Navrhnite nositeľa najvyššieho vyznamenania – Radu Strieborného vlka

  Skauting
940
Foto: archív SLSK

V marci tohto roku nás navždy opustil náš skautský brat Marián Kvasnica – Majorán, nositeľ najvyššieho vyznamenania Radu Strieborného vlka, ktorého zboru nositeľov bol v posledných rokoch seniorom. Hľadáme meno nového nositeľa, ktorý doplní siedme miesto.

Poznáte alebo viete o nejakom skautovi, ktorý dlhé roky verne, obetavo, príkladne a oddane pracuje v rámci Slovenského skautingu? Vidíte vo vašom okolí skauta, ktorý má príkladné morálne postoje, výnimočne a dlhodobo sa stará o svoj oddiel či zbor, alebo vzdeláva a vychováva skautky a skautov? Povedzte nám o ňom!

Zašlite váš návrh v pripravenom formulári na e-mail vyznamenania@skauting.sk do 30. júna 2023  a my sa už o ostatné postaráme.

Nie ste si svojím návrhom istí? Máte návrhov viac? Chcete sa dozvedieť viac? Potrebujete sa o svojom návrhu poradiť? Napíšte nám na ten istý e-mail do Komisie pre vyznamenania a ocenenia a my vám poradíme, pomôžeme a dáme vám detailné informácie.

Kto môže predložiť návrh?

Predkladateľom návrhu môžu byť nasledovní členovia a zložky:

 • člen Náčelníctva SLSK,
 • ktorákoľvek nižšia organizačná zložka (oddiel, zbor, oblasť) alebo orgán SLSK,
 • nositelia Radu Strieborného vlka. 

Aké sú podmienky pre navrhnutých členov?

Rad Strieborného vlka sa udeľuje len členom SLSK – mužom, za vynikajúce zásluhy v skautskom hnutí a zároveň mnohoročnú prácu v skautingu, za príkladné osobné a morálne postoje. Za vynikajúce zásluhy možno považovať:

 • výnimočnú, vynikajúcu a príkladnú výchovnú činnosť (v úlohe vodcu skautského oddielu);
 • prácu s veľmi dobrými výsledkami na celkovom rozvoji skautskej organizácie v oblasti riadenia organizácie alebo riadenia jej nižšej organizačnej zložky;
 • prácu v oblasti výchovného programu, s veľmi dobrými výsledkami zlepšenia alebo udržania kvality výchovného programu;
 • prácu s veľmi dobrými výsledkami v oblasti propagácie skautingu a rozšírenia organizácie, bez straty kvality výchovného programu a bez ústupkov z cieľov a ideálov skautingu;
 • prácu s veľmi dobrými výsledkami v oblasti vzdelávania a podpory činnosti dospelých v SLSK, najmä ide o výbornú kvalitu úrovne vzdelávania a veľmi dobré výsledky prípravy vodcov v SLSK;
 • vernosť skautským ideálom a neohrozené postoje v časoch zameraných proti existencii alebo dobrému fungovaniu organizácie.

Aktuálni nositelia Radu Strieborného vlka

 • Peter Janota – br. Slížik – senior
 • Pavel Škvarenina – br. Johny – hovorca
 • Jozef Mikloš – br. Mufi
 • Ján Skokan – br. Sloník
 • Ján Pokorný – br. Johany
 • Andrej Legutky – br. Andy
Foto: archív SLSK

Z histórie o Strieborných vlkoch

Rad Strieborného vlka bol zriadený v roku 1919 rozhodnutím Náčelníctva Svazu junáků skautů republiky Československé. Od roku 1926, keď bol A.B. Svojsíkovi (pri príležitosti jeho päťdesiatin) udelený Strieborný vlk (čsl.), je toto vyznamenanie pokladané za najvyššiu poctu, ktorá môže byť preukázaná skautovi. V rokoch 1945 – 1949 sa Rady neudeľovali. V období rokov 1968 a 1989 boli federálnym vyznamenaním Československého Junáka. Pri ukončení činnosti Českého a Slovenského skautingu boli po poslednom udelení 29.11.1992 zrušené. Na Slovensku bol Rad Strieborného vlka zriadený rozhodnutím Náčelníctva SLSK 17.4.1993 ako najvyššie skautské vyznamenanie skautov. Rad Strieborného vlka je slovenskou obdobou najvyššieho skautského vyznamenania WOSM – Bronzový vlk.

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ