Hľadáme posily do Komisie pre vyznamenania a ocenenia

  Skauting
308
Foto: Vladislav Kakody

Oceňovanie dobrovoľníkov patrí k základným kameňom starostlivosti o nich. Mladí vekom i duchom sa vždy potešia, keď si ich službu všimneme a uznáme jej prínos. Potrebujeme pomôcť so zabezpečovaním oceňovania na národnej úrovni. Ako sa môžeš zapojiť?

Každý z nás sa stretol s niektorým z vyznamenaní alebo ocenení. Patrí sem 7 ľalií, Služba skautingu alebo Rád strieborného vlka. V Slovenskom skautingu máme Komisiu pre vyznamenania a ocenenia, ktorá pomáha Náčelníctvu SLSK a niekedy oblastiam pri spracovaní návrhov a realizovaní praktických záležitostí.

Čo to presne znamená? Alebo čo očakávame od dobrovoľníkov?

Každý prichádzajúci návrh je potrebné posúdiť, či spĺňa podmienky. Členovia komisie komunikujú s Náčelníctvom o schválení. Po pozitívnej reakcii nasleduje vytvorenie dekrétu, príprava insígnie (medaily…) a doručenie ocenenému. Zväčša sa snažíme oceňovať osobne na Snemoch alebo iných väčších akciách. S touto agendou je spojená komunikácia s navrhovateľom, schvaľovateľom (N-SLSK) a záverom aj oceneným. Časové vyťaženie sa ťažšie odhaduje. Je to však jednoznačne menej ako radcovanie alebo vedenie oddielu.

Znie to zaujímavo? Máš ďalšie otázky?

Ak znie v Tvojej hlave odpoveď ÁNO, napíš na marian.lezo@skauting.sk. Ideálne do konca februára. Platí to aj keď poznáš niekoho, kto sa podľa Teba hodí na túto rolu.

Náčelník Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ