Tí, čo pomáhajú

Skauting
2186

Ľudia si vzájomne pomáhajú aj bez toho, aby boli skauti. Podať pomocnú ruku, poradiť či vypočuť niekoho, kto sa trápi, je úplne prirodzenou súčasťou komunikácie medzi ľuďmi. Tretí bod skautského zákona nám len pripomína a zdôrazňuje, že pomáhať iným je pre skautov povinnosťou.

Správny skaut vie dobre viazať uzly. Takisto dokáže jednou zápalkou zapáliť oheň a ako vlastnú dlaň pozná mesto, v ktorom žije. Načo mu to všetko je? Samozrejme, aj na to, aby si vedel poradiť v zložitej životnej situácii. No rôznorodé zručnosti v skautingu získavame hlavne preto, aby sme boli pripravení pomáhať svojim blížnym. A to v každom čase, ako to sľubujeme v skautskom sľube.

Samozrejmosťou by mala byť pre skauta ochota využiť svoje vedomosti a schopnosti na pomoc blížnym. Nemusia to byť vždy veľké veci. Predsa nie každý deň môžeme niekomu zachrániť život. No každý deň je príležitosťou na robenie dobrých skutkov. Ak chceme urobiť tento svet lepším, nemali by sme váhať robiť ich kedykoľvek, keď sa to dá.

Aj pri pomáhaní iným môžeme naraziť na to, že si budeme musieť vybrať z dvoch možností. Ktorá je tá správna? Tá, ktorá bude dobrá pre všetkých, nie len pre mňa alebo určitú skupinu ľudí. Je rozhodovanie v realite také jednoduché? Skôr naopak. Rozlišovať dobro od zla dá niekedy poriadne zabrať. Aj preto sú súčasťou skautského programu aj duchovné aktivity, ktoré nás pripravujú na rozhodovanie o tom, čo je a nie je správne.

Je dobré, že ako skauti začíname byť aj v očiach verejnosti čoraz viac vnímaní ako tí, ktorí spoločnosti prospievajú. Ľuďom sa páči, že trávime voľný čas zmysluplne, pričom sa učíme niečo nové a spoznávame svoje možnosti. Oceňujú, že pri verejných zbierkach ochotne nosíme pokladničky a vyberáme od ľudí peniaze na dobré projekty. Je im sympatické, že chodíme do prírody, chránime ju a máme radi zvieratá. Roznášame Betlehemské svetlo a s ním krásne posolstvo o porozumení a láske. Koniec koncov, môže to, o čo sa snažíme, u dobrých ľudí vyvolať len pozitívne reakcie. Nepokazme to však. Dbajme na to, aby sme pri skautských aktivitách ostatných náhodou nepohoršili. Buďme ohľaduplní a tolerantní, predvídajme, aké reakcie môže priniesť naše správanie. A snažme sa vždy zabodovať niečím, čo každý ocení.

Foto: Tomáš Oravec – Šamot