Náčelníctvo a Ústredie opäť spolu

  Skauting
1354
Foto: Marián Suvák

Hľadať optimálnu formu koordinácie a samostatnej práce Náčelníctva a Ústredia, je skutočné umenie. V minulosti sme zažili aj vyostrené situácie. Našťastie sme aktuálne veľmi dobre vzájomne vyladení, snažíme sa ťahať za jeden povraz a budovať vzájomnú dôveru.

Náčelníctvo má aktuálne 9 členiek a členov. Ústredie má viac ako 15 zamestnancov a veľa pomocných síl. Spoločne už ide o vcelku širokú skupinu ľudí. Už druhý rok sme preto zorganizovali spoločné víkendové zasadnutie, kedy sa tvoríme, analyzujeme, debatujeme, kladieme si otázky, hľadáme odpovede a plánujeme najbližší rok. Je to silno podnetné prostredie plné inšpiratívnych osobností. Osobne som veľmi vďačný za zloženie a energiu, ktorú sa snažia všetci vliať do činnosti a plánov. Toto stretnutie robíme pravidelne aj kvôli blížiacej sa transformácii, ktorá sa bude schvaľovať na najbližšom Skautskom sneme. Nastavujeme systém vzájomného informovania, plánovania a kontroly, aby sme vedeli fungovať aj v transformačnom modeli – kedy bude Náčelníctvo spravovať veľké témy, stratégiu, podporu, interné dokumenty a Ústredie bude výkonnou silou Slovenského skautingu so všetkými prioritami, administratívou a bude obklopené veľkým počtom dobrovoľníkov v jednotlivých radách.

V mesiaci október sa uskutočnilo ešte aj 24. zasadnutie Náčelníctva online formou, ktoré malo veľmi nabitý program.

Jednou vetou:

 • XIX. skautský snem bude v Ružomberku dňa 20. – 22. októbra 2023.
 • Blížime sa k schváleniu kľúčových bodov v rámci novej vizuálnej identity, ktorá by mala byť po ďalšom kole diskusií schválená koncom roka.
 • V roku 2024 sa uskutoční Stredoeurópske jamboree a už sa začína s jeho prípravou.
 • AQUA 2023 bude už toto leto a bude otvorená pre všetkých, ktorí chcú zažiť dobrodružstvo vodných aktivít a atmosféru priateľstva a pohody. Organizátorom podujatia ďakujeme za veľký kus ochoty a prajeme veľa síl.
 • Na budúcoročnom Skautskom sneme sa bude schvaľovať nová stratégia na predpokladané obdobie rokov 2023 – 2030.
 • Malý snem 2023 bude 10. až 12. marca v Skautskom dome v Banskej Štiavnici.
 • Pripravili sa plány činností za jednotlivé rady na najbližší rok.
 • Náčelníctvo diskutovalo o postavení skautov a skautiek z LGBT+ komunity v Slovenskom skautingu a plánuje vypracovať projekt, ktorý bude transparentný a bude sa venovať tejto téme v najbližších rokoch.
 • Zápisnicu z 23. zasadnutia Náčelníctva spoločne s Ústredím a z 24. zasadnutia nájdete tu.

Program 23. zasadnutia:

 1. Predstavenie činnosti za jednotlivé rady v predošlom období.
 2. Transformácia – novinky, kroky, diskusia.
 3. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK.
 4. Personálne kapacity Ústredia SLSK.
 5. Projekt branding SLSK.
 6. Skautský snem 2023 – update a nastavenie procesu.
 7. CEJ 2024.
 8. Skautská služba.
 9. Nový strategický plán SLSK.
 10. Betlehemské svetlo. 
 11. Malý snem 2023 – termín.
 12. Termíny zasadnutí N-SLSK do konca roka 2022.
 13. Spolupráca so skautskou organizáciou PLAST na Slovensku.
 14. Menovanie nového správcu Skautského múzea. 
 15. Návrh na nové vyznamenanie Skautská služba.
 16. Žiadosť Podtatranskej skautskej oblasti.
 17. Využitie skautských preukazov. 
 18. Rozpočet SLSK – finančné možnosti na novú pracovnú pozíciu. 
 19. Stratégia diverzifikácie zdrojov SLSK.
 20. AQUA 2023 – predstavenie a diskusia.
 21. Plán činnosti jednotlivých rád a funkcií na najbližších 6 -12 mesiacov. 
 22. Report z európskych konferencií.
 23. Rozpočet SLSK – aktualizácia za 3. kvartál.

Program 24. zasadnutia:

 1. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam.
 2. Inklúzia so zameraním aj na členov z LGBTI+ komunity.
 3. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK.
 4. Stretnutie s UNO.
 5. Schválenie organizátora XIX. Skautského snemu 2023.
 6. Predstavenie novej vizuálnej identity: Update farby – možnosti.
 7. Organizačný tím Malého snemu 2023.
 8. Chata zboru v Malackách.
 9. AQUA 2023 – schválenie.
 10. DSaSS – situácia ohľadne dospelých.
 11. Nová nositeľka Strieborného trojlístka – aktuálny stav.
 12. Situácia skautov vo Zvolene.
Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ