Jarný štvorboj zasadnutí Náčelníctva

  Skauting
933
Spoločná fotografia Náčelníctva zo stretnutia v Ružomberku. (Pozn.: Osoby bez prekrytia horných dýchacích ciest na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania na základe výnimky.) Autor: Lucia Tóthová

Po náročnom covidovom období sme aj v Náčelníctve túžobne očakávali jar a mierne vydýchnutie pred letom. Bohužiaľ, nás prekvapili dve nepríjemné výzvy. Prvou bola vojna na Ukrajine, ku ktorej tím Skautskej služby rozbehol vynikajúcu iniciatívu. Druhou bola neistota s výškou dotácie ministerstva na rok 2022 a jej celková nízka hodnota. Vďaka kolektívnemu úsiliu sme obidve výzvy ako organizácia zvládli dobre. Rozpočet sa poradilo schváliť a je primeraný našim potrebám. Naša pomoc utečencom z Ukrajiny je veľmi potrebná a  na hraniciach aj v centrách pomoci sme boli  oporou pre mnohých. Aj touto cestou sa chcem úprimne poďakovať vám všetkým, ktorí ste priložili ruku k dielu. Či už priamo v teréne alebo doma plnením si svojich povinností.

Jednou vetou

 • Tím Skautskej služby a mnohé skautky a skauti veľmi aktívne pomáhajú utečencom z Ukrajiny.
 • Rozpočet na rok 2022 schválil Malý snem a dostatočne pokrýva potreby našej organizácie.
 • Malý snem prebehol online formou pre náročnú situáciu s covidom a vojnou na Ukrajine.
 • Náčelníctvu boli prezentované prvé návrhy novej vizuálnej identity SLSK. Znak SLSK ostáva, samozrejme, nezmenený.
 • Skaut roka bude regionálnym ocenením so spoločne nastavenými podmienkami pre udelenie.
 • Hodnotenie kvality zborov a oblasti sa schválilo na roky 2021 až 2023 na Malom sneme.
 • Časopis Médium nemal jarné číslo kvôli personálnym kapacitám a problémom na Ústredí. Členovia, ktorí bežne dostávali tento časopis dostali namiesto neho rozšírené číslo časopisu Skaut.
 • Do Organizačného poriadku SLSK bolo schválených viacero zmien – všetko je v changelogu.

Zápisnice zo zasadnutia Náčelníctva nájdete tu.

Program 17. zasadnutia Náčelníctva

 1. Aktuálny stav s Ukrajinou a Skautská služba
 2. Schvaľovanie vodcov a vodkýň vzdelávacích tímov
 3. Ocenenie Skaut roka – nový formát – pripomienky a schválenie
 4. Udelenie vyznamenaní
 5. Rozpočet 2022 – aktuálna situácia a vývoj
 6. Malý snem 2022 – aktuálny stav a celkový priebeh
 7. Projekt branding – Update
 8. Schvaľovanie zmien v Organizačnom poriadku SLSK

Program 18. zasadnutia Náčelníctva

 1. Situácia na Ukrajine a Skautská služba
 2. Rozpočet SLSK 2022
 3. Malý snem – informácie o aktuálnom vývoji
 4. Výnimka pre SSO ohľadom dĺžky mandátu
 5. Uznesenie prijaté per rollam

Program 19. zasadnutia Náčelníctva

 1. Vojna na Ukrajine – aktuálna situácia s utečeneckou krízou
 2. Rozpočet 2022 – aktuálny stav, príprava konečného návrhu
 3. Malý snem 2022 – nový termín a formát
 4. Zasadnutia Náčelníctva SLSK – plán na jarné obdobie
 5. Stretnutie N-SLSK & Junák
 6. Jarné časopisy – aktuálny stav
 7. Doživotné členstvo – návrhy na udelenie

Program 20. zasadnutia Náčelníctva

 1. Projekt branding – prezentácia výstupov
 2. Rozpočet 2022

Použité skratky: SLSK – Slovenský skauting, N-SLSK – Náčelníctvo Slovenského skautingu

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ