slova hľadať niekde u francúzskej šľachty 11. storočia, keď medzi voľnočasové aktivity mládeže patrilo, okrem iného, učenie sa etikete zdvorilosti a iným prvkom vhodného správania. To sa očakávalo na kráľovských alebo šľachtických dvoroch. Cieľ princa bol pritom jasný. Dvoriť dvornej dáme a získať si jej srdce.

Zdvorilosť dnes chápeme najmä ako správanie sa podľa určitých spoločenských pravidiel. Muži sú považovaní za zdvorilých, ak sa správajú galantne k ženám. Ak muž podrží dáme dvere, odsunie jej pri stole stoličku a pomôže s vyzliekaním kabáta, povieme o ňom, že je zdvorilý. Takisto sú prejavmi zdvorilosti pozdrav, spoločenský takt a vhodné gestá. Zdvorilosť je teda hlavne prejavom úcty, ktorú je jeden človek pripravený prejavovať druhému.

Práve preto pôsobí úplne zvláštne, ak si pri úvahe o zdvorilosti predstavíme hudobné idoly dnešných dní. Snažia sa presvedčiť, že „sú nad vecou“. Ťažko si môžeme ich gestá, správanie a odievanie vysvetliť ako signály úcty voči ich pozorovateľom… A poďme ešte ďalej. Za historickým priekopníkom zdvorilosti, svätým Františkom Assiským. Ten presadzoval zdvorilosť a úctivosť nielen voči človeku, ale voči celému Božiemu stvoreniu. Chválil brata Slnko a sestru Lunu (mesiac), brata Vietor a sestru Vodu. Zdvorilosť bola, podľa jeho názoru, mladšou sestrou lásky a vlastnosťou Boha. Kontrast v porovnaní s dnešnými idolmi je ešte výraznejší.

Určite sa teda ako skauti nehanbime za to, že sa aj v dnešnom svete snažíme o zdvorilosť a úctu voči ľudom naokolo. Vychádzajme z presvedčenia, že každý muž má vznešený pôvod a že každá žena je dáma a podľa toho sa k nim aj správajme. Nemusíme sa hrať na šľachtický dvor. Základným kameňom zdvorilého správania je predsa uvedomenie si dôstojnosti človeka, jeho hodnoty a toho, že si zaslúži našu úctu. Ak ju zažije naše okolie od nás, bude to najlepší stavebný kameň pre vzájomnú úctu a rešpekt aj z druhej strany.

Prečítajte si tiež:
Na skautovu česť sa dá spoľahnúť
Byť vernými a oddanými
Tí, čo pomáhajú

QR kód - nasnímaj ho mobilom

TIP: Zaujímavú úvahu o zdvorilosti, z ktorej čerpal námet aj autor tohto článku, nájdeš na webovej stránke bratislavského Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza. Ak si ju chceš hneď prečítať na mobile, stačí naskenovať priložený QR kód.