Malý snem 2022 bol veľmi úspešný

  Skauting
1191
Ilustračná fotografia. Malý snem 2018, Banská Štiavnica. Foto: Marián Suvák

Po ročnej pauze sme sa plánovali stretnúť na Malom sneme osobne. Bohužiaľ, pre covidové ťažkosti a vypuknutie vojny na Ukrajine sme sa ho aj tento rok rozhodli spraviť online. Napriek tomu sa nám podarilo zvládnuť dve veľké výzvy – rozpočet na rok 2022 a hodnotenie kvality zborov a oblastí.

Rozpočet na tento rok bol netradične výrazne komplikovaný. Dlho sme čakali na celkovú výšku dotácie od ministerstva a pracovali sme iba s hrubým odhadom. Následne sme dostali informáciu, že celková dotácia oproti roku 2021 bude nižšia o viac ako 50%. Museli sme pripraviť alternatívny návrh a zároveň sa snažiť vyrokovať lepšie podmienky pre dotáciu. K tomu sa pridala aj ukrajinská kríza a s ňou spojené náklady. Vďaka odhodlaniu a poctivej práci Ústredia, riaditeľky Reti, fundraiserky Zuzky a členov a členiek Náčelníctva sa podarilo nakoniec pripraviť kvalitný a solídny rozpočet.

Druhou veľkou vecou bolo hodnotenie kvality zborov a oblastí. V predstihu sa podarilo spoločne s oblasťami zapracovať na pripomienkach z regiónov. Prebehlo viacero náročných, ale veľmi potrebných diskusií. Je upravený výsledok a lepší systém na hodnotenie kvality zborov a oblastí. Zároveň sa podarilo tento systém nastaviť na najbližšie tri roky – bude sa ním hodnotiť rok 2021, 2022 a 2023. Informácie a dáta nám pomáhajú lepšie nastavovať fungovanie Ústredia a sú aj spätnou väzbou pre jednotlivé organizačné zložky. Chcem sa hodnoteniam venovať aj naďalej, aby boli všetci naši činovníci a činovníčky v čo najväčšej miere spokojní a hodnotenie kvality im prinášalo požadované výstupy.

Jednou vetou

 • Na Malom sneme bolo prítomných 21 delegátov a delegátiek z celkového možného počtu 28.
 • Schválilo sa upravené hodnotenie kvality zborov a oblastí na rok 2021 až 2023.
 • Zápisnicu spísal br. Láďo a overil br. Green, za čo im patrí veľká vďaka.
 • Zápisnicu z Malého snemu 2022 nájdete tu.

Program Malého snemu 2022

 1. Zahájenie Malého snemu náčelníkom SLSK
 2. Kontrola uznesení Malého snemu 2021
 3. Odpočty činnosti národnej úrovne a strategického plánu – priame otázky od delegátov
 4. Zhodnotenie plnenia rozpočtu SLSK za rok 2021 + diskusia
 5. Schvaľovanie Hodnotenia kvality pre zbory a oblasti na roky 2021 – 2023
 6. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2022 + diskusia
 7. Prijímanie uznesení Malého snemu 2022

Použité skratky: SLSK – Slovenský skauting, N-SLSK – Náčelníctvo Slovenského skautingu

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ