Aktuálne zmeny v Organizačnom poriadku

Skauting
885
Ilustračná fotografia: Samuel Zeller

Náčelníctvo SLSK sa v novembri stretlo už po dvadsiaty piatykrát. Okrem množstva inej agendy sa tiež podarilo schváliť viacero zmien v Organizačnom poriadku.

Zmien sa opäť nazbieralo viacero, uvádzame najpodstatnejšie:

 • Kapitola 1 – Družina, oddiel, zbor:
  • Uvedená povinnosť zborovej rady stretnúť sa trikrát ročne. 
 • Kapitola 4 – Ústredie:
  • Kapitola výrazne zredukovaná.
  • Doplnené a upravené body o organizačnej štruktúre a poslaní Ú-SLSK.
 • Kapitola 8 – Vzdelávanie:
  • Mnohé menšie kompetencie predsedu zmenené na tajomníka RpV, kvôli zlepšeniu procesov.
  • Účasť na VLŠ je podmienená hodnosťou líder.
 • Kapitola 10 – Vyznamenania a ocenenia:
  • Doplnené vyznamenanie Skautská služba.
  • Doplnená možnosť vzdať sa činnosti v zboroch nositeľov/nositeliek vyznamenaní Strieborný vlk a Strieborný trojlístok.
 • Kapitola 11 – Disciplinárny poriadok:
  • Doplnené 2 prílohy.

Všetky zmeny si môžete detailne pozrieť v changelogu Organizačného poriadku.

Ak by ste mali akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa Organizačného poriadku SLSK, neváhajte napísať na mail nacelnictvo@skauting.sk.