Jamboree: Deň prvý

  Reportáž, Skauting
2469

V sobotu 11. augusta zavítali stovky účastníkov na 11. stre-doeurópske jamboree do Kráľovej Lehoty v srdci slovenskej prírody neďaleko Nízkych a na skok od Vysokých Tatier.

Na ranči, kúsok za touto malou dedinkou na Liptove, tak vyrástlo mnoho stanov, ktoré sa na niekoľko dní stanú prechodným domovom skautov plných očakávania a hladných po nových zážitkoch.

Jamboree sa začalo

Kráľova Lehota – Už od skorých poobedných hodín začali účast-níci prichádzať na miesto kona-nia tohtoročného 11. stredoeu-rópskeho jamboree – na ranč pár kilometrov za Kráľovou Lehotou.

Podľa zákulisných informácií sa zaregistrovalo 509 účastníkov , ktorí sú plní očakávaní, čo im najbližšie dni prinesú a čo nové zažijú. Na všetkých bude dohlia-dať 178 staffákov, ktorí si pri-pravili sériu tých najpestrejších a najzaujímavejších aktivít.

Celý úvodný ceremoniál hneď z úvodu odštartovali Kjara a Zvončo. Následne si na svoje prišli všetci tí, kultúry-chtiví. Na rad prišlo predstavenie na tému Štyroch živlov v podobe scénic-kého tanca, ktorý všetkých vtia-hol do deja tohtoročného jamboree. Veľkým poznatkom z tohto divadla bolo uvedomenie si prepojenia skautingu s prírodou. Po tomto umeleckom zážitku sme sa opäť vrátili k oficiálnej časti, kedy nás svojou návštevou poctili predstavitelia skautských organi-zácií Vyšehrádskej štvorky (V4).

Užite si aj Vy tento kultúrny zážitok, ktorý bol súčasťou úvodného ceremoniálu na 11. stredoeurópskom jamboree, ktoré sa začalo 11. augusta v Kráľovej Lehote na Liptove.

Sobotný večer sme po prvý krát mali možnosť počuť oficiálnu hymnu jamboree, ktorú nám tentokrát odprezentovalo neoficiálne hudobné zoskupenie Trápne ticho.

Neoficiálne hudobné zoskupenie Trápne ticho, ktoré odprezentovalo oficiálnu hymnu 11. stredoeurópskeho jamboree.

Juraj Lizák – Kocúr: Vitajte u nás!

Počas otváracieho ceremoniálu mali účastníci mož-nosť sa zoznámiť s jedným z dvoch hlavných orga-nizátorov – s Jurajom Lizákom – Kocúrom, ktorý všetkých vrelo privítal: „Milé skautky a milí skauti, rád by som Vás privítal na Slovensku, v Kráľovej Lehote na 11. stredoeurópskom jamboree. Toto jamboree nadväzuje na tradíciu slovanských skaut-ských táborov a stredoeurópskych skautských jamboree, ktorá sa začala písať v roku 1931 neďaleko Prahy.

Pre nás ako organizátorov je veľkou cťou, že môžeme pokračovať v tradícii a stať sa tak jej súčasťou. Za organizátorov a všetok staff Vám môžem povedať, že sme sa zo všetkých síl snažili dať do tohto jamboree to najlepšie zo slovenského skautingu.“

„Motto “Zaži živly!“ nie je len heslom tejto ak-cie, ale zároveň aj výzvou. Je to výzva, aby ste sa snažili zažiť a prežiť túto akciu čo najintenzívnejšie. Tak Vám želám krásne jamboree!“ dodal na záver príhovoru Juraj.

Koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ