Nevieš si vybrať tému záverečnej práce? Čo tak fundraising?

  Skauting
880
Foto: Avel Chuklanov, Unsplash

Vybrať si tú správnu tému bakalárky či diplomovky, ktorá ťa nadchne je často náročné, preto ti prinášame tipy na záverečné práce v tomto článku.

Prečo práve fundraising?

Väčšina neziskových organizácií na Slovensku sa spolieha na dotácie od vlády alebo poplatkov od členov či zákazníkov. Slovenský skauting, sa momentálne nachádza v situácii, kedy ako organizácia má k dispozícii len dva stabilné príjmy. Vzhľadom k závislosti od jedného hlavného príjmu, ktorý zabezpečuje chod organizácie, je potrebné sa začať venovať diverzifikácii zdrojov. Zmena ministra školstva, aktuálna pandemická situácia či iné okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, môžu mať nepriaznivý dopad na organizáciu, a preto považujeme za dôležité sa systematicky začať venovať tejto problematike.

Spolupráca priamo s ústredím

Ústredie vám ponúka pomocnú ruku tým, že vám poskytne všetky informácie, ktoré budete potrebovať Svoju prácu teda môžete písať priamo v spolupráci s nami na konkrétnom príklade našej organizácie. Tým, že by ste vypracovali prácu na tému financovania neziskovej organizácie by ste pomohli Slovenskému skautingu a teda organizácii, ktorú poznáte.

V prípade záujmu neváhajte kontaktovať fundraiserku Slovenského skautingu Zuzanu Slobodovú e-mailom na: zuzana.slobodova@skauting.sk.

Tipy na témy záverečnej práce:

 • Fundraising v neziskových organizáciách
 • Fundraising v Slovenskom skautingu
 • Fundraising na Slovensku
 • Fundraisingové aktivity (na Slovensku)
 • Analýza fundraisingových aktivít neziskových organizácií na Slovensku
 • Financovanie vybranej neziskovej organizácie
 • Viaczdrojové príjmy neziskových organizácií
 • Fundraisingové kampane na Slovensku
 • Individuálne darcovstvo pre neziskové organizácie
 • Firemné darcovstvo pre neziskové organizácie
 • Stratégia fundraisingu v neziskovom sektore
 • Využitie nástrojov fundraisingu vo vybranej neziskovej organizácií