Organizácia Dospelí skauti a skautky Slovenska nevstúpi do Slovenského skautingu

Skauting
157
Foto: Aaron Burden

Posledné týždne prebiehala komunikácia medzi zástupcami SLSK a DSaSS. Témou bol vstup členov DSaSS do našej organizácie.

Dospelí skauti a skautky združujú členov prevažne nad 30 rokov, pre ktorých pripravujú programové prvky a rôzne akcie. Táto organizácia je tiež členom ISGF, ktorá združuje podobné organizácie vo svete.

Slovenský skauting priniesol kompromisný návrh, podľa ktorého by DSaSS bola komisiou s právnou subjektivitou. Zachovala by sa tak autonómia, ktorú vyžaduje členstvo v ISGF. Táto komisia by mala nasledovné úlohy:

  1. v spolupráci s členom N-SLSK, ktorý zastupuje tému dospelých pripravujú dlhodobú stratégiu podpory oddielov dospelých v SLSK
  2. navrhuje program pre oddiely dospelých skautov a skautiek
  3. zabezpečuje komunikáciu s ISGF, kde zastupuje záujmy SLSK
  4. pripravuje akcie pre oddiely dospelých skautov a skautiek (Trojstretnutie…)

DSaSS neprijalo túto ponuku. Navrhlo fungovanie v rámci pridruženej organizácie. Tento model nevyhovuje našej organizácii z viacerých dôvodov. Cieľom SLSK je mať jednotnú organizačnú štruktúru, aby bola pre členov zrozumiteľná a medzi zložkami nevznikal pocit zvýhodňovania. WOSM neodporúča vytvárať federatívne, či pridružené organizácie. Taktiež nemá význam mať pridruženú organizáciu vo veľkom nepomere členov (SLSK cca 8000 a DSaSS cca 80)

Našim dospelým skautom a skautkám sa budú naďalej venovať rady na národnej úrovni (Rada pre Vzdelávania, Rada pre Rozvoj, Programová rada…)

Náčelníctvo SLSK

ZDIEĽAŤ