Radcovské fórum 2012

Pozvánka, Skauting
2140

Je to tu znovu! Nepremeškajte možnosť zúčastniť sa veľkolepej akcie, na ktorú môžete ísť len 1 krát za život. 100 radcov a radkýň zo všetkých kútov Slovenska na jednom mieste. Skvelá atmosféra o ktorej by vedelo už pár stoviek zúčastnených hovoriť. Štyri dni plné prednášok, hier, workshopov.

Nenechajte si ujsť ôsmi ročník Radcovského fóra, ktorý bude plný zážitkov a preto sa čím skôr zaregistrujte. Záujemcov býva viac a tak ten kto zaváha nemusí mu zostať miesto.

Cieľová skupina

Vyhradené pre radcov a ich podradcov vo veku od 13 do 17 rokov (vrátane). Osobám nad 18 rokov (mimo organizátorov) vstup zakázaný! Max. 6 účastníkov z jedného zboru. Pripomíname, že Radcovského fóra sa môžte zúčastniť len raz za život, takže sa nehláste ak ste na ňom už v minulosti boli – nemôžme Vás vziať.

Termín

Radcovské fórum začína vo štvrtok 13. septembra podvečer a končí v nedeľu 16. septembra na obed. Účastníci dostanú priamo na mieste ospravedlnenku do školy na piatok.

Prečítajte si tiež:
Radcovské fórum 2011 bolo vynikajúce
Radcovské fórum 2011 vo fotografiách
Radcovské fórum 2010

Poplatok

Účastnícky poplatok je 13 € na osobu. Účastníkom bude preplatená časť cestovných nákladov. Tieto informácie budú spresnené prihláseným účastníkom. Poplatok je potrebné zaplatiť do 5. septembra 2012.

• Číslo účtu: 2660080180/1100
• Variabilný symbol: 300612
• Správa pre prijímateľa: PRIEZVISKO FORUM 2012

Na Fórum prineste so sebou aj kópiu potvrdenia o platbe.

Prihlasovanie

Prihlasovanie na kurz je kolektívne. Vyplnenú prihlášku s menami všetkých záujemcov (najviac 6) zo zboru posielajte na magdalena.samajova@skauting.sk. O prijatí rozhoduje poradie prihlášok. Dôležité je, aby všetci prihlásení boli registrovanými členmi Slovenského skautingu. Zbytočne neotáľajte a posielajte prihlášky lebo číslo 100 sa každým dňom zmenšuje.

Stiahnite si prihlášku na Radcovské fórum 2012. Vyplňte ju spoločne za zbor (max. však 6 ľudí) a pošlite nám ju späť na e-mailovú adresu magdalena.samajova@skauting.sk.