Náčelníctvo druhýkrát zasadlo

  Skauting
658

Prvý decembrový týždeň sa niesol v znamení zasadnutí. Okrem prvého víkendového zasadnutia nového náčelníctva sa počas týždňa konalo aj 11. strenutie UNO. 

Veľkú časť 2. zasadnutia N-SLSK tvoril Vstupný kurz. Jeho cieľom bolo priblížiť novým členom fungovanie a kompetencie národnej úrovne. Pomerne dlhšiu diskusiu sme mali k Stratégii 2030. Uvedomujeme si, že nastaviť jej fázy a plnenie čo najvhodnejšie pre Slovenský skauting. V nedeľu sme sa zúčastnili odovzdávania Betlehemského svetla v Zakopanom a v Užhorode. O tom sú už iné články :). Zápisnicu môžete nájsť na skauting.sk (Ústredie/Základné dokumenty)

Prikladám body z druhého zasadnutia:

CEJ 2024
Malý snem 2024 – príprava

 1. Vstupný kurz
 2. Etický kódex
 3. Stratégia 2030
 4. Aktualizácia k rozpočtu 2023
 5. Projekt Inklúzia
 6. Sumár správ, rýchly prehľad čo sa deje
 7. Roverhood
 8. Iné

11. stretnutie Ústredia, Náčelníctva a Oblastí (UNO) sa okrem informačných blokoch o Betlehemskom svetle či rušeniu registračných preukazov nieslo v znamení diskusií. Preberalo sa napríklad vysielanie činovníkov na zahraničné vzdelávacie akcie, alebo potenciálna transformácia oblastí a tvorba tímu, ktorý sa touto problematikou bude zaoberať. Bližšie informácie si viete prečítať v zápise.

Zápis zo stretnutia môžete nájsť tu.

Program stretnutia:

 1. Sumár správ z Náčelníctva, oblastí a Ústredia
 2. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a  rozhodnutí z predošlých stretnutí
 3. GDPR usmernenia pre nižšie organizačné jednotky
 4. Registračné preukazy
 5. Betlehemské svetlo
 6. E-mailové adresy v Tee-pee
 7. Snem – diskusia o diskusii k Stanovám
 8. Transformácia oblastí – tím
 9. Malý snem – rozpočet organizácie
 10. Propagovanie a výber ľudí na zahraničné vzdelávačky
 11. Analýza FB skupín
 12. Skaut roka – diskusia a naplánovanie