Náčelníctvo na prelome rokov

Skauting
919
Foto: Marián Suvák

Keď sa pripravujem na zasadnutia Náčelníctva, tak sa vždy teším, ak máme strategické témy a body. V poslednom čase sme mali týchto tém viac a preto som bol nadšený. Zároveň koniec roka prináša správnu dávku nostalgie a hodnotenia a nový rok nadšenie do nových projektov. Toto všetko sa deje vo víre príprav novej Stratégie SLSK na najbližšie obdobie. V Náčelníctve sme vyrovnaný tím a aj preto sme dokázali posledné roky ustáť náročné obdobia (pandémia, vojna na Ukrajine, interné témy, …). Preto som sa chcel s vami v úvode aj trošku osobnejšie podeliť o moju radosť s rokom 2022 a nadšenie z roka 2023. Slovenskému skautingu sa darí výborne. Máme pred sebou výzvy a čelíme ťažkostiam, ale zároveň ponúkame výborné napredovanie a vzdelávanie mladým, je nás takmer rekordných 8 000 a rozrastáme sa do všetkých kútov našej krajiny. Cítim potrebu povedať vám všetkým, že spoločne robíme dobrý kus práce a tešme sa z toho.

Jednou vetou správy z Náčelníctva:

 • Schválili sme novú vizuálnu identitu SLSK a jej uvedenie prebehne na jar 2023.
 • Upravili sme Organizačný poriadok a všetky zmeny nájdete TU.
 • Našli sme koordinátora CEJ 2024, ktoré sa uskutoční na Slovensku.
 • Pripravuje sa rozpočet 2023 a snažíme sa vytvoriť dostatočné zdroje aj na podporu oblastí a regiónov.
 • Časť Náčelníctva SLSK sa stretla s vedením Junák – Český skaut v skautskom centre Kaprálov mlyn a spoločne diskutovalo o témach stratégie, diverzity, CEJ a postavenia dospelých.
 • Začali sa zbierať možné návrhy na zmeny Stanov SLSK.
 • Rieši sa možná spolupráca so samostatnou skautskou organizáciou DSaSS a prípadne podmienky prepojenia našich organizácií.
 • Pripravuje sa projekt, ktorý uchopí proces inklúzie zameranej na LGBTI+ ľudí a vedenie celkovej diskusie k tejto téme v SLSK, aby bola pre všetkých transparentná a primeraná. 
 • Odstúpili členovia Revíznej rady kvôli osobnému vyťaženiu. Hľadajú sa kandidáti na otvorené posty Revíznej rady. Voľby prebehnú na Malom sneme a návrhy je potrebné posielať riaditeľke Ústredia na mail maria.budzakova@skauting.sk.
 • Schválil sa projekt prebudovania Publikačného centra na Ústredí, ktorého nový koncept bude lepšie napĺňať aktuálne potreby organizácie
 • Zápisnicu z 25. a 26. zasadnutia Náčelníctva nájdete tu.

Plán zasadnutí Náčelníctva SLSK na rok 2023

 • 14. – 15. 1. 2023 – stretnutie s Náčelníctvom Junáka v Brne
 • 18. 1. 2023 – večerné zasadnutie
 • 8. 2. 2023 – večerné zasadnutie 
 • 10. – 12. 3. 2023 – zasadnutie pred Malým snemom
 • 12. 4. 2023 – večerné zasadnutie
 • 26. – 28. 5. 2023 – zasadnutie
 • 29. 8. 2023 – predbežné zasadnutie na GILŠ
 • 22. – 24. 9. 2023 – zasadnutie s Ústredím SLSK
 • 11. 10. 2023 – večerné zasadnutie
 • 24. – 26. 11. 2023 – zasadnutie s novým Náčelníctvom

Program 25. zasadnutia 17. Novembra 2022 v Nitre

 1. Aktualizácia čo sa deje v radách a na Ústredí
 2. Zapisovateľ zápisnice – hľadanie nového člena
 3. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK
 4. Schvaľovanie Organizačného poriadku
 5. Táborové prepady – pripomienky k návrhu
 6. Rozpočet SLSK a koncoročné odmeny
 7. Finančná podpora nižších organizačných jednotiek pri energetickej kríze 
 8. Schválenie novej vizuálnej identity
 9. Termíny zasadnutí N-SLSK v roku 2023
 10. Návrhy na zmenu Stanov
 11. DSaSS – rovnošaty, hierarchia
 12. Stála disciplinárna komisia
 13. Správna rada NBP – plánovaná zmena v správnej rade
 14. Účasť na stretnutí zvolenských zborov
 15. Inklúzia v SLSK so zameraním sa na členov a členky z LGBTI+ komunity 
 16. Safe from harm – projekt
 17. Schvaľovanie základných parametrov na CEJ 2024

7. stretnutie UNO 30. novembra 2022 online

 1. Sumár správ z Náčelníctva, oblastí a Ústredia
 2. Informovanie o plnení uznesení Malého snemu a rozhodnutí z predošlých stretnutí
 3. Plán stretnutí UNO v roku 2023
 4. Nová stratégia SLSK 2023-2030
 5. XIX. Skautský snem v Ružomberku
 6. Projekt Inklúzia v SLSK so zameraním sa na členov a členky z LGBTI+ komunity
 7. Zvyšovanie nákladov a financovanie oblastí
 8. SLSK a organizácia DSaSS
 9. Komunikácia so zbormi a oblasťami
 10. Podnety od zborov: infolinka a covid prípady
 11. Podnety od zborov: dotácie na lúky

Program 26. Zasadnutia 18. Januára online

 1. Zapisovateľ zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK
 3. Ciele národnej úrovne na rok 2023
 4. Malý snem 2023 – program – pripomienky
 5. Rozpočet 2023 – informácia o aktuálnom stave
 6. Projekt branding – Update
 7. Strategický plán – pohľad a aktualizácia priorít na rok 2023
 8. Schválenie vodcov a garantov pre vzdelávacie tímy na rok 2023
 9. Financovanie Radcovských kurzov
 10. Transformácia – úlohy členov N-SLSK
 11. Projekt publikačného centra v SLSK
 12. Chata zboru v Malackách – posudok + investičný zámer + celá zložka
 13. Výstup zo stretnutia s DSaSS
 14. Interná smernica Ústredia SLSK – Mzdová smernica
 15. Revízna rada – ďalšie kroky
 16. Vyznamenania a ocenenia – návrhy na schválenie
Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ