Prečo som šla na GILŠ 2023?

  GILŠ minútka, Skauting
488

Skauting je dobrodružstvo a chce odvahu. Prekonávať samých seba, vykračovať mimo svoje pohodlie. To nie je len tak. Učíme to druhých a najmä seba. Prekonávať diskomfort. Posúvať hranice možného v každom smere. Nespočetne veľakrát tak robíme nevedome. Prečo sa s prichádzajúcou zodpovednosťou tieto otázky zhmotňujú v skľučujúce prenasledujúce tiene? Nekladieme na seba privysoké nároky, ktoré nám iba zväzujú ruky?

Otázky a pochybnosti. Tieto slová sú tak bytostne prítomné v našom okolí. Vo výkladoch kníhkupectiev vidím knihy, ktoré mi zdanlivo chcú pomôcť k nájdeniu odpovedí na všetko. Ale môj vnútorný kompas je nasmerovaný na sever. Ja viem, čo chcem a predsa o tom pochybujem. Prečo som si tým neistá?

Pochybnosti sú super. Je to naša prirodzená reflexia. Inštinkt, ktorý nás posúva vpred. Aj ja sa sama seba častokrát pýtam, či som na správnom mieste. Nie vždy nájdem odpoveď. Dôležité však nie je to, či je to skutočne to správne miesto, ale to, že sa tej otázke nebojím čeliť a zvažovať svoje rozhodnutia. S odvahou vykročiť na nepoznanú cestu.

Nesmiem však dať možnosť pochybám prebrať kontrolu. Nie sme neriadené strely. Skauting má mantinely, ktoré nám nedovolia uletieť si priďaleko, nie sme v ňom totiž osamote. A to je čarovné. Nesmieme sa však báť otázok a zostať ticho.

Váhať je totiž dobré. Aj polemizovať. Zhodnocovať svoje investície. Analyzovať pomer vydanej energie a prínosu pre osobné napredovanie. O tom to je. Pracovať na svojich vlastných zručnostiach a posúvať hranice možného. A priam aj keď nie som na správnom mieste, nezastanem tam naveky. Idem ďalej. A tie odreté kolená, vyronené slzy a pot na čele, ktoré mi zostanú, nie sú znakom zlyhania. Značia vytrvalosť a trpezlivosť. Vôľu pracovať a posúvať sa ďalej. Na miesta, kam ešte len mám prísť.  

Prečo som šla na GILŠ 2023? Chcela som sa stať inštruktorkou, ktorá bude rozumieť Slovenskému skautingu ako organizácii a bude ho posúvať vpred. GILŠ vnímam ako významnú súčasť skautského života inštruktorov aj v mojom okolí. Rovnako tak aj ja som chcela zapracovať na svojom napredovaní.

Autorka: Lucia Kondelová – Klea