Náčelníctvo hľadá tvoju pomoc

  Skauting, Ústredie
699

Náčelníctvo je strategický a riadiaci orgán Slovenského skautingu. Popri dôležitých témach a rozhodnutiach je však dôležité aj presne informovať celú organizáciu o dianí na národnej úrovni. Jednou z ciest je spísanie kvalitnej a primerane dlhej zápisnice. Tá dokáže objasniť členom a členkám mnohé z tém preberaných na zasadnutiach Náčelníctva. Aktuálne hľadáme dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku na túto pozíciu. V minulosti nám pomáhala so zápisnicami  s. Betka Novotná, za čo jej patrí veľká vďaka. Okrem písania zápisníc nám počas neformálneho času dávala veľa svojou osobnosťou a podnetmi. Teraz hľadáme jej nástupcu a obraciame sa s touto ponukou aj na teba. Ak máš záujem, vypíš nasledovný formulár.

Charakter pozície

 • dobrovoľník

Náplň práce, informácie o pozícii

 • Písanie zápisnice počas zasadnutia Náčelníctva
 • Kontrola a úprava zápisnice na základe pripomienok
 • Zverejnenie zápisnice na webe
 • Nahranie uznesení do systému ClickUp

Časová náročnosť

 • Účasť na zasadnutiach Náčelníctva – ročne sú 4-víkendové zasadnutia a približne 6 krátkych večerných zasadnutí.

Termín nástupu

 • ASAP

Požiadavky na pozíciu

Zručnosti / skúsenosti

 • Písanie viacerými prstami, ideálne desiatimi;
 • Základné zručnosti s office balíkom, google službami.

Osobnostné predpoklady

 • Presnosť a dôslednosť
 • Osobná integrita a diskrétnosť
 • Schopnosť hľadať riešenia
 • Flexibilita, iniciatíva, ochota, zodpovednosť, samostatnosť

Iné výhody

 • Práca v kolektíve inšpiratívnych ľudí.
 • Plná podpora a zaučenie do procesov.
 • Možnosť vidieť do procesov vedenia organizácie a naučiť sa množstvo prierezových tém.
 • Priestor na osobné rozhovory a podnety k fungovaniu národnej úrovne.

Informácie pre uchádzača

Svoj stručný životopis pošli na formulár najneskôr do 08. 01. 2023

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ