Betlehemské svetlo ako kedysi? Máme veľký súhrn informácií o 33. ročníku

  Skauting
1092
Odpálenie Betlehemského svetla v katedrále v Linzi. Rok 2018. Foto: Marián Suvák

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. Na Slovensko sa tento rok dostane už po 33. raz.

Tak ako predtým?

Áno! Aktuálna situácia nám dovoľuje šíriť Betlehemské svetlo rovnako ako pred rokom 2020, teda bez pandemických obmedzení. To nás ako skautov veľmi teší a práve preto sa chceme do jeho šírenia pustiť v plnej sile. Pôjdeme poň do Rakúska, odovzdáme ho našim susedom za účasti väčšieho počtu ľudí a v neposlednom rade nastúpi cez 80 skautov a skautiek do vlakov, aby malý tichý Plamienok z Betlehema rozviezli počas jedného dňa po celom Slovensku.

Plánované kľúčové udalosti príchodu
a cesty Betlehemského svetla na Slovensku

 • 10.12. 2022 (sobota) – odpálenie Betlehemského svetla v Rakúsku, vo Viedni
 • 11.12. 2022 (nedeľa) – odovzdanie Betlehemského svetla poľským a ukrajinským skautom
 • 10. – 13.12. 2022 – prinesenie Svetla do Prezidentského paláca / odovzdanie prezidentke SR
 • 17.12. 2022 (sobota) – vlakový rozvoz po Slovensku
 • od 17.12. 2022 – roznášanie Betlehemského svetla v regiónoch
 • 18.12 2022 (nedeľa) – vynesenie Betlehemského svetla na Lomnický štít a na Hrebienok vo Vysokých Tatrách
 • 18.12. 2022 (nedeľa) – oficiálne symbolické odovzdanie Betlehemského svetla ľuďom (na sv. omšiach po celom Slovensku)
Skautská hliadka, ktorá odpaľovala Betlehemské svetlo na trase Bratislava – Žilina – Košice. Rok 2018.
Foto: Marián Suvák

Vlakmi od západu na východ

Po dvojročnej prestávke sa nám, ako pevne veríme, podarí obnoviť v plnom rozsahu aj hlavnú distribučnú linku šírenia Betlehemského svetla – rozvoz vlakmi po Slovensku. Počas jedného dňa sa podarí odpáliť Plamienok na viac ako 300 železničných staniciach, na ktorých budú jednotlivé vlaky zastavovať. Prvé vlakové spojenia, ktoré štartujú betlehemskú štafetu vyrážajú z Bratislavy už skoro ráno. Poslednou zastávkou je Prešov, najvýchodnejšou železničnou stanicou je zasa Stakčín.

Aktuálne až do 22. novembra 2022 prebieha prihlasovanie skautských hliadok, ktoré majú záujem absolvovať túto radostnú úlohu, akou rozviezť Betlehemské svetlo na jednej z mnohých tratí rozhodne je.

Čerstvé informácie

Aj v tomto roku sú aktívni oblastný koordinátori Betlehemského svetla v rámci skautských oblastí. Nejde o novinku, ale o benefit posledných rokov, ktorý dokáže priniesť čerstvé informácie priamo a cielene tam, kde sú potrebné. Rovnako to bude aj počas tohto roku. Každá skautská oblasť bude mať svojho koordinátora, ktorý bude disponovať aktuálnymi informáciami a ktorý bude mať, takpovediac, všetko u vás pod palcom.

Aké informácie mi poskytne oblastný koordinátor?

 • Pozná podrobnosti kľúčových udalostí harmonogramu.
 • Pomôže ohľadom vlakových trás a hliadok.
 • Podá informácie ohľadom objednávky plagátov a letáčikov.
 • Poradí ohľadom pridania miesta na mapu.

Mapa ako zdroj údajov

Dávame ju do pozornosti už niekoľko rokov, upriamujeme na ňu pohľady, naháňame zbory a stále chceme viac a viac dát. A to len preto, aby sme vedeli odpovedať na desiatky či stovky otázok, kde a kedy bude Svetlo tu a zasa tam. Každá jedna presná informácia zvyšuje jeho dostupnosť. Na mieste je teda upozorniť ľudí v zboroch, oblastiach a oddieloch, ktorí jednotlivé miesta pokrývajú, zabezpečujú či obsluhujú, aby sa zamysleli o niečo skôr a už v predstihu nám všetkým (a hlavne verejnosti) dali prostredníctvom mapy vedieť cenné informácie.

Potrebujete radu alebo máte otázku?

Pridajte sa do diskusnej skupiny Betlehemské svetlo na Facebooku. Mnohé otázky sa pýtali už iní, preto poľahky nájdete na ne odpovede. Na druhej strane zasa môžete svojou otázkou pomôcť druhým.

Koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ