Skaut, neskaut – stratégia ťa potrebuje!

Skauting, Ústredie
660

Strategický plán je súbor priorít, cieľov a krokov a hlavne prostriedok k tomu, aby sa naplnila vízia organizácie. Aj Slovenský skauting sa potrebuje posúvať vpred, preto sa vytvorí v pravidelných intervaloch strategický plán , aby sa naše ciele vedeli naplniť.

Aby sme ciele a priority organizácie nastavili čo najlepšie a vzhľadom na potreby jej členov, spoločnosti, rodičov a všetkých, ktorí majú niečo spoločné so skautingom, potrebujeme počuť hlas tých, ktorým na skautingu záleží. Práve preto sa obraciame na teba. 

V priebehu celého marca budeme zisťovať, čo sú najdôležitejšie veci, v ktorých sa skauting potrebuje zlepšiť, budeme hľadať ohrozenia skautingu, či to, nakoľko zmysluplná je naša činnosť. Pripravili sme jednoduchý dotazník s 5 otázkami o tvojom pohľade na skauting a niečo málo o respondentovi, aby sme vedeli s dátami následne pracovať. 

Na webe Slovenského skautingu je pripravená aj podstránka so všetkými informáciami o Stratégii 2030, kde sa môžeš dozvedieť všetko o harmonograme a krokoch, ktoré nás v súvislosti so stratégiou čakajú a taktiež informácie o tíme, ktorý je zodpovedný za tvorbu strategického plánu. 

Ako sa zapojiť? 

Chceme, aby sme novú stratégiu tvorili spoločne. Veríme, že zjednotení dokážeme vždy viac, ako by sme ťahali samostatne. Preto vás všetkých pozývame do tvorby a následne na napĺňanie novej Stratégie 2030.

  • Môžeš zaslať podnety priamo cez formulár.
  • Zúčastniť sa hĺbkovej analýzy cez rozhovor, ktorý si môžeš dohodnúť zaslaním emailu na maria.budzakova@skauting.sk 
  • Zapojiť sa do diskusie cez komentáre na sociálnych sieťach, ktoré budú v priebehu zberu dát pribúdať. 
  • Zdieľaním dotazníka medzi všetkými, ktorí sa o skauting zaujímajú. Či sú to skauti, alebo nie. 

Všetkými získanými podnetmi sa bude zaoberať tím Stratégie 2030 a v spolupráci s Náčelníctvom a Ústredím vyformuje finálny dokument. Zohľadníme vaše podnety a veríme, že aj vo finálnej verzii dokážete nájsť svoje vstupy alebo riešenia na vaše ťažkosti.

Ďakujeme za tvoje podnety aj tvoj čas venovaný stratégii Slovenského skautingu!