Jamboree: Live your dream

  Reportáž, Skauting
1095

Včera sa nášmu PRESS tímu podarilo vycestovať do terénu a otestovať tak kvalitu ponúka-ného programu. Rozhodli sme sa pozrieť si programový blok AQUA, ktorý hneď z úvodu sľuboval poriadnu dávku extrému.

Na divokej vode v Liptovskom Mikuláši sme stretli hromadu skautov v neoprénoch, ktorí na brehu nedočkavo čakali na ich prvú jazdu. Po krátkej inštruktáži už nič nebránilo tomu, aby sa niekoľko členné posádky nalodili a spustili dolu búrlivou a peniacou sa vodou. Sem tam sa veru aj stalo, že raft neustál nástrahy a posádka sa poriadne vykúpala. Nikomu sa však nič okrem plného vreca zážitkov neprihodilo.

Sem tam sa veru aj stalo, že raft neustál nástrahy a posádka sa poriadne vykúpala.

Naše ďalšie kilometre smerovali na Liptovskú Maru, kde nás so všetkou technikou prelodili až za kapitánom Banánovej republiky – Tryskom. Rozhovor s ním, ako aj ďalšie zaujímavosti o týchto aktivitách nájdete na druhej strane.

Treba povedať, že programový blok AQUA nastavil zážitkovú latku poriadne vysoko. To však neuberá na kvalite ostatných blokov, ktoré majú prednosti zasa v iných smeroch. AQUU jednoducho treba zažiť, lebo iba tak Vás môže naplno zachvátiť tento vodný živel.

Utorkový večer sa niesol v duchu hudby. Najskôr to roztočila reggae-ska kapela Karavana, ktorá všetkých dostala na tie správne vlny, na ktorých ich aj naďalej držala big-beatova skupina Bublifunk. Najlepším možných zakončením tohto skákajúceho večera bola kapelka Smola a hrušky, ktorá všetkých dostala do varu a urobila tak skvelú bodku za dnešným dňom.

Kapelka Smola a hrušky, ktorá všetkých dostala do varu.

Jamboree pokračuje!

Dnešným ránom už začíname v poradí tretí deň nášho 11. Stredoeurópskeho jambo-ree, ktoré Vám už čo to zo seba ponúklo a ešte veľa toho ponúkne. Zajtra nás čaká deň „Festival of cultures“, ktorý bude príjemným a obohacujú-cim spestrením celého progra-mu. Dúfam, že sa tešíte. Dnes na Vás opäť čaká mnoho staf-fákov, ktorí majú toho pre Vás veľa pripraveného. Nezabudni-te si to zasa raz poriadne užiť.

Banana republic!

Pod živlom aqua sa skrývajú viaceré vodné športy, či aktivity. Máme tu jachting na veľkom mackovi, čo je vlajková loď ostravských vodných skautov pre dvad-siatich ľudí. Potom tu máme pramice pre piatich, kde sa ľudia učia pracovať tímovo, rýchlo a pohotovo. Naučia sa tu základné povely, ktoré sú potrebné pre skupinové plavenie sa. Pramica je celkovo domáca loď vodných skautov, na ktorej môžu cítiť svoju posádku. Ďalej máme námornú bitku, ktorá vychádza z libreta, ktoré sme si vybrali, je ním „Banana republic“. Vzniklo to z pesničky Banana Boat, song od Harry Belafonte, ktorá spieva o zberačoch baná-nov v Karibiku. Tak sme si založili mesto vzbúrených zberačov, ktorí sú obliehaní námornou blokádou. Na záver, keď sa naučia dobre sa plaviť, tak sa z nich stanú dobrí obchodníci s banánmi a dobrí pašeráci. Keď sa dostanú z blokády čaká ich sladká banánová odmena, spievanie pesničky a slávnostné sťahovanie vlajky „Banana republic“. Potom už môžu odísť spokojní domov.

Ondrej Odokienko – Trysko

Marián Suvák - Punťo
Šéfredaktor časopisov Skaut a Médium.
ZDIEĽAŤ