Dvanásty ročník: Deň so skautskou šatkou a aktivity pre vás

Skauting
1020

Máme tu Deň svätého Juraja – Deň so skautskou šatkou, kedy si všetci skauti radi oblečú svoje skautské šatky a konajú dobré skutky. Tento rok oslavujeme už dvanásty ročník tohto významného sviatku, ktorý nám pripomína našu oddanosť a motto: Každý deň aspoň jeden dobrý skutok. Už všetci vedia, že nezameniteľným poznávacím znakom skautov je práve šatka. Možno ale nikto netuší, že robíme denne aspoň 1 dobrý skutok. Poďme to spoločne ukázať 24. apríla – už túto stredu.

V tento špeciálny deň sa s hrdosťou stretávame so šatkami na krku v každodennom živote – v práci, v škole, na aktivitách. Rôzne oddiely, zbory, ale aj oblasti majú na tento deň vlastné dlhoročné tradície. Niektorí organizujú výlety, iní sa stretávajú na verejných miestach alebo tvoria program. Ak nemáte žiadnu konkrétnu tradíciu so svojím oddielom, neváhajte osláviť tento deň aj individuálne. Dôležité je, že spoločne so šatkou na krku konáme dobré skutky, ktoré nás spájajú.

Deň so skautskou šatkou 2024

24. apríla budeme opäť nosiť skautské šatky na krku po celý deň. Nech nám pripomína náš záväzok pomáhať blížnym a napĺňať skautský sľub. Nezabudnime, že okrem nosenia skautských šatiek, plníme aj denný príkaz skautov – Každý deň aspoň jeden dobrý skutok. Inšpiráciu môžeme nájsť všade okolo nás. Pozývame vás zapojiť sa do výzvy Zelený život, ktorú sme si spoločne začali plniť 22. apríla na Deň Zeme.

Nezabudnite nás označiť na našich sociálnych sieťach a my vás veľmi radi prezdieľame v našich stories.

Foto: Dominik Duša

Zamyslime sa, čo pre nás predstavuje skauting. Je zrejmé, že je najmä o dobrodružstve a priateľstvách na celý život. Ponúka nám tiež smerovanie a formovanie našich osobností, ako sa posúvať vpred a ako byť užitočnými nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť, v ktorej žijeme. Poďme v tento deň prezentovať pravý význam skautingu.

Aktivity na oslavu svätého Juraja

  • Dračí závod

Veková kategória: vĺčatá, skauti
Cieľ: rozvoj kreativity, vynaliezavosti, tímovej spolupráce; symbolika sv. Juraja, ktorý porazil draka.
Materiál: označovače na dráhu (napr. laná, krieda a pod.); papiere, farby, špajdle, lepiaca páska, prírodný materiál – všetko, z čoho chceme, aby deti vyrábali drakov.

Deti rozdelíme do tímov. Každý tím vytvorí vlastného „draka“ pomocou dostupných materiálov (papier, farby a pod.). Deťom môžeme dať aj kritériá, čo sa má na drakovi nachádzať (napr. 4 nohy s pazúrmi, chvost s ostňami, šupiny a pod.).

Následne uskutočníme závod, v ktorom každý tím musí svojho „draka“ posunúť z jedného konca ihriska na druhý, bez toho, aby sa rozpadol. Aj tu môžeme určiť kritériá, ako majú draka presúvať (napr. každý sa ho môže dotýkať len jednou rukou; každý sa ho môže dotýkať inou časťou tela; môžu sa ho dotýkať iba tri ruky a pod.).

  • Hľadanie pokladu

Veková kategória: skauti
Cieľ: rozvoj tímovej spolupráce a orientačných schopností.
Materiál: špagát; predmety pokladu; „stopy draka“; vymyslené prekážky/úlohy na cestu.

Túto aktivitu si môžeme zahrať na výlete alebo aj na družinovke. Úlohou detí je nasledovať „stopu draka“ (napr. značená farebnými stopami na zemi alebo na stromoch). Cesta môže viesť cez rôzne prekážky alebo úlohy, ktoré musia deti prekonať. Cieľom je nájsť „draka“ a priniesť od neho poklad. Získať poklad od draka môžeme deťom sťažiť tým, že musia napr. prejsť sieťou vytvorenou lanami/špagátmi, zobrať poklad a ísť späť. Poklad môže byť zložený z rôznych symbolických predmetov, ktoré sú spojené so svätým Jurajom a jeho legendou. Každý člen družiny môže zobrať jeden predmet.

  • Lov na draky

Veková kategória: vĺčatá, skauti
Cieľ: rozvoj pozorovacích schopností; tímová spolupráca; fyzický rozvoj.
Materiál: nákresy/modely drakov; vymyslené úlohy, ako uloviť drakov; ceny pre víťazov.

Deti rozdelíme do tímov a každý tím bude mať za úlohu „nájsť a uloviť“ draky (obrázky alebo modely) ukryté v určenom priestore. Každý drak môže mať špecifický spôsob, ako ho uloviť (napr. spraviť 10 drepov; povedať nejaký bod skautského zákona; zaviazať uzol; niečo vyrobiť a pod.). Tímy s najväčším počtom „ulovených“ drakov vyhrávajú.

Duchovné povzbudenie

Život sv. Juraja ako náš vzor – rytierstva – nás vedie k voľbe. Každý deň ako mladí ľudia stojíme pred rozhodnutím zvoliť si správnu cestu. Postaviť sa za pravdu, čestnosť, spravodlivosť, pokoru a iné rytierske cnosti alebo za klamstvo, zbabelosť, pýchu či iné neresti. Nech práve náš patrón, i príbeh skauta, jedného z nás, všetkých nás povzbudí postaviť sa na stranu dobra, obety a lásky.

Celé duchovné slovko od nášho národného kaplána si môžete prečítať v samostatnom článku.

Pripravili pre vás: Barbora Blahová & Duchovná rada

predsedníčka Rady pre komunikáciu
ZDIEĽAŤ