Spoznaj tím GILŠ 2023

Skauting
908
Foto: Vladislav Kakody

S radosťou môžeme oznámiť, že začiatkom roka bolo na Gillwellskú inštruktorskú lesnú školu (GILŠ) prijatých celkom 20 účastníkov a účastníčok, ktorí sa môžu tešiť na prínosné prednášky, formačné aktivity, inštruktorskú komunitu a vlastného tútora/ vlastnú tútorku spomedzi členov a členiek GILŠ tímu. Tím GILŠ tento rok povedie Silvia Cochová (Mikanka) v zastúpení Miroslava Hrivňáka (Greena). 

Predstavujeme Ti realizačný tím GILŠ, ktorý bude v roku 2023 sprevádzať budúcich inštruktorov a inštruktorky na ceste za vzdelávaním sa, objavovaním sa, službou a (áno, aj) za získaním vlastnej inštruktorskej šatky! 

Silvia Cochová – Mikanka

Aktuálne zastáva pozíciu štatutárky v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, čo je nezisková organizácia, ktorá sa venuje šíreniu myšlienky dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji. Profesne vyštudovala environmentálnu výchovu a ochranu biodiverzity, preto témy ekológie a ochrany prírody a krajiny sú jej veľmi blízke. Skautovať začala v r. 1993 v Banskej Bystrici, kde je súčasťou zborovej rady 89. zboru CUPRUM dodnes. Inštruktorské vzdelávanie ukončila v r. 2002 a istý čas pôsobila v Náčelníctve ako predsedkyňa (v tom čase) Rady pre dospelých, bola súčasťou redakčnej rady Skaut Explorer a Médium. Aktuálne zastáva pozíciu vodkyne GILŠ. 

Mikanka je doma v téme dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania, tretieho sektora. Rada lektoruje, štrikuje, záhradníči, počúva filmovú hudbu a keď vyjde čas, rada sa len tak túla krajinou.

Mária Budzáková – Reti

Vyštudovala strategický manažment na Fakulte managementu UK v Bratislave. Predtým, ako nastúpila na pozíciu riaditeľky ústredia SLSK, pôsobila ako projektová manažérka v IT sfére. Skautingu sa začala venovať na konci základnej školy v dedinke pod Tatrami vo Vrbove a neskôr viedla oddiel. Počas vysokej školy sa začala angažovať v programovej rade v skautskom kruhu, kde sa pripravovali stupne napredovania a taktiež v tíme Radcovského fóra, ktorý od roku 2018 viedla. Je čerstvou absolventkou GILŠ 2021. 

Reti vie poradiť v témach stratégie, fundraisingu a financiách, v programových záležitostiach a v procesoch, administratíve z národnej úrovne. 

Tomáš Dudich – Tommy

Vyštudoval urgentnú zdravotnú starostlivosť na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, pracoval a pracuje ako zdravotnícky záchranár v záchrannej zdravotnej službe v Slovenskej a Českej republike a v Maďarsku, kde slúži ako motocyklový záchranár. Je študentom doktorandského štúdia. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Fakulte zdravotníckych štúdií Technickej Univerzity v Liberci v Českej republike. Je členom 46. zboru Kálmána Kittenbergera v Leviciach, Zväzu skautov maďarskej národnosti a 59. zboru Barbakan v Banskej Bystrici. V ZSMN založil a viedol Skautský záchranný tím, zastával funkciu predsedu Zahraničnej rady. Pôsobí ako inštruktor na vodcovskej lesnej škole od roku 2013, Kapitánskej lesnej škole ako inštruktor od roku 2007. V SLSK bol lektorom na Kapitánskej lesnej škole v roku (2013), je inštruktorom na kurzoch prvej pomoci organizovaných Skautkou akadémiou záchrany. GILŠ absolvoval v roku 2019/2020 v SLSK. 

Tommy ti vie poradiť v oblasti bezpečnosti v skautingu, riešenia krízových situácií, prvej pomoci, organizovania veľkých skautských akcií a kurzov, v témach medzinárodného rozmeru skautingu a vodného skautingu. 

Miroslav Hrivňák – Green

Green sa živí ako informatik. Súčasťou jeho pracovných úloh je okrem programovania aj manažovanie firmy a starostlivosť o softvérovú a hardvérovú infraštruktúru. Okrem toho absolvoval a aj viedol rôzne vodácke a vodnoskautské kurzy. V minulosti mal na starosti ako vedúci podujatie AQUA 2017 ako aj národnú regatu vodných skautov AQUAERIS. Tak isto prednášal a bol súčasťou tímov rôznych nielen vodnoskautských vzdelávacích tímov.  V SLSK si preskákal celým vzdelávaním vrátane vodnoskoutských kurzov a kapitánskej lesnej školy. Od roku 2020 je inštruktorom SLSK. Aktuálne je okrem iného Hlavným kapitánom Vodných skautov a členom tímu GILŠ.

Green je doma v rôznych IT témach a v témach okolo programového vzdelávania v SLSK. Okrem toho vie pomôcť aj s rôznymi vodáckymi zručnosťami.

Vladislav Kakody – Láďo

Láďo je grafik a aktuálne pracuje ako grafický dizajnér pre jednu slovenskú bicyklovú spoločnosť. Vyštudoval voľné výtvarné umenie v Banskej Bystrici a ekológiu vo Zvolene. V nedávnej minulosti pôsobil ako odborný pedagóg na strednej umeleckej škole. Jeho domovským zborom je 117. zbor sv. Františka z Assisi Horné Srnie-Nemšová. Pôsobil v ňom okrem iného na pozíciach vodca oddielu skautov a vodca oddielu vĺčat, donedávna bol členom Programovej rady v Kruhu vĺčat a včielok, členom tímu Céčka (kurz Vĺča+), ako aj dlhoročným členom vzdelávacieho tímu SELŠ. Momentálne vykonáva funkciu predsedu Zmierovacej rady – kontrolného orgánu SLSK. Jeho grafickou rukou prešlo aj viacero skautských publikácií.

Láďo sa cíti doma v oblasti prípravy a realizácie kurzov, táborov i vzdelávacích podujatí, tvorby programu, aktivít a metodík, PR a komunikácie, eko a enviro témy, fungovania oddielu a práce s vĺčatami.

Filip Košťál – Funko Lachmann

Funko si v minulosti spravil pár kurzov – Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, úspešne absolvoval kompletné vzdelanie v SLSK a stal sa aj inštruktorom v organizácii Plusko. Aktuálne ukončuje štúdium Verejnej  správy v Českej republike. V rámci skautingu pôsobí aktuálne na dvoch pozíciách – prvá pozícia je v tíme GILŠ, druhá je vo WOSM, kde pôsobí na pozícii Team-Leadra pre oblasť Membership development. V minulosti bol oblastným vodcom BSO, spoluzakladateľom LRŠ Vulkánu. Okrem toho pár rokov spoluorganizoval Radcovský kurz a Bratislavské skautské dni v BSO. S veľkou úctou nosí nášivku 47. zboru. 

Funko Lachmann vie pomôcť v rámci organizovania eventov, kurzov. Taktiež rád poskytne vhľad a názor na oblastnú úroveň.

Eva Novotná – Škorica

Vyštudovala divadelný manažment na VŠMU, v súčasnosti pôsobí v oblasti štátnej správy a ako freelance manažérka nezávislých umeleckých produkcií. V domovskom 23. zbore Nitrava začínala ako radkyňa a vodkyňa, neskôr pôsobila na oblastnej úrovni ako koordinátorka Nitrianskych skautských dní a zástupkyňa oblastného vodcu. Na národnej úrovni pôsobila v minulosti ako Tajomníčka Zahraničnej rady SLSK. V súčasnosti pôsobí v skautingu okrem GILŠ tímu aj ako oblastná vodkyňa Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu.

Škorica sa cíti dobre v oblasti personálneho manažmentu (najmä v oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, v ktorej má certifikáciu), komunikácie, v témach medzinárodného rozmeru skautingu, v eventovom a v projektovom manažmente.

Martin Kovalík – Tammy

Vyštudoval základnú, strednú a aj vysokú školu. Odvtedy pracoval v rôznych štátnych inštitúciách, kde pracuje aj terazky, ale radšej s ním nechcete prísť do styku, lebo by to znamenalo, že vás môžu aj zavrieť (a zahodiť kľúč). Jeho domovským zborom je najlepší “vodácky zbor medzi suchozemcami,” ktorý dlhé roky viedol, pričom poniektorí by za tú dobu už aj priestupkovo zodpovední boli. Zbor viedol tvrdou rukou, za čo si vyslúžil povesť diktátora a despotu, čo však jeho členom vyhovovalo (asi). Okrem toho sa fušoval do rekonštrukcie najkrajšej skautskej chaty Kanné na Slovensku a dlhoooo, ale že fakt nechutne dlhoooo sa tak obšmieta, pôsobí v skautskom vzdelávaní pri vodcovským lesných školách, GILŠkách, radcovských kurzoch a iných kurzoch, kde dokonca istý čas bol omylom aj členom Náčelníctva SLSK ako predseda rady pre vzdelávanie či oblastný inštruktor.

Tammy by ti snáď vedel poradiť v témach fundraisingu a financiách, tvorbe zážitkového programu a organizovania akcií a kurzov, logistike podujatí, vodného skautingu… Kľúčové je však slovo „poradiť,“ ani to neskúšajte s vetou „neviem, aký inštruktorský projekt mám urobiť“!

  • Poznámka: Tammy je známy svojím cynickým humorom, pragmatizmom a špecifickým prístupom k účastníkom/čkam. Máme ho tak radi a preto jeho „vizitka“ neprešla žiadnou úpravou. – Tím GILŠ 2023

Ján Mitrík – Gekon

Gekon sa snaží liečiť ľudí ako všeobecný lekár pre dospelých. Vyštudoval medicínu a atestoval v Bratislave, kde aj aktuálne pôsobí. Plánuje sa však presunúť na východ Slovenska a liečiť ľudí aj tam. Posledných osem rokov pôsobí v Náčelníctve Slovenského skautingu. Prvé roky na pozícii predsedu Programovej rady a aktuálne ako náčelník. Okrem toho viedol oddiel Masňákov, organizoval radcovské kurzy na oblastnej úrovni, dlhodobo pôsobí v tíme SELŠ vo vzdelávaní vodcov. 

Gekon ti dokáže poradiť v témach tvorby procesov a hierarchie na národnej úrovni, budovaní vízie a stratégie, výchovného programu, dlhodobého a formačného vzdelávania.

Mária Mitríková – Veverička

Veve je výtvarníčka a dátová analytička (momentálne na rodičovskej dovolenke). Má za sebou štúdium aplikovanej matematiky a výtvarnej grafiky v Bratislave. Počas vysokej školy absolvovala program a stáž v Kolégiu Antona Neuwirtha. Do 11. zboru Biele Delfíny sa dostala ešte ako predškoláčka a odvtedy si prešla rôznymi funkciami na oddielovej a zborovej úrovni. Dlhodobo pôsobí vo vzdelávacom tíme SELŠ a aktuálne je členkou Duchovnej rady.

Veverička sa cíti zžitá s témami zážitkové vzdelávanie, duchovno v skautingu a všetko, čo sa duchovna týka, tvorba aktivít a programu. Okrem toho žije témou výchovy a rešpektujúceho prístupu k deťom, rada číta beletriu a hrá na klavíri. 

Lucia Rossová – Drobec

Drobec delí svoj pracovný život medzi tri organizácie – pracuje v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, koordinuje krásny školský program Roots&Shoots a lektoruje zážitkové programy o histórii 20. storočia pre Post Bellum. Vyštudovala environmentálnu výchovu, ale venuje sa neformálnemu vzdelávaniu v rôznych témach (s koordinátormi dobrovoľníkov/čok, učiteľmi a učiteľkami a aj deťmi). Do 89. zboru Cuprum prišla už ako dospelá vďaka Mikanke, kde začala rovno ako radkyňa a neskôr vodkyňa. Aktuálne už na lokálnej úrovni nepôsobí, okrem pôsobenia v GILŠ tíme príležitostne prednáša pre iné tímy.

Medzi Drobcove obľúbené témy patria reflexia, spätná väzba, koučing a mentoring. Amatérsky aj koučuje – keď raz bude viac času, určite sa tomu bude hlbšie venovať.  Okrem týchto tém sa cíti doma v neformálnom vzdelávaní, lektorovaní, v témach enviro a globálneho vzdelávania.

ZDIEĽAŤ