Nové Náčelníctvo prvýkrát zasadlo

  Skauting
562
Foto: Náčelníctvo Slovenského skautingu tesne po zvolení /Marián Suvák/

Dva týždne po Sneme sme sa stretli. Prediskutovali sme dosť tém aj napriek tomu, že sme sa videli len večer cez obrazovky. Je náročné vybrať, ktoré body boli najdôležitejšie alebo najzaujímavejšie. Viaceré sa dotýkali schválenej transformácie. Formálne sme pridelili témy členom N-SLSK a zmenili OP, aby boli v súlade s novými Stanovami schválenými na Sneme.

Zápisnicu môžete nájsť na skauting.sk (Ústredie/Základné dokumenty)

Prikladám body z prvého zasadnutia:

 1. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a  N-SLSK
 2. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
 3. Témy v N-SLSK, zástupca
 4. Vstupný kurz, Click-up
 5. Zmierovacia rada – výzva
 6. Komisie – predsedovia, Zahraniční komisári
 7. Organizačný poriadok – kapitola 03, kapitola 04, kapitola 09
 8. Plán činnosti Ú-SLSK – príprava/kroky
 9. Rozpočet
 10. Termíny zasadnutí N-SLSK ´24
 11. Komunikačný kanál
 12. UNO
 13. Snem – nápady na zlepšenie, čo určite ponechať
 14. CEJ – ako sme na tom (komunikačne…)
Náčelník Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ