Pomôž nám s tvorbou stratégie do roku 2030

Skauting, Ústredie
708

Naša organizácia sa snaží prispieť k rozvoju mladých ľudí a pomôcť im stať sa lepšími a zodpovednejšími občanmi. S cieľom zlepšiť našu činnosť a poskytnúť našim členom ešte lepšiu podporu, pripravujeme nový strategický plán na nasledujúcich 10 rokov. 

Tento plán bude zohľadňovať silné stránky našej organizácie, výzvy, ktorým čelíme, a zároveň nám umožní zlepšiť sa v oblastiach, kde to potrebujeme. Aby sme však mohli zostaviť plán, potrebujeme spätnú väzbu. 

Zaujímajú nás odpovede od našich členov, verejnosti a partnerov na 5 kľúčových otázok, ktoré si v krátkosti predstavíme. Potom sa stačí už len pustiť to vyplnenia dotazníka. Vaše názory sú pre nás veľmi cenné a pomôžu nám vytvoriť spoločnú víziu a priority pre Slovenský skauting na najbližšie obdobie.

Dotazník obsahuje okrem informatívnych otázok aj 5 hlavných, ktorých odpovede nám pomôžu pri stanovovaní priorít a vízie do roku 2030.

Uveď max. 3 veci, ktoré by sme mali vykonávať viac, lepšie alebo novým spôsobom, aby sme boli úspešná organizácia v roku 2030.

Akým oblastiam, jednej až trom, máme  v nadchádzajúcich rokoch určite venovať zvýšenú pozornosť a energiu (možno v oddieloch, v zboroch, v oblastiach, na celonárodnej úrovni)? Ktoré oblasti pokladáš za podstatné Ty sama/sám pre úspešný rozvoj skautingu?   

Aké sú podľa teba 3 ohrozenia, ktoré by mohli zásadne ovplyvniť skauting na Slovensku v najbližších rokoch?

Aké nástrahy môžu Slovenský skauting zabrzdiť/zastaviť v rozvoji, kvalitatívnom i kvantitatívnom raste? Čo  môže váš oddiel alebo zbor ohroziť zvonka v jeho činnosti/ raste?

Ktoré 3 najdôležitejšie veci (znalosti, zručnosti, postoje) by mal skauting rozvíjať u dievčat a chlapcov v nasledujúcich rokoch?

Čo podstatné má skauting prinášať do života chlapcov a dievčat? A prečo? Na čo máme stále alebo novo klásť zosilnený dôraz pri formovaní dievčat a chlapcov?

Foto: Barbora Melicherová

Otázky zamerané na členov Slovenského skautingu:

Aký zmysel ti dáva byť aktívny v skautingu?

Čo ťa motivuje viesť tvoju družinu či oddiel? Prečo si ochotný / ochotná venovať svoj voľný čas práve skautingu? Čo si pripomínaš alebo na čo si spomenieš, keď ako dobrovoľník niekedy zažívaš vyťaženejšie obdobie alebo sa ti nedarí v tvojich doborovoľníckych snahách? Čo ťa motivuje neskončiť s tým?

V akých maximálne 3 oblastiach by tvoja jednotka (družina, oddiel, zbor alebo iný tím…) uvítala viac podpory od nadradenej jednotky.

Čo by pre teba mohla urobiť družina, oddiel, zbor, oblasť, Ústredie alebo Náčelníctvo Slovenského skautingu, aby sa ti lepšie viedli tvoji zverenci? Aby si sa mohol/a viac venovať výchove? Akú podporu by privítali tímy skautských vzdelávacích kurzov alebo tímy organizujúce rôzne väčšie podujatia od oblasti, Náčelníctva či Ústredia ? Neváhaj byť konkrétny.

Otázky zamerané na verejnosť či na bývalých skautov a skautky:

Aká je podľa teba úloha skautingu v dnešnej spoločnosti?

Čo si myslíš, že by spoločnosť mohla stratiť, ak by skauting neexistoval? Prináša niečo do života spoločnosti alebo je jeho rola na Slovensku zanedbateľná? V akých oblastiach podľa teba skauting najviac prispieva k rozvoju spoločnosti?

Čo môžeme v organizácii zlepšiť, aby bol tvoj vzťah k skautingu lepší a pevnejší? 

Čo by ťa motivovalo, aby si sa (hoci aj okrajovo) zaujímal o novinky v dianí v skautingu na Slovensku? Čo by si privítal v komunikácii so Slovenským skautingom? Je nejaký typ podujatia, o ktorý by si mal záujem, alebo bol ochotný zapojiť sa?

Kde je možné odpovedať na tieto otázky?

  • Do dotazníka sa viete jednoducho zapojiť na našom webe skauting.sk alebo priamo kliknutím na tento odkaz.
  • V najbližších týždňoch sa budeme na jednotlivé otázky pýtať aj prostredníctvom story formátu na sociálnych sieťach a postov v interných facebookových skupinách Slovenského skautingu (Médium a Skaut).
  • Na Malom sneme, ktorý sa uskutočnil 10. – 12. 3. 2023 sa delegáti mali možnosť osobne zapojiť do diskusie na tieto otázky a tak nám poskytli cenný pohľad z oblastnej úrovne. 

Pokiaľ chceme spoločne tvoriť budúcnosť skautingu, od oddielov po celú organizáciu, je na mieste, aby sme na počiatku spoločne, ale aj každá/ý za seba, napísali, čo pokladáme za dôležité. Využi túto príležitosť a nenechaj si svoje názory pre seba. 

Ďakujeme.

ZDIEĽAŤ