Organizácia Dospelí skauti a skautky Slovenska nevstúpi do Slovenského skautingu

  Skauting
602
Foto: Aaron Burden

Posledné týždne prebiehala komunikácia medzi zástupcami SLSK a DSaSS. Témou bol vstup členov DSaSS do našej organizácie.

Dospelí skauti a skautky združujú členov prevažne nad 30 rokov, pre ktorých pripravujú programové prvky a rôzne akcie. Táto organizácia je tiež členom ISGF, ktorá združuje podobné organizácie vo svete.

Slovenský skauting priniesol kompromisný návrh, podľa ktorého by DSaSS bola komisiou s právnou subjektivitou. Zachovala by sa tak autonómia, ktorú vyžaduje členstvo v ISGF. Táto komisia by mala nasledovné úlohy:

  1. v spolupráci s členom N-SLSK, ktorý zastupuje tému dospelých pripravujú dlhodobú stratégiu podpory oddielov dospelých v SLSK
  2. navrhuje program pre oddiely dospelých skautov a skautiek
  3. zabezpečuje komunikáciu s ISGF, kde zastupuje záujmy SLSK
  4. pripravuje akcie pre oddiely dospelých skautov a skautiek (Trojstretnutie…)

DSaSS neprijalo túto ponuku. Navrhlo fungovanie v rámci pridruženej organizácie. Tento model nevyhovuje našej organizácii z viacerých dôvodov. Cieľom SLSK je mať jednotnú organizačnú štruktúru, aby bola pre členov zrozumiteľná a medzi zložkami nevznikal pocit zvýhodňovania. WOSM neodporúča vytvárať federatívne, či pridružené organizácie. Taktiež nemá význam mať pridruženú organizáciu vo veľkom nepomere členov (SLSK cca 8000 a DSaSS cca 80)

Našim dospelým skautom a skautkám sa budú naďalej venovať rady na národnej úrovni (Rada pre Vzdelávania, Rada pre Rozvoj, Programová rada…)

Náčelníctvo SLSK

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ